Tang Lễ Huynh Trưởng Cấp Dũng
Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục

(1927-2007)
*

Nhập quan

Ḥa Thượng Thích Bảo Lạc và Chư Tăng, Ni tụng kinh Cầu Siêu

Chư Tăng Ni, Gia đ́nh, GĐPT và Thân hữu cử hành lễ Cầu Siêu

Em bên Anh trong những ngày tháng sau cùng

Gửi anh vô vàn hoa tâm

Ngậm ngùi

Gia Đ́nh Phật Tử "Giây Thân Ái"

Di Quan

Chuyến đi vĩnh biệt

Rước linh Nhập Tự

Lễ Tiển đưa anh tại Nam Cali

Các Huynh Trưởng

Lễ Cầu Siêu t.ai Chùa Giác Hoàng Hoa Thịnh Đốn

*

Xin mời xem lại lễ Thọ Cấp Dũng của Trưởng Tâm Lạc

truongtamlac.html

Và đọc bài anh viết dưới đây

http://www.hoadam.net/05_suchuyentiepcanthiet.htm