Lễ Thọ Cấp Dũng
của Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục

Lễ Thọ cấp Dũng của Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục, Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới đă được tổ chức trọng thể vào lúc 3 giờ chiều ngày chủ nhật 22 tháng 5 năm 2005, cũng chính là ngày Phật Đản 2629 tại chùa Pháp Bảo, Úc Châu. Đặt dưới sự chủ lễ của Ḥa Thượng Thích Bảo Lạc Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Viện chủ chùa Pháp Bảo.

 Truyền Vô Tận Đăng

Sau khi nhận Truyền Vô Tận Đăng,
Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục đang quỳ đọc phát nguyện thọ cấp DŨNG trước Tam Bảo
sau đó sẽ được Ḥa Thượng chủ lễ gắn cấp hiệu lên tay áo.

Tưởng cũng nên nhắc lại, quá tŕnh hoạt động Gia Đ́nh Phật Tử của Trưởng Tâm Lạc.
Năm 1948, tham gia sinh hoạt Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Chơn Tri, sau đó thành lập một Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ tại chùa Từ Đàm, Huế
Năm 1949, vào Sàig̣n, thành lập Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Chơn Tri Sàig̣n, sinh hoạt tại chùa Sùng Đức Chợ Lớn, sau dời về chùa Phật Quang (gần sân vận động Cộng Ḥa), đổi danh hiệu là Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Giác, thuộc Giáo Hội Tăng Già Nam Việt.
Năm 1953, cùng với Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Tín (khi mới thành lập, có tên là Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Tâm do anh Nguyễn Hữu Huỳnh thành lập năm 1951), thuộc Hội Phật Học Nam Việt, hợp nhất thành Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Đạo, Trưởng Tâm Lạc giữ chức vụ Liên Đoàn Trưởng, sinh hoạt tại chùa Phước Ḥa, thuộc Hội Phật Học Nam Việt.
Năm 1953 ( ? ), Hội Phật Học Nam Việt thành lập Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Nam Việt, Trưởng Tâm Lạc được chỉ định chức vụ Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn.
Năm 1957, sau khi từ chức Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Nam Việt, Trưởng Tâm Lạc được Thầy Chính Tiến mời làm Liên Đoàn Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Giác Minh
Năm 1959, Trưởng Tâm Lạc thôi giữ chức Liên Đoàn Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Giác Minh.
Năm 1964, Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ V, tại Trường Nữ Trung Học Gia Long Sàig̣n, Trưởng Tâm Lạc được bầu vào chức vụ Ủy Viên Nội Vụ và Điều Hành, và đă giữ chức vụ này cho đến khi bầu lại BHDTW năm 1995.
Năm 1993, Trưởng Tâm Lạc sang định cư tại Úc Châu, được mời làm Cố Vấn Ban Hớng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại UĐL/TTL
Năm 1995, Trưởng Tâm Lạc gia nhập Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại.
Năm 1999, Trưởng Tâm Lạc được mời vào Ban Cố vấn Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại.
Năm 2004, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới được thành lập, Trưởng Tâm Lạc được mời làm Cố Vấn.
Năm 2005, được Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phong cấp DŨNG Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam.

Phúc Trung ghi

Chư tôn đức Tăng, Ni và toàn thể Huynh Trưởng tham dự lễ thọ cấp DŨNG của Trưởng Tâm Lạc
Chụp chung ảnh lưu niệm

Trưởng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Thọ Cấp DŨNG
Chụp ảnh lưu niệm với Chi Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Úc Châu


Trưởng Tâm Lạc và Tuệ Hạo

Trở về Mục Lục