Buổi Họp Mặt Đầu Năm Mậu Tư
của Chi Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Nam Cali

Ngày 10-2-2008

tại tư gia Trưởng Chi Lê Xuân Mai

Chị Nguyễn Thị Thanh cựu Oanh Vũ Giác Minh, em chị Nguyễn Thị Tâm từ Việt Nam mới sang

Hàng đứng: Chị Bùi Thế San, Nguyễn Thị Tâm, Lê Thị Hằng, Nguyễn Hoài, Lê Xuân Mai, Chị Nga (Mrs Hoài), Hồng Khương, Chị Mai (Mrs. Đức Cường), Mrs. Nguyễn Kim Liên, Chị Tuyết (Mrs. Phạm Trọng Sơn), Mai Khanh (Mrs. Phạm Minh Tâm), Chị Am (Mrs. Đặng Trần Hoa), Lê Thị Nga (Mrs. Đặng Đ́nh Dũng), Chị Thanh GM (em chị Nguyễn Thị Tâm), Minh Châu, Đặng Đ́nh Dũng.
Hàng ngồi: Quỳnh Giao (ái nữ chị Tâm) Phạm Trọng Sơn, Tuệ Linh, Trần Minh Phương, Nguyễn Kim Liên, Đặng Trần Hoa, Phạm Minh Tâm