Chúc Mừng Năm Mới

Trước thềm năm mới Năm Mậu Tư

Kính chúc chư tôn đức Tăng, Ni:  Phật sự viên thành, Đạo quả viên măn

Kính chúc quư anh chị Thân Hữu, Thành Viên và gia đ́nh
Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Tinh tấn, An khang và Thịnh Vượng

Trang nhà AHGĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại