Vài thương nghĩ tản mạn
nhân mùa Hợp nhất
Gia đ́nh Phật tử Việt nam tại Hoa kỳ

Tâm Trí Nguyễn Quang Vui

Các ACE ruột thịt thương mến,

Tài sản qúy giá nhất của GĐPTVN là Huynh Trưởng (HTr.). Gần 60 năm thành lập, GĐPTVN chúng ta đă đổ biết bao mồ hôi, nước mắt, máu kể cả mạng sống để tạo nên những HTr GĐPTVN ngày nay... Ôi cái năm khắc nghiệt 1975... Ôi cái khúc quanh ngoặt nghèo lịch sử của Đạo Pháp và dân tộc trong đó GĐPTVN, Anh Chị Em Huynh Trưởng (ACE HTr.) kẻ một nơi người một ngả, ẩn dật không muốn lộ diện, hoặc buộc ḷng xuất hiện, tất cả phải ngậm đắng nuốt cay nh́n GĐPTVN càng ngày lạc hướng biến dạng nhiều cách...

Hôm nay nhờ công ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni là Cha Mẹ (không huyết thống) của GĐPTVN đă gọi chúng ta về đây để cùng nhau đồng tâm nhất trí thành một khối keo sơn chặt chẽ gắn bó lại với nhau điều hành GĐPTVN, nhất là GĐPTVN tại Hải ngoại, tiên phong là GĐPTVN tại Hoa Ky... Một tin lành, một Niệm lành thật qúy báu đến với chúng ta... Vậy chúng ta phải làm ǵ trước tiên? Dĩ nhiên chúng ta phải có một thời kinh sám hối theo nghi thức tụng niệm GĐPT nguyên xi (gốc) của chúng ta... Sau bài trầm hương đốt, qùy gối xuống và đọc 5 điều luật GĐPTVN (từ ngành Thiếu trở lên…), trong đó có điều luật thứ 3: ''Phật Tử trao dồi trí tuệ và tôn trọng sự thật''.

TRÍ TUỆ

Chúng ta phải thấy rơ hoàn cảnh của chúng ta đang sinh hoạt xứ Người, chúng ta chỉ t́m hạnh phúc bên nhau trong hoàn cảnh chúng ta đang có... Hoàn cảnh đó là: Cha Mẹ v́ Đạo Pháp dân tộc khó khăn chưa cùng nhau về một mối, con cái khá đông từng đàn từng lủ, bầy này ở với cha, bầy kia ở với Mẹ... Với ước nguyện Cha Mẹ Khương An, Dị Độ cho chúng sanh an lành mọi bề, để yên tâm ngồi lại với nhau cho đàn con ly hương gạt nước mắt vui mừng lạy tạ ơn Người...

SỰ THẬT

Điều hành các GĐPTVN ở Hoa Kỳ bởi các BHD Hoa Kỳ, BHD các GĐPT thuộc Vụ (văn pḥng 2 VHĐ), BHD Tổng hội PG Thế Giới,... Tất cả đều được sự che chở độ tŕ của Chư Tôn Đức Tăng Ni, đứng đầu là các Ngài Hoà Thượng Tâm Châu, Ḥa Thượng Măn Giác, Ḥa Thượng Huyền Vi, Ḥa Thượng Hộ Giác, Hoà Thượng Thanh Cát (Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm) v.v.. Các Ngài mong muốn chúng ta cùng nhau hợp nhất lo cho GĐPTVN sao cho tốt đẹp hơn... Chúng ta phải nhạy bén vận dụng trí tuệ sao cho thật tinh tấn.. Chúng ta HỢP NHẤT và tự hỏi đă thuận duyên để NHẤT HƠP chưa? Chúng ta có thể can tâm bỏ Cha về với Mẹ hay bỏ Mẹ về với Cha?

Anh Chị Em thương mến ơi,

Chúng ta đành phải NHỊ HỢP, TAM HỢP thôi. Điều luật số 1 GĐPTVN theo ta suốt đời: ''Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giớI đă phát nguyện'' Nhớ rằng Cha Mẹ (không huyết thống) của chúng ta là Chư Tôn Đức Tăng Ni...

Nhân muà hợp nhất này, với hoàn cảnh đó chúng ta phải làm ǵ để thường xuyên gặp gỡ nhau ǵn giữ mái nhà GĐPTVN tại Hoa Kỳ này... Chúng ta phải đoàn ngũ hóa và kiện toàn HTr các cấp (Dự, Tập, Tín, Tấn, Dũng) thành một khối chặt chẽ bằng cách thành lập Huynh Trưởng Đoàn từ trung ương đến địa phương.

Huynh Trưởng Đoàn tại địa phương sinh hoạt như một Đoàn thường xuyên với mục đích ǵn giữ, tu chỉnh nội quy GĐPT sao cho hợp với mục đích của GĐPTVN là ''đào tạo Thanh, Thiếu, Đồng niên trở thành những Phật tử chân chánh và góp phần xây dựng xă hội theo tinh thần Phật Giáo''...

Đối tượng đào tạo và cải tạo GĐPT tại Hải Ngoại là Thanh, Thiếu, Đồng niên lớn lên và sinh đẻ tại Hải Ngoại đang dùng tiếng mẹ đẻ của bản xứ là Mỹ, Pháp, Úc, Đức, v.v... Cách sống và sinh hoạt của các Em cũng khác hoàn toàn xă hội ta ở VN. Khi đối tượng xă hội thay đổi th́ phương cách, tổ chức đào tạo cũng phải thay đổi. Gần 30 chục năm rời bỏ quê hương các Em bây giờ là Bác sĩ, kỹ sư, chuyên viên cao cấp các ngành khoa học hiện đại...

Do đó ở mỗi địa phương tất cả HTr có cấp dầu là đang sinh hoạt gia đ́nh hay không, chúng ta phải gặp mặt thường xuyên ít nhất 1 tháng/lần. Chúng ta ngồi lại với nhau trao dổi về những trăn trở suy nghĩ như sao cho GĐPT nơi xứ Người ngày càng phát triển tốt đẹp hơn... V́ vậy tất cả mọi tiếng nói hay quyết định về GĐPT sẽ không có gia trị nếu không xuất phát từ Huynh Trưởng Đoàn...

Từ Huynh Trưởng Đoàn chúng ta sẽ thành lập BAN HƯỚNG DẪN, cung mời một Hội đồng Giám sát Kỷ luật để ǵn giữ giềng mối kỷ cương GĐPT...

Nếu đươc vậy chúng ta có một cơ chế điều hành GĐPT vô cùng chặt chẽ:

- Huynh Trưởng Đoàn (lập quy)
- BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN (Điều hành)
- Hội đồng Giám sát (Điều luật)

Các Anh Chị kính mến!

Lạy Chư Phật phù hộ cho ta thành đạt được 3 ước vọng trên trong mùa hợp nhất này, chính cơ chế này sẽ là cái KIỀN BA CHÂN vững vàng (Lập Quy - Điều hành - Điều Luật) để ta có thể chịu đựng mọi sức nặng, sức ép bất cứ từ đâu đè xuống tấm ḷng hợp nhất của chúng ta...

Nhân tiện đây chúng ta cũng bàn thêm về Ngành Cựu Huynh Trưởng... Đă là Huynh Trưỏng th́ trước khi từ giả cơi tạm này cũng c̣n để lại 2 chữ Huynh Trưởng cho các thế hệ sau, đừng để Huynh Trưởng tóc đă bạc màu tủi thân tội nghiệp... Chúng ta chỉ gọi Cựu Trưởng BHD, Cựu Liên Đoàn Trưởng, Cựu Đoàn Trưởng v.v... Tất cả Anh Chị có cấp mời về sinh hoạt với Huynh Trưởng Đoàn... C̣n lại ACE cựu đoàn sinh kính mến nay đă khá thành đạt xứ người, có người tóc đă bạc màu, kể cả bạn đoàn v́ màu Lam đă thấm vào máu không thể xóa được c̣n thương nhớ GĐPTVN lắm, xin mời vào Ban Bảo Trợ GĐPT... Nếu giải quyết được chuyện này thi sẽ nhẹ đi bớt cho cơ chế tổ chức GĐPTVN.

Ôi! Trời sáng rồi... Cả đêm trằn trọc không sao chợp mắt được muốn gởi đôi lời tâm sự đến Anh Chị. Có lẽ không đầu không đuôi, xin các Anh Chị hoan hỹ, nhất là những huynh trưởng TRẺ tràn đày sức sống ở xứ Người thương hiểu cho một HTr già tháng ngày cuối đời vẫn măi thương yêu kỳ vọng các ACE, như một cây tre già luôn lo đất lành thoáng mát để MĂNG mọc...

Già rồi hết hơi rồi... khó dũng mảnh lắm... Các ACE trẻ hát chậm và thật nhẹ nhé: ''Măng mọc đều... đều... Măng mọc thẳng thẳng... Măng lớn lên chớ nên trúc mềm...''

Trở về Muc Lục