TIỂU SỬ HUYNH TRƯỞNG

 TÂM LẠC Nguyễn Văn Thục

Cố vấn BHDTƯ.GĐPTVN trên Thế Giới

-----

 

          Anh Nguyễn Văn Thục sinh năm 1927 tại tỉnh Thừa Thiên Trung phần Việt Nam, trong một gia đ́nh có truyền thống Phật giáo.Lớn lên lập gia đ́nh có được bốn con, 03 trai, 01 gái, hiện hai con, 01 trai, 01 gái đă thành gia thất đang sinh sống tại Canada.

          Năm 1948, vào mùa Lễ Vu Lan, anh gia nhập Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Chơn Tri lúc 21 tuổi, cùng với anh Tâm Huệ Cao Chánh Hựu 18 tuổi, anh Phan Xuân Sanh, Chị Nguyễn Thị Cầm, Chị Tôn Nữ Hỷ Thọ... làm Huynh Trưởng, cùng một số bạn trẻ như anh Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm, anh Nguyễn Văn Chức, anh Nguyễn Văn Quưnh lúc bấy giờ mới khoảng 14-15 tuổi làm Đoàn Sinh ... ở vùng Chợ Cống Huế là tiền thân của GĐPT Phú Lâu bây giờ.

          Sau 02 năm sinh hoạt tại Huế, anh di chuyển vào Sài G̣n, và để giữ lại kỷ niệm cũ anh thành lập thêm một GĐPT Chơn Tri thứ hai và một trường tư thục Bổ túc học vụ Chơn Tri ở Sài G̣n.

          -Đến năm 1950, Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Chơn Tri Sài G̣n được đổi tên Chánh Giác, do anh Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục làm Liên Đoàn trưởng.

          -Cũng trong thời gian này, anh Tâm Lạc bắt đầu đi các tỉnh miền Tây Nam Việt : Tiền Giang và Hậu Giang để ḍ đường phát động phong trào Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ.Anh may mắn được gặp Thượng Tọa Thích Thiền Định lúc bấy giờ đang đi các tỉnh để thành lập cơ sở Giáo Hội Tăng già Nam Việt.Anh Thục tháp tùng Thầy để giới thiệu sinh hoạt GĐPHP với Phật tử tại tỉnh nhà.Cũng từ đó tại tỉnh nào có cơ sở Giáo Hội th́ GĐPHP cũng được thành lập theo.

          -GĐPHP Nam Việt vẫn c̣n trong giai đoạn phôi thai nghĩa là chỉ mới có h́nh thức chứ chưa đoàn ngũ hóa v́ chưa có Huynh Trưởng thực thụ và các Gia Đ́nh lúc đầu c̣n lấy tên Chùa hay tỉnh tại địa phương để tạm làm danh xưng cho Gia Đ́nh.

          -Sau này các GĐPT trong Nam mới thống nhất danh xưng, tất cả được đổi lại lấy chữ CHÁNH đứng đầu tên Gia Đ́nh một khi được thừa nhận chính thức.Có thể nói GĐPHP nay là GĐPT tại miền Nam gặp được thuận duyên và phát triển  nhanh chóng , công đức lớn nhất phải kể là nhờ ḷng từ bi hỷ xă của Thượng Tọa Thiền Định và sự quyết tâm gầy dựng phong trào của anh Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục.

          -Lần lượt từ năm 1950-1952 các GĐPHP được thành lập, gồm có GDPHP Chánh Giác, GĐPHP Chánh Tín. Đến năm 1953, hai Gia Đ́nh Chánh Giác và Chánh Tín sát nhập làm một, lấy tên là GĐPT Chánh Đạo, anh Tâm Lạc nhận nhiệm vụ Liên Đoàn trưởng.Tháng 7/1953, Hội Phật học Nam Việt đă cho thành lập BHDGĐPT Nam Việt và Hội đă chỉ định anh Tâm Bửu Tống Hồ Cầm làm Trưởng Ban và anh Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục làm Phó Trưởng Ban.

          -Cho đến ngày 28,29,30/06/1964, tại Sài G̣n, một Đại Hội thống nhất GĐPTVN toàn quốc giải tán BHD các Phần, BHDTƯ.GĐPTVN được thành lập trong Đại Hội này. Kể từ đây GĐPTVN chính thức trực thuộc BHDTƯ được chia thành 08 Miền, mỗi Miền có một Đại diện Miền thay mặt BHDTƯ điều hành sinh hoạt.Trong Đại Hội này anh Nguyễn Văn Thục được mời giữ chức nhiệm Ủy viên Nội vụ BHDTƯ cho đến ngày mất nước 30/04/1975.

          -Sau biến cố 1975, anh Tâm Lạc là một trong những thành viên của Hội Đồng Huynh Trưởng Cao Niên, tạm thời điều hành công việc GĐPT Quốc Nội.

          -Tháng 07/1993, anh Thục và Chị đến định cư tại Sydney, Úc Đại Lợi, dầu không nhận một chức nhiệm ǵ của BHD/UĐL, anh vẫn thường xuyên gắn bó với tổ chức qua các sinh hoạt Trại Họp Bạn và Huấn luyện Huynh Trưởng.

          -Trong Đại Hội GĐPTVN Hải Ngoại và Thế Giới vào tháng 04/2004 tại Bồ Đề Đạo tràng Ấn Độ, anh Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục được mời giữ nhiệm vụ Cố Vấn BHDTƯ.GĐPTVN trên Thế Giới cho đến ngày anh rời bỏ cơi tạm vô thường này.

          -Với cấp bậc trong GĐPT, anh đă thọ nhận Cấp Tấn từ mấy mươi năm lúc c̣n ở trong nước và gần nhất ngày 17/04/2005, anh đă được Quyết Định Viện Hóa Đạo chuẩn y phong cấp Dũng, và tại Chùa Pháp Bảo Sydney, trước Chư Tôn Đức chứng minh, và ACE Huynh Trưởng UĐL tham dự, anh đă làm lễ Phát nguyện thọ cấp Dũng  ngày 22/05/2005.

          Tóm lại qua 60 năm hành hoạt trong tổ chức GĐPTVN, Huynh Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục đă sinh hoạt liên tục v́ mục đích giáo dục tuổi trẻ Phật tử, v́ Lư tưởng T́nh Lam, gieo mầm Sen Trắng, đem lại lợi ích thiết thực cho mọi người với tinh thần dấn thân không biết mệt mỏi, cho đến giờ phút chót trước lúc giả biệt, trên giường bệnh anh vẫn thường điện thoại nhắc nhở anh chị em về việc tu học, việc đoàn kết xây dựng GĐPTVN, việc thống nhất Áo Lam Một Nhà, giữ ǵn và bảo toàn truyền thống khởi phát từ năm 1951 cho đến ngày 30 tháng 04 năm 1975.

          Anh quả thật xứng đáng là Người ANH LỚN, thân giáo mẫu mực làm gương sáng cho thế hệ tuổi trẻ GĐPTVN noi theo.