THƯ CHUNG

Về Sự Việc Vừa Xẩy Ra Trên Diễn Đàn AHGĐPTVNHN

Kính Gửi: Quư Anh Chị Thành Viên và Thân Hữu AHGĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại.

Kính thưa quư Anh Chị,

Trong vài tuần qua, do hoàn cảnh cách trở điạ lư, làm việc thiếu phối hợp giữa BCH, khiến gây ra một cuộc thảo luận đáng tiếc trên diễn đàn chung của AHGĐPTVNHN. Nội dung của những lời phát biểu tạo nên một bầu khí tiêu cực, thiếu lành mạnh, đi ngược với mục đích và tôn chỉ h́nh thành Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại từ năm 1990 tới nay.

Để t́m phương hướng giải quyết êm đẹp t́nh trạng này, tối hôm thứ Hai, ngày 29 tháng 10, năm 2007, trong cương vị Trưởng Ban, chúng tôi đă cùng hai phó Trưởng Ban Ngoại vụ và Nội vụ là HT Trần Minh Phương và HT Phạm Minh Tâm làm một cuộc điện đàm (Teleconference) t́m hiểu nguyên nhân và t́m cách đóng lại cuộc thảo luận vô bổ này trên nguyên tắc Lục Ḥa và trong tinh thần trách nhiệm.

Chúng tôi thực hành khả năng lắng nghe lẫn nhau. Mỗi người đă có cơ hội  tŕnh bầy, nhận định, và đề nghị phương án giải quyết theo suy nghĩ của ḿnh. Sau cùng, chúng tôi đạt được sự đồng thuận và đi đến kết luận sau đây:

Trách nhiệm đầu tiên và cuối cùng của sự việc vừa xẩy ra trên diễn đàn AHGĐPTVNHN là hoàn toàn ở ba anh em chúng tôi – Trưởng ban, Phó ban Ngoại Vụ và Phó ban Nội Vụ. Chúng tôi xin thành tâm sám hối.

Ngoài việc nhận phần trách nhiệm, chúng tôi xin kính gửi đến toàn thể quư anh chị thành viên, thân hữu của AHGĐPTVNHN lời xin lỗi chân thành về sự việc đáng tiếc nói trên. Việc này đă gây ít nhiều giao động trong tâm tư t́nh cảm của một số anh chị em chúng ta. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt sự trao đổi thảo luận với ngôn từ nhằm mục đích làm tăng thêm nỗi buồn bực hay sân-hận giữa anh chị em trong một nhà. Trong mấy ngày vừa qua, thật may mắn,  chúng ta đă được nghe một số tiếng nói ôn tồn, ḥa ái giúp làm dịu bớt sự căng thẳng. Xin tán thán và hồi hướng công đức của quư anh chị đó.

Mỗi người một tay, chúng ta cần đưa AHGĐPTVNHN trở lại đời sống lành mạnh, an vui và bầu khí "Chị Ngă Em Nâng", "Một Con Ngựa Đau Cả Tàu Không Ăn Cỏ" như đă có từ bao năm qua. Trong thực tế, mỗi khi có một anh hay chị đau yếu, hoặc ra đi, ngôi nhà Vĩnh Nghiêm hải ngoại đầy ắp những lời cầu nguyện chư Phật, chư Bồ tát, đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm ở khắp nơi gửi về…Một Trưởng Huynh đă vài lần đề nghị gọi AHGĐPTVNHN là ngôi nhà Tâm Linh của chúng ta. Vậy, xin hăy giúp cho ngôi nhà tâm linh ấy tràn ngập những năng lượng của sự Hoan Hỷ, của ḷng Từ Bi, của t́nh Lam, sẽ làm vơi đi phần nào những mệt mỏi, bực dọc trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta, mà giờ đây cũng đă thấy thấp thoáng bóng dáng của Vô Thường ở cuối con đường trước mặt.

Nguyện xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, và Anh Linh các Vị tiền bối hữu công của AHGĐPTVNHN giúp anh chị em chúng ta ngày thêm thương yêu, hiểu biết, và đùm bọc lẫn nhau trong ánh sáng Giác Ngộ của Đức Từ Phụ.

Hoa kỳ, Ngày 30 Tháng 10, Năm 2007

Đồng Kư Tên:

Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết
Phúc Đạt Trần Minh Phương
Phúc Tịnh Phạm Minh Tâm