Thống Nhất Gia Đ́nh Phật Tử

Phúc Trung

ÔN CỐ TRI TÂN

Do sự tự phát, nên bước đầu Gia Đ́nh Phật Tử không có kế hoạch, chương tŕnh, sơ khởi phát sinh từ trong sinh hoạt lễ nhạc Phật giáo dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Bửu Bác thành Đồng Ấu Phật giáo, rồi từ trong sinh hoạt của gia đ́nh Bác sĩ Lê Đ́nh Thám, h́nh thành Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ, từ đó lan rộng ra các khuôn hội thành phố Huế, rồi đến các Tỉnh hội thuộc Hội An Nam Phật Học Trung Việt, cái nôi của Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ đă chật hẹp nên năm 1943 Ban Điều Hành Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ đă được thành lập gồm có:

   - Phụ trách tổng quát : Phạm Hữu B́nh
   - Phụ trách hoạt động thanh niên : Tráng Thông
   - Phụ trách thông tin đối ngoại : Đinh Văn Vinh
   - Phụ trách giáo lư cấp sơ đẳng : Đinh Văn Nam (nay là
HT Thích Minh Châu)
   - Phụ trách ca vũ nhạc : Lê Bối
   - Phụ trách tổ chức đội h́nh, cắm trại, đại lễ : Nguyễn Hữu Quán.

Rồi đệ nhị thế chiến xảy ra tại Việt nam năm 1945, Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ ngưng sinh hoạt, cho đến khi hồi cư, Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ tái hoạt động, tổ chức Đại hội Huynh Trưởng tại trường Thăng Long, đường Huỳnh Thúc Kháng ở Huế từ ngày 26 đến 28-5-1947, đă bầu Ban Hướng Dẫn Lâm Thời Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ thuộc Hội Phật Giáo Việt Nam Trung Phần như sau :

     Ban Cố Vấn Giáo lư :
  
- Thích Minh Châu, Thiên Ân, Đức Tâm, Chân Trí.
     Trưởng Ban Hướng Dẫn : -  Anh Vơ Đ́nh Cường
     Phó Ban phụ trách Thanh, Thiếu Niên : - Anh Phan Cảnh Tuân
     Phó Ban phụ trách Thanh, Thiếu Nữ : - Chị Hoàng Thị Kim Cúc
     Trưởng Ban Văn Mỹ Nghệ : - Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba và Anh Tống Hồ Cầm
     Trưởng Ban chuyên môn : - Anh Tráng Thông, Lê Bối

Dần dần Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ lan rộng ra Bắc, vào Nam nên Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ của 9 Tỉnh Hội An Nam Phật Học Trung Việt được tổ chức vào các ngày 24, 25 và 26 tháng 4 năm 1951 tại chùa Từ Đàm với sự tham dự của một phái đoàn Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ miền Bắc, đă cải danh Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ thành Gia Đ́nh Phật Tử. Thuộc Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.

Tổng Hội có 6 Tập Đoàn Phật Giáo, đó là 3 tập đoàn Tăng già Bắc Trung Nam và 3 Tập đoàn Cư sĩ Bắc Trung Nam. Cho đến năm 1960 có 4 Tập đoàn trong Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam có tổ chức Gia Đ́nh Phật Tử và có 4 ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử: Đó là Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Trung Phần thuộc Hội Phật Giáo Trung Phần, Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Nam Việt thuộc Hội Phật Học Nam Việt, Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử thuộc Hội Việt Nam Phật Giáo, Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam, mỗi Ban Hướng Dẫn sinh hoạt riêng rẽ cho nên năm 1960 Thượng Tọa Thích Thiện Minh Ủy viên Thanh Niên Phật Tử, Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, tiếp xúc với Ban Trị Sự và Huynh Trưởng các Tập đoàn để tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng vào các ngày 26, 27, 28 tháng 12 năm 1961 tại chùa Xá Lợi để THỐNG NHẤT Gia Đ́nh Phật Tử.

Đại Hội tổ chức trong hoàn cảnh đất nước khó khăn, các Trưởng như Vơ Đ́nh Cường, Nguyễn Hữu Huỳnh, Nguyễn Văn Thục được mời tới tham dự với tư cách khách trên danh nghĩa Cựu Huynh Trưởng, và Đại Hội đă thành công về mặt tổ chức, tất cả các Gia Đ́nh Phật Tử quy về một mối điều hành bởi Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam. Đại hội cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thiện Hoa làm Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương, bầu Anh Tống Hồ Cầm, Chị Hoàng Thị Kim Cúc làm Phó Trưởng Ban, anh Trần Quang Thuận Tổng Thư Kư, anh Cao Chánh Hựu Phó Tổng Thư Kư, Bác Nguyễn Đức Lợi Thủ quỹ.

Đại Hội thành công dễ dàng bởi v́ tất cả Huynh Trưởng đều có nguyện vọng THỐNG NHẤT nằm trong Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.

Sau Pháp nạn 1963, Phật giáo phát triển mạnh, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập với 11 Tập đoàn Phật Giáo là:

1. - Phái Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy
2. - Phái Đoàn Giáo Hội Tăng Già Trung Phần
3. - Phái Đoàn Giáo Hội Thừa Thiên Đạo Tràng
4. - Phái Đoàn Giáo Hội Tăng Già Nam Việt
5. - Phái Đoàn Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt
6. - Phái Đoàn Giáo Hội Tăng sĩ Theravada
7. - Phái Đoàn Hội Phật Giáo Nguyên Thủy
8. - Phái Đoàn Hội Phật Học Nam Việt
9. - Phái Đoàn Giáo Phái Theravada
10. - Phái Đoàn Hội Phật Giáo Việt Nam Trung Phần
11. - Phái Đoàn Hội Việt Nam Phật Giáo (Bắc Phần)

Qua khí thế ấy Huynh Trưởng toàn quốc đều nức ḷng chờ Đại Hội Huynh Trưởng để bầu lại Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam. Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử lần thứ 5, do Tổng Vụ Thanh Niên tổ chức tại trường Nữ Trung Học Gia Long Sàig̣n từ ngày 26 đến ngày 28-4-1964. Lần nầy anh Vơ Đ́nh Cường, anh Nguyễn Văn Thục, anh Lữ Hồ Nguyễn Minh Hiền, anh Lê Cao Phan và nhiều anh, chị khác tham gia vào Ban Hướng Dẫn Trung Ương.

Những năm 1966, 1967 sự phân hóa tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, thành hai Giáo Hội. Tại Việt Nam Quốc Tự, Đại Đức Thích Thiện Ḥa là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Đại Đức vốn là Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Giác Minh, chính xác hơn Đại Đức là Trưởng Trần Trọng Nhụ hay Trần Quốc B́nh, vậy mà lúc đó không có Huynh Trưởng nào, nhất là Miền Vĩnh Nghiêm theo Đại Đức để thành lập Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử tại Việt Nam Quốc Tự. Hơn thế nữa, Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm tự ngưng sinh hoạt để bảo toàn tính THỐNG NHẤT cho Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam.

Nói chung, việc thống nhất Gia Đ́nh Phật Tử tại Việt Nam do sự tổ chức Tổng Hội hay Giáo Hội  và nhất là do chính mỗi Huynh Trưởng ư thức được tính thống nhất về tổ chức của ḿnh.

GỬI CHÚT NIỀM RIÊNG

Trước đây tại Hoa Kỳ có hai ban Hướng Dẫn một là Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ và một là Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Nam Cali gần đây Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tại Hoa Kỳ thành lập Ban Hướng Dẫn Trung Ương, như thế Gia Đ́nh Phật Tử tại Hoa Kỳ có nhiều Ban Hướng Dẫn, đương nhiên nhân sự và tổ chức bị phân hóa, dẫn đến suy yếu.

Chư tôn đức đương nhiên thấy rơ điều đó, nên đă tạo cơ hội thuận tiện để các Huynh Trưởng đóng góp xây dựng thống nhất tổ chức Gia Đ́nh Phật Tử thành một mối, để giữ vẹn toàn một tổ chức giáo dục Phật giáo có hệ thống, có đường lối chỉ đạo, có truyền thống, có chương tŕnh tu học các cấp.

Được sự quan tâm của chư tôn đức là một ân đức quư ngài ban cho chúng ta, để chúng ta có chí nguyện cao hơn. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết chính là tấm ḷng của mỗi Huynh Trưởng chúng ta dâng hiến cho phong trào Gia Đ́nh Phật Tử của ḿnh.

Năm xưa ngày Đại Hội Huynh Trưởng ở Trường nữ Trung Học Gia Long Sàig̣n, tôi có tham dự với tư cách là Đại biểu tham gia Nhóm thảo luận Nội Quy, bây giờ tôi không c̣n nhớ tới những ǵ ḿnh đă nghe, đă phát biểu, mà chỉ nhớ tới Nhiệm vụ Trưởng Tiểu Ban Tạp Vụ, tôi đă xách từng xô nước dội rữa những cầu tiêu, chạy mua những chai Crésine để tẩy sạch mùi hôi thối, mong cho Đại Biểu thoải mái sau những giây phút thảo luận gay go, căng thẳng thần kinh.

Tôi c̣n nhớ hoài với những cái bàn Granito dầy 3 phân ngang 1 thước, dài 6 thước, vốn là bàn ăn của nữ sinh nội trú, năm sáu em Thiếu Niên Gia Đ́nh Phật Tử Giác Minh và tôi kề vai gánh vác mà cho đến ngày cuối cùng, các Đại Biểu hớn hở ra về mang theo sự thành công lớn của Đại Hội, c̣n tôi phải đi t́m gặp anh Cao Chánh Hựu, Trưởng ban tổ chức để ca bài con cá với anh:

- Anh Hựu ơi ! Các em mệt quá về nhà hết rồi, c̣n mỗi ḿnh tôi làm sao khiên cho nỗi mấy đại tướng Granito kia, xin anh chịu khó, xin Thầy cho tiền mướn người dọn dẹp.

Tôi muốn nhắc lại kỷ niệm c̣n dư vị chút ít trong tôi, để xin gửi tới quư anh chị Đại Biểu trong Đại Hội nầy, xin hăy làm v́ phong trào Gia Đ́nh Phật Tử của chúng ta, làm với nhiệt tâm v́ mọi người, cho mọi người, c̣n để lại mai sau …

Louisville, Kentucky 6-4-2004

 Trở về Mục Lục