Thành viên Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Chi Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Úc Châu

Ảnh chụp tại chùa Pháp Bảo Úc Châu nhân ngày lễ Thọ cấp Dũng của Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục

Từ trái sang phải:
Quư Trưởng Diệu Huệ Trần Thị Lan, Diệu Ngọc Trần Thị Ninh, Chị Yến phu nhân Nguyễn Bá L:ăng , Trưởng Chi Minh Tánh Nguyễn Bá Lăng, Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục, Tuệ Hạo Trần Hữu Định, Tuệ Mỹ (Việt Nhân) Vũ Trọng Khải, Diệu Quỳnh Lê Thị Mai.

Trở về Mục Lục