Thành phần

Ban Chấp Hành

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Nhiệm kỳ 2008-2010

 

Trưởng Ban

 Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết

Phó Trưởng Ban Phúc Đạt Trần Minh Phương
Tổng Thư Kư Diệu Ngọc Cao Minh Châu
Thủ Quỹ Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm
Ủy Viên Báo Chí Tâm Diệu Dương Thị Mỹ
Ủy viên Tương Tế Như Không Vơ Văn Phú
Ủy Viên

Sinh Hoạt Thanh Niên

Đức Châu Nguyễn Văn Định
Phạm Mạnh Hùng
Trưởng Chi Nam Cali Diệu Thúy Lê Xuân Mai
Trưởng Chi Bắc Cali Diệu Ḥa Phạm Thị Lệ
Trưởng Chi Đông HK Diệu Thanh Trần T. Thanh Minh
Trưởng Chi Úc Châu Minh Tánh Nguyễn Bá Lăng