Những suy tư về Hội Ngộ 2005
Phúc Trung

Không c̣n mấy ngày nữa, Hội Ngộ Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại sẽ diễn ra tại San Jose california, từ trước tới nay chưa lần nào Hội ngộ được chuẩn bị chu đáo như lần này. Trong sự chuẩn bị đó, tôi có vài suy tư cần bày tỏ:

1- Khi Chi AHVN Bắc Cali được đề cử đứng ra tổ chức Hội ngộ kỳ này, tôi lấy làm thắc mắc, bởi v́ Trưởng Hồng Loan được anh chị em đề nghị đứng ra tổ chức Hội ngộ 2005, tôi tin rằng mọi người đều nghĩ sẽ tổ chức tại Nam Cali ở Santa Ana hay San Diego, sao lại chuyển tới Bắc Cali ? Nay tôi thấy đó là một sự trùng hợp kỳ lạ, đem lại cho chúng nhiều ư nghĩa hơn.

V́ năm 1955, Đại Đức Thanh Cát đại diện cho Ban Đại Diện Tăng Già Bắc Việt đă chủ tŕ một phiên họp với các thành viên Gia Đ́nh Phật Tử miền Bắc di cư vào Nam, tại chùa Giác Minh, 578 đường Phan Thanh Giản Sàig̣n. Trong buổi họp này đi đến quyết định thành lập Gia Đ́nh Phật Tử Giác Minh, là một Gia Đ́nh đầu đàn, từ đó phát triển thêm các Gia Đ́nh họ Giác, lan truyền sang các tỉnh miền Đông và Cao nguyên, nó cũng là động cơ thúc đẩy Gia Đ́nh Phật Tử Minh Tâm tái hoạt động.

Cho nên nhân cơ hội này, chúng ta kỷ niệm 50 năm Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm, "Uống nước nhớ nguồn", chúng ta cử một số thành viên có mặt, đại diện cho các Gia Đ́nh Phật Tử Giác Minh, Minh Tâm, Giác Hoa, Giác Trí, Giác Đạt, Giác Sơn, Giác Long mang một lẵng hoa kính dâng lên Ḥa Thược Thích Thanh Cát, v́ nhờ Ngài mà chúng ta mới có ngày hôm nay. Lẵng hoa thứ hai tặng cho Thầy Chính Tiến v́ Thầy có công vun bồi cho Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm ngày càng phát triển.

Tôi nghĩ rằng, kỷ niệm 50 năm Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm và dâng, tặng hoa trong dịp nầy làm cho Hội Ngộ 2005 mang đầy ư nghĩa.

2.- Vấn đề nên có hay không có bản Điều Lệ ? Đây là vấn đề trong nhiều năm qua, tôi đă nghĩ là nên có hay không, thật tâm mà nói, tôi chỉ mong trong Ái Hữu Vĩnh Nghiêm chúng ta sống với nhau trong t́nh Lam, có trên, có dưới, có anh có em, luôn luôn sống trong tin yêu và ḥa thuận không cần phải có điều nọ khoảng kia buộc ràng. Do đó tôi đă soạn ra bản Giao Ước để đem ra Hội ngộ 2001 tại Chùa Pháp Quang Texas, thông qua. Nhưng lần đó tôi không tới được, anh Thu không đem ra thảo luận, nên nó chưa được áp dụng. Gần đây có vài sự kiện làm cho vài anh chị muốn có một bản Điều Lệ để dễ dàng cho việc điều hành khi có sự bất thường xảy ra. Tôi đă soạn và được Luật gia Trưởng Trần Thanh Hiệp sửa chữa mấy lần, Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục góp ư.

Vấn đề quan trọng là Trưởng Nguyễn Văn Thục muốn mở rộng ra, thu nhận tất cả các thành viên Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam, c̣n Trưởng Nguyễn Đ́nh Nam th́ muốn mở rộng hơn, cho tất cả các Phật tử gia nhập, chấp nhận một trong hai ư kiến này th́ danh xưng Vĩnh Nghiêm không c̣n thích hợp nữa. Riêng tôi vẫn chủ trương Thành viên chỉ trong phạm vi Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm mà thôi.

Lại có ư kiến đưa con em Thành viên vào một là để nối tiếp con đường chúng ta đi, hai là để phát triển thành viên. Vấn đề phát triển thành viên cũng cần, nhưng hướng phát triển nhắm tới con em chúng ta chưa hay không đi sinh hoạt Gia Đ́nh Phật Tử, theo tôi như vậy không cần thiết. Con em của thành viên đă đi sinh hoạt GĐPT như con Trưởng Thu, Trưởng Tuệ Linh,Trưởng Phố, Trưởng Khuê … không phải là ít. Nhân đây tôi muốn lặp lại câu Trưởng Nguyễn Quang Vui thường nói: “Quí hồ tinh, bất quư hồ đa”.

Và cho đến lúc này, tôi thấy có một bản Điều Lệ là cần thiết v́ một là nó chứng tỏ tổ chức chúng ta đă hiện diện dâu rồi, hai là chúng ta có tổ chức chặt chẻ.

3.- Có người nghĩ rằng Ái Hữu Vĩnh Nghiêm là một đoàn thể sinh hoạt về tương tế, theo tôi nghĩ không hẳn là như vậy, nếu chủ đích của nó là tương tế th́ đă có danh xưng là Tương Tế Vĩnh Nghiêm rồi, cho nên tương tế chỉ là một vế thôi. Có người nói sinh hoạt của nó là tu học, đó chỉ là một phần, Nhiều người nói nó nhằm tới kết chặt t́nh Lam, đây cũng chỉ là một vế, lại có người nói nó nhằm để yểm trợ Gia Đ́nh Phật Tử, đây cũng là một vế. Như vậy, cái nào cũng đúng cả chớ không riêng phần nào là chính. Điều quan trọng là AHVN sinh hoạt trong hệ phái của Vĩnh Nghiêm như ở Bắc Cali có Ḥa Thượng Thanh Cát, ở Nam Cali có Ḥa Thượng Minh Thông, ở vùng Hoa Thịnh Đốn có Ḥa Thượng Thanh Đạm, ở Texas có Sư Ông Trí Hiền, chúng ta luôn luôn có Thầy, Tổ và truyền thống Phật giáo Vĩnh Nghiêm.

4.- Hội ngộ để bầu Ban Chấp Hành, có ư kiến đề nghị người Trưởng Ban là quan trọng nhất, cần tré hóa, nên bầu chọn người từ 45 đến 50 tuổi. Tôi thấy tuổi tác cũng cần trẻ hóa, nhưng là người có khả năng lănh đạo, họp hành với đoàn thể khác có nhận định cũng như phát biểu sắc bén vào vấn đề, phải năng nổ và hy sinh nhất là phải dung ḥa được với tất cả anh chị em, v́ ngày nay Thành viên chúng ta nh́n lại ḿnh cháu nội, cháu ngoại đầy đàng, bị chúng nó quấy rầy nên nhiều khi hơi khó tánh!

Về vấn đề trẻ hóa Ban Chấp Hành, tôi xin kể một chuyện để chúng ta có thêm kinh nghiệm. Sau 1975, đám tang anh Nguyễn Khắc Từ, muốn tổ chức cho hoàn hảo th́ phải có họp hành, bàn thảo, phân công. Bác Liệu được mời tới họp, lúc đó sinh hoạt cũng c̣n khó khăn, Bác mới thông báo đến anh Thu, Tuệ Linh và Hùng Chùa đi với Bác dự họp để tham gia vào công việc tang lễ. Mở đầu buổi họp, chủ tọa dè dặt tuyên bố "Hôm nay họp quan trọng, anh chị nào được mời xin ở lại họp, anh chị nào không được mời xin miễn họp". Hùng Chùa thấy ḿnh vừa quá trẻ, lại không được mời nên vui vẻ đứng dậy ra về, anh Thu cũng không được mời nên đứng lên ra về, không biết anh v́ tự ái hay v́ tự trọng, nhưng biết chắc là Hùng Chùa ra về anh phải về theo, nếu không anh phải hát bài “Đường trường xa muôn vó câu bay dập dồn…” Riêng anh Tuệ Linh cũng không được mời, nhưng do quen biết, do có tuổi nên được giữ ở lại họp.

Có người đề nghị chỉ bầu một Trưởng Ban, Trưởng Ban được bầu sẽ lựa chọn các chức vụ c̣n lại, ư kiến này cũng hay để Ban Chấp Hành có thể tổ chức gồm những người sinh sống gần nhau, họp hành và sinh hoạt được dễ dàng. Ban Chấp Hành mà kẻ Đông, người Tây, kẻ Nam, người Bắc sẽ rất khó triệu tập các buổi họp, sinh hoạt sẽ bị giới hạn nhiều, đừng nghĩ rằng phương tiện truyền thông liên lạc ngày nay tân tiến xa cũng như gần, thật ra họp mặt để thảo luận, khác với liên lạc, thông báo tin tức.

5.- Lần Hội ngộ tới, Sư Ông ngơ ư muốn Trưởng Vơ Văn Phú, đứng ra tổ chức tại Trung Tâm Vạn Hạnh, phải “Y giáo phụng hành" th́ kẹt cho Trưởng Phú, v́ đơn thân độc mă, chắc phải gọi đến Mỹ, Khiết phụ vào. Nhưng biết đâu các Trưởng Miền Đông kỳ này hùng hậu tham dự, không chừng để rút kinh nghiệm xung phong tổ chức Hội Ngộ kỳ VI năm 2007 tại vùng Hoa Thịnh Đốn, nơi đó có chùa Giác Hoàng, có Ḥa Thượng Thanh Đạm lại c̣n có thể được yểm trợ tích cực của Gia Đ́nh Giác Hoàng, Gia Đ́nh Hoa Nghiêm, tuy chi Miền Đông không nhiều người, nhưng rất tích cực trong hội họp. Và nhiều người cũng mong được tổ chức tại đó, để có dịp đến thăm Thủ đô một chuyến.

Tôi th́ mơ ước có một ngày nào đó, ḿnh đứng ra tổ chức Hội ngộ hay Tiểu hội ngộ tại Kentucky, ở đây có những ngôi chùa khang trang yên tịnh có thể chứa đến 200 người, lại c̣n có chỗ ở Rừng Thiền Đạt Ma với 350 mẫu đất rừng, bên cạnh đó, bạn tôi có 200 mẫu, hội họp ở đó tha hồ mà ngồi thiền, dạo chơi, rủi ai bị lạc th́ đi t́m mệt nghỉ! Ước mơ chỉ là ước mơ thôi, v́ nơi đây vùng đất nghèo, quê mùa và xa xôi hẻo lánh, nhưng mơ ước này để giúp cho Trưởng Khiết, Trưởng Phú vững tin và thêm tinh thần xung phong hay "Y giáo phụng hành" cho Hội ngộ lần tới.

00:30 sáng 29-12-2005

Trở về Mục Lục