Nhớ Thầy (*)

*

 

Năm ngoái,

Con về thăm.

Thầy vẫn khỏe.

Năm nay,

Con về thăm.

Thấy bàn thờ nhang khói,

Thầy nh́n con măn nguyện.

- Tṛ đến,

Ta qui tiên.

*

Nhớ Thầy ngồi,

Nơi đó.

Trong căn nhà này,

Con

Với đứa con Thầy,

Đều là học tṛ cũ.

Lớp vở ḷng,

Ê a.

Sáu mươi năm,

Trôi qua.

Chuyện Thầy quên Thầy nhớ.

Con tự hỏi,

Năm sau.

C̣n gặp Thầy không chớ ?

*

Đốt nén hương,

tưởng niệm.

Nhớ ơn Người dạy dổ

Nguyện Thầy được an nhiên,

Tĩnh thức miền Cực Lạc.

17/1/2010

( * ) Thầy giáo Lê Văn Thọ, cựu giáo viên Trường B́nh Mỹ, Trường Nam Tiểu Học Châu Đốc, nhân viên Nha Kỹ Thuật Học Vụ mất tháng 11/2009 tại Sàig̣n, thọ 93 tuổi.