Chuyện một đời người

-*-

Khi cha chết

con c̣n bé

lúc khép áo quan

Bác bồng con lên

- Nh́n cha mầy lần chót

Không thấy nữa đâu con!

 

*

Một lần

con về thăm mộ

nằm đây

cha mẹ ơn nghĩa sinh thành

chú thím nằm kia

thâm ơn dưỡng dục

con ra đời

vất vả đấu tranh

lên voi có

xuống ngục tù cộng sản có

kiếp nhân sinh

sao quá đổi truân chuyên!

 

**

Sáu mươi năm dâu bể

đă qua

một ngày tới

con ĺa nhân thế

tinh anh này trở lại quê xưa

bỏ xác thân

nơi miền đất lạ

hay gửi lại quê nhà

nằm cạnh cha với má

để cho con

không phải nhớ

quê ta.

 

HAT 16/01/2010