Nguồn gốc Gia Đ́nh Phật Tử

Phúc Trung

Năm 1993, tại California Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ đă long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam.

Năm 1996, một quyển sách Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam - 50 năm xây dựng , hai sự kiện nầy đều lấy cái mốc năm 1943, Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ được thành lập, cũng là nguồn gốc của Gia Đ́nh Phật Tử.

Năm 1995, tôi có gửi thư hỏi Anh Vơ Đ́nh Cường về vài chi tiết Gia Đ́nh Phật Tử, anh không viết thư trả lời cho tôi. Năm 1996, gặp tôi, anh nói : ‘’ anh không trả lời thư em hỏi, v́ ngày nay có một vài anh,viết khác về nguồn gốc Gia Đ́nh Phật Tử .‘’, lúc đó tôi không biết anh muốn ám chỉ ai đă viết khác, và khác như thế nào ? Cũng may, Trưởng Nhật Minh Nguyễn Hữu Huỳnh có trao cho tôi một tập tài liệu do anh viết, để tặng cho Trưởng Tuệ Linh, tài liệu đó là : ‘’ Thử t́m hiểu nguồn gốc Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam ‘’ , tôi cũng nhận được một BẢN TIN LAM kỷ niệm chu niên thứ 3 của GĐPT Vĩnh Nghiêm (1992-1995)có bài ‘’ Bán con vào chùa ‘’ của Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu.

Nhờ đọc hai tài liệu nầy, tôi mới rơ ư anh Vơ Đ́nh Cường đă nói, v́ cả Nhật Minh Nguyễn Hữu Hùynh và Nhận Pháp Tôn Thất Liệu đều cho rằng Ban Đồng Ấu Phật Giáo (hay Ban Đồng Ấu Phật Tử) là tiền thân của Gia Đ́nh Phật Tử.

Năm nay (1998), tôi cầm một tài liệu, do Trưởng Nguyễn Hữu Huỳnh phổ biến, có người nhờ trao lại cho Trưởng Tuệ Linh, tài liệu nầy do anh Lê Lừng viết, đó là bài : Những ngày đầu của Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ, anh Lê Lừng là một thành viên Ban Đồng Ấu Phật Giáo, một trong những người thành lập Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ đầu tiên, tác giả Huy Hiệu Hoa Sen, tác giả bài hát Giây Thân Ái, cũng là thư kư riêng của Bác sĩ Tâm Minh Lê Đ́nh Thám.

Trưởng Nhận Pháp cũng đưa cho tôi tạp bản thảo, do Trưởng viết : Vài lời tâm t́nh viết về Gia Đ́nh Phật Tử, những tài liệu nầy không ngoài mục đích chứng minh Ban Đồng Ấu là tiền thân của Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam.

Có lẽ Huynh Trưởng chúng ta, không ai không muốn đọc tài liệu viết về nguồn gốc phong trào của chúng ta, tôi phổ biến tài liệu nầy với sự trân trọng, v́ tôi đánh giá nó là tài liệu quư.

 

Kentucky, ngày 15-6-1998

( * ) Những ngày đầu của Gia Đ́nh Phật Tử tác giả Lê Lừng