Nhân Ngày Mother's Day 2008

Chúc quư Anh Chị c̣n MẸ

Một ngày tràn đầy hạnh phúc
 

Trang nhà AH/GĐPT/VN Hải Ngoại