Họp Mặt Chi AHVN Miền Đông
21-6-2009
*

Nhân có Tuệ Mỹ Vũ Trọng Khải từ Úc Châu sang, Chi miền Đông đă tổ chức Họp Mặt, ngoài Chi AHVN Miền Đông c̣n có thân hữu Trưng Vương.

Vũ Trọng Khải

Trần Thị Thanh Minh, Vũ Trong Khải, Thảo, Hoàng Trọng Trữ, Đặng Đ́nh Khiết

Thanh Minh, ( X ), phu nhân Hoàng Trọng Trữ
Đặng Đ́nh Khiết, Vũ Trọng Khải, Thảo, Hoàng Trọng Trữ

Khôi đang rót rượu

Toàn thể anh chị em trong buổi Họp Mặt (Vương Nghiêm bấm máy)

Quây quần bên bàn ăn

Các Chị

Các anh

Vũ Trọng Khải

Đặng Đ́nh Khiết, Vũ Trọng Khải

Hoàng Trọng Trữ, Vương Nghiêm

Mai Dung ?, Phùng Thị Thọ, ( X ), Trần Thị Thanh Minh

Hát cho nhau nghe ở Livingroom

Trần Thị Thanh Minh
Chi Trưởng
Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Miền Đông