Ðể đọc tiếng Việt

*

Nói cho dễ hiểu, muốn đọc các Trang nhà (Webpage), Ðiện thư (Email) hay bản văn (Text) chữ Việt thì trong máy vi tính phải có đúng Phong (Font) chữ Việt ấy đã cài đặt sẵn trong máy.

Trên các Trang nhà, người ta dùng các Phần mềm (Software) khác nhau, như VPS, VNI, TCVN, làm cho người đọc gặp khó khăn, các Trang chủ phải tìm cách nào thuận tiện cho người đọc bằng cách dùng hình hay đồ họa như Acrobat Reader hay Publisher, các loại nầy bất tiện vì là hình nên không thể sử dụng như bản văn.

Ngày nay, để khắc phục tình trạng Font chữ, các Trang chủ sử dụng Unicode với Times New Roman Font vì hầu hết các máy mới đều có cài đặt sẳn Phong chữ nầy.

Giải quyết việc Ðọc và Gõ chữ Việt trên vi tính rất dễ dàng, không tốn kém. Nếu máy chúng ta có thể truy cập trên mạng được, hay nhờ người khác giúp, hãy vào địa chỉ sau đây để lấy Phần mền chữ Việt, sau đó cài đặt vào máy sử dụng: ( * ) http://www.vps.org/

Vào trang chính của Trang nhà Hội Chuyên Gia Việt Nam (Vietnamese Professionals Society), ở phần tay phải có mục Tài Liệu, Nhu liệu... Chọn Nhu Liệu để lấy Phần mềm xuống, tùy theo Window95/98, 2000 hay NT4. Nên lấy xuống: VPSKEYS nếu cần lấy thêm Font chữ VPS.

VPSKEYS dùng để gõ chữ Việt với VPS, VNI, VNS, UNICODE... Muốn sử dụng loại nào, chúng ta theo trình tự sau đây : Ðiều Chỉnh : Kỹ thuật > Sửa bảng mã : Chọn lựa VPS, VNI, VNS, VietNet, UNICODE...> Thay đổi: OK.

Cũng có thể dùng Phần mềm Unikey để gõ chữ Việt và phần mềm này còn có chức năng hoán chuyển Font chữ của VPS, VNI ra Unicode, với điều kiện là ta phải Save dưới dạng .rtf (Rich Text Format). Có thể lấy phần mền này miễn phí ở ( * ) http://www.unikey .org

 Phần nềm khác là Convert2Anything (freeware), do Cafe68T thực hiện rất hữu dụng, vì nó cho phép chúng ta hoán chuyển với nhau giữa VPS, VNI, VietNet, TCVN, Unicode. Phần mền nầy phải đọc HELP của nó trước, nó có tiện dụng là chúng ta có thể hoán chuyển nguyên ngăn hồ sơ (folder) cùng lúc. Nên lấy xuống dùng ở: ( * ) http://cafe68t.multimania.com/content/unicode/download.html
Nhờ có Hội Chuyên Gia Việt Nam (VPS), là Hội bất vụ lợi, nhằm mục đích giúp người Việt, cũng như khuyến khích học sinh Việt Nam sử dụng chữ Việt ở nước ngoài, Giáo sư Phạm Kim Long ở Tiệp Khắc sáng chế ra Unikey cũng nhằm mục đích trên, cũng như Convert2anything của Cafe68T giúp cho chúng ta có nhiều Phần mền hữu dụng..

Trở về Mục Lục

Cập nhật: 15-10-2009