Gơ chữ Việt và hoán chuyển bản văn

*

Muốn viết được chữ Việt không tốn tiền mua Software:

1) Quư anh chị vào Trang nhà của Hội Chuyên Gia Việt Nam (Vietnamese Professionals Society), ngay Trang Chính vào Nhu Liệu để lấy:

- VPSKeys.

- Font chữ Việt (VPS TrueType Fonts For Windows).

- Font Unicode (Unicode Fonts For Window - Những Unicode Font thông dụng như Tahoma hay Times New Roman, máy mới đều có cài đặt sẵn trong Window).

Có VPSKey chúng ta mới đánh được Chữ Việt trên Vi tính, muốn đánh chữ VPS, VNI, Unicode, chúng ta phải có Font chữ của VPS, VNI, VPS và mỗi lần thay đổi đánh loại chữ nào, chúng ta phải vào phần Kỹ Thuật của VPSKey để thay đổi cách đánh, cộng thêm ta phải chọn đúng Font chữ của VPS, hay VNI hay Unicode …

Ví dụ: Muốn đánh chữ VPS chúng ta phải dùng Bảng Mă VPS + VPS Font (VPS-Times, VPS Saigon, …)

Muốn đánh chữ VNI chúng ta phải sửa Bảng Mă VNI + VNI Font (VNI-Aptima, VNI-Times,…)

Muốn đánh chữ Unicode chúng ta phải sửa Bảng Mă Unicode + Unicode Font (Tamoha, Times New Roman – hai Font này đa số máy đều có sẵn trong Window)

Như vậy VPS đă cho ta sử dụng 2 loại Font: VPS và Unicode muốn có VNI, cũng trong phần Nhu Liệu, chúng ta lấy Software Intelliview trong Software For Windows 3.1/95/98 … và cài đặt vào trong máy, nó tự động cài đặt vài Font chữ VNI, Vietnet, Tiêu ChuẩnVN (TCVN) … Nhờ vậy chúng ta có thể đọc được chữ Việt trên các Email gửi từ Việt Nam.

Tại Việt Nam, máy Vi tính đều có cài đặt sẵn VNI Font, do vậy Việt Nam viết Email đa số sử dụng VNI-Times.

Software Intelliview, cách sử dụng chính là hoán chuyển các bản văn, chẳng hạn như bản văn viết VNI chúng ta đổi ra VPS, VietNet hay Tiêu ChuẩnVN, … Bản văn Mộng Hương là cách viết của VietNet (VIQR) :

MH nghi~, trong khi cho+` ddo+.i ti`m ca'ch dda'nh da^'u hu+~u hie^.u, co' the^? na`o ca'c anh chi. du`ng ca'ch dda'nh da^' u nhu+ MH ddang du`ng kho^ng?

- To^?ng ke^'t ca'c y' kie^'n, thi` MH xin dde^` nghi. anh Ta^m hay anh chi. na`o lo du`m ddu+o+.c kho^ng, vi` ngay tu+` dda^`u, MH dda~ no'i vo+'i anh Ta^m ro^' i, la` MH kho^ng the^? la~nh tro.ng tra'ch na`y dda^u, vi` ngoa`i co^ng vie^.c la`m la`m kie^'m co+m (pha^`n ddo^ng ai cu~ng co' ), MH dda~ trong coi mo^.t egroup kha'c ro^`i, kho^ng co' tho+`i gio+` nu+~a dde^? theo sa't pha^`n tha?o lua^.n cu?a group na`y ro^`i la'm

to^?ng ke^'t. Xin ca'c ACE tho^ng ca?m.

MH

Khi đă cài đặt Software Intelliview trong máy Vi tính rồi, muốn đọc bản văn nầy, chúng ta mở Intelliview, Copy bản văn rồi Paste vào Intelliview, Software nầy sẽ tự động hoán chuyển ra VPS-Hel như sau:

MH nghĩ, trong khi chờ đợi t́m cách đánh dấu hữu hiệu, có thể nào các anh chị dùng cách đánh dấ u như MH đang dùng không?

- Tổng kết các ư kiến, th́ MH xin đề nghị anh Tâm hay anh chị nào lo dùm được không, v́ ngay từ đầu, MH đă nói với anh Tâm rố i, là MH không thể lănh trọng trách này đâu, v́ ngoài công việc làm làm kiếm cơm (phần đông ai cũng có ), MH đă trong coi một egroup khác rồi, không có thời giờ nữa để theo sát phần thảo luận của group này rồi lám

tổng kết. Xin các ACE thông cảm.

MH

Nếu ta có bản văn muốn hoán chuyển ra dạng khác (ngoại trừ Unicode), chúng ta Copy bản văn, Paste vào Intellliview, trước tiên nó tự động hoán chuyển ra VPS-Helve, bây giờ muốn chuyển ra dạng chữ nào, chúng ta highlight toàn bộ bản văn, kế đó nh́n vào Thanh Mục bên trên Software có Encoding, bấm (click vào đó nó sẽ hiện ra một bản các lọai dạng chữ như VPS, VNỊ VietNet, VISCII, TCVN, nếu ta chọn VietNet nó sẽ chuyển ra như kiểu Mộng Hương đă viết. nếu chọn VNI, nó sẽ chuyển ra VNI-Times.

Software Intelliview viết từ lâu rồi, nên nó không thể hoán chuyển ra VPS hay ngược lại, muốn hoán chuyển VPS chúng ta phải dùng Software khác là Software Convert2Anything (Convert To Anything), Software này cho phép chúng ta hoán chuyển từ bản văn ra bản văn và từ html ra bản văn c3a các dạng chữ VPS, VNI, Unicode, TCVN , các bản văn của chúng ta thường Save ở dạng Document (.doc – Ví dụ: Daicuong.doc), c̣n đối với Conert2Anything, chúng ta phải Save ở dạng Rich Test Format (.rtf – ví dụ : Daichuong.rtf) Muốn Save loại nầy, chúng ta bấm vào Save As, ở Save as type sẽ hiện ra : Word Document (*.doc), chúng ta bấm vào chỗ tam giác trong khung này, nó sẽ hiện ra một số loại khác nữa như : Document Template (*.dot), Text Only (*.txt) … kéo xuống thêm chúng ta sẽ thấy Rich Text Format (*.rtf). Bấm vào đây rồi đặt tên bản văn, ví dụ : AHVNtruongthanh, rồi bấm vào Save, bản văn sẽ được Save : AHVNtruongthanh.rft, ví dụ đây là bản văn viết dạng VPS khi hoán chuyển ra Unicode, nó cũng sẽ là AHVNtruongthanh.rtf, để dễ nhận ở File , trước khi bấm vào hoán chuyển (Convert), chúng ta nên thêm vào kư hiệu để nhớ, ví dụ: AHVNtruongthanhU.rtf hay AHVNtruongthanhUnicode.rtf.

2) Vào Trang nhà của Unikey lấy để xuống Unikey và Uvconverter.

Trang nhà Unikey là Trang nhà của Ông Phạm Kim Long ở Đại Học Praha, Ông dùng Trang nhà này để cho chúng ta lấy Unikey là chương tŕnh dùng để gơ tiếng Việt trong Window (Vietnamese Keyboard For Window) hoàn toàn miễn phí. C̣n chương tŕnh UVconverter là dùng để hoán chuyển các dạng Unicode, VPS, VNI, VIQR …

Trong Unikey có phần hướng dẫn rất rơ ràng, để gơ tiếng Việt dạng Unicode, VNI, VPS… rất tiện dụng, và Uvconverter th́ cũng tiện dụng v́ nó có thể hoán chuyển khi văn bản cất ở dạng .doc hay .rtf

Trang nhà này có địa chỉ:

http://Unikey.sourceforge.net/

Vào Trang chính, xong bấm vào Mục Download, khi phần Download hiện ra, chúng ta chọn lựa Unikey và Uvconverter tùy theo Window trong máy của ḿnh.

Nếu dùng Unikey, nhớ phải đọc cho kỹ phần Các phương pháp gơ tiếng Việt : Kiểu gơ TELEX, kiểu gơ VNI, Kiểu gơ VIQR

C̣n một việc khác cũng quan trọng là hăng thê bao Internet của chúng ta có hổ trợ Chữ Việt hay không, nếu có, chúng ta mới viết và đọc được Email của người khác gửi cho chúng ta, AOL viết được Email chữ Việt nhưng chỉ đọc Email viết với VNI-Times mà thôi. Muốn viết vằ đọc chữ Việt nên dùng Outlook Express th́ có thể viết và đọc chữ Việt với chữ VNI –Times. Tóm lại muốn viết và đọc được chữ Việt th́ cả máy gửi và máy nhận có cùng dạng chữ và hăng thuê bao của máy gửi và máy nhận có hổ trợ cho chữ Việt ấy, nếu hăng thuê bao không hổ trợ chữ Việt, chúng ta dùng Outlook Express để viết và đọc chữ Việt VNI-Times.

Do những khó khăn trên, thông thường viết Email không bỏ dấu, như vậy th́ máy nào cũng nhận được, nhưng có điều là viết không dấu có khi dễ nhầm lẫn. Ví dụ: kho khan, chúng ta sẽ đọc là Khó khăn hay Khô khan ? Ví dụ : Ong Tran Van Tro, Vậy chúng ta làm sao biết được ông nầy tên chi ? Tro, Tṛ, Trỏ, Trọ hay Trơ, Trờ, Trỡ, Trợ ? Chính v́ vậy mà phải viết chữ VietNet. Muốn viết chữ VietNet, nếu máy chúng ta có Software chữ Việt, phải đóng Software chữ Việt lại.. Trên máy chúng ta đă có sẳn dấu huyền ( ` ), dấu ngă ( ~ ), dấu mũ (^ ), c̣n các dấu khác phải thay thế, dấu hỏi dùng dấu chấm hỏi ( ? ) , dấu sắc dùng dấu nháy đơn ( ‘ ), dấu nặng dùng dấu chấm ( . ), dấu á (ă ) dùng dấu ngoặc ( ( ), dấu ư hay ơ dùng dấu cộng ( + )

C̣n dùng Palltalk, vào Palltalk.com để lấy Software xuống dùng, muốn nói chuyện, Vi tính của chúng ta phải có microphone và Speaker, nếu không th́ chúng ta gơ trên vi tính để viết và đọc. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải hẹn giờ giấc với nhau để hai người hay nhiều người mở máy cùng giờ giấc để nói chuyện hay gơ và đọc.

Điều quan trọng là tài liệu viết tiếng Anh, anh chị nào muốn t́m hiểu th́ đọc sách nhưng mất nhiều th́ giờ, muốn đỡ tốn th́ giờ, chịu khó nhờ con hay cháu hướng dẫn sẽ dễ dàng, ít tốn th́ giờ hơn.

Trở về Mục Lục