Ông Xă cọp

Cách nay trên 100 năm ở cù lao Năng Gù (1) c̣n nhiều đế sậy âm u, trong làng có một bà mụ rất giỏi, mỗi lần có người đến rước đi sanh, bà có thể biết được người đàn bà có mang ở nhà đă sanh hay chưa và sanh vào giờ nào.

Một đêm khuya, có việc bà mụ ra khỏi nhà bà liền gặp ngay một con cọp đang ngồi trước sân. Bà mụ sợ hăi nhưng c̣n kịp suy nghĩ nên khấn nguyện với con cọp.

- Tôi là người hiền lương, nếu ngài cần chi tôi sẵn ḷng giúp, xin ngài đừng hại tội nghiệp.

Cọp như nghe được tiếng người, liền quỳ mọp xuống tỏ vẻ cung kính và như mời bà cụ lên lưng. Mặc dù sợ cọp nhưng bà mụ cũng đánh liều leo lên lưng cọp.

Cọp liền cơng bà mụ ra khỏi nhà, đi qua vài con rạch len lỏi trong những đám sậy chừng một khắc th́ đến dưới một góc cây to. Bà mụ thấy ở đó có một con cọp cái đang hung hăng chừng như đau đớn lắm, bà ta định bụng chắc cọp cái đang có chửa sắp sanh liền nói:

- Nếu như ngày muốn cho tôi sanh con ngài êm ái, xin ngài nằm yên đừng làm cho tôi sợ hăi, tôi sẽ hết ḷng giúp ngài.

Cọp cái lúc ấy nằm yên, bà mụ giúp con cọp cái sanh được hai cọp con. Xong xuôi cọp đực liền mọp xuống, bà mụ lúc này đă yên tâm leo lên lưng cho cọp mang về.

Lúc bà mụ bị cọp cĩng đi trong nhà không ai hay biết, lúc hay được, báo tin cho hàng xóm, dân làng đốt đuốc đưa nhau đi t́m, t́m măi mà không thấy nhưng đến khoảng canh tư th́ bà mụ được cọp cơng về trả ở sau vườn, bà đi vào nhà thuật lại chuyện được cọp mời đi sanh hai cọp con, mọi người bán tín bán nghi.

Đến ba hôm sau, trời vừa hửng sáng, bà mụ dậy sớm ra quét sân thấy có một con heo đúng tạ, vừa bị cọp vồ đặt giữa sân. Dân làng biết được đến xemheo và thấy dấu chân cọp họ mới tin, nhưng sợ là cọp đă vồ heo trong làng, nên cho người đi các nơi dọ hỏi dân trong làng và làng bên kia sông, kết quả không có ai mất heo. Gia đ́nh bà mụ lúc đó mới yên tâm làm heo ăn mừng, và chừa lại cái đầu, tối đến bà mụ đem đầu heo ra sân kiến lại cho cọp, đêm đó cọp về tha đầu heo đi mất. Từ đó người ta tin tưởng cọp ở trong làng không làm hại ai cả mà lại c̣n có nghĩa nên dân làng họp lại làm một tờ cử (2). Cử cọp làm ông xă trưởng, mỗi năm cứ đến dịp đ́nh cúng lệ Kỳ yên, dân làng đều có dành kiến cho ông Xă cọp một đầu heo và làm một tờ cữ mới, năm nào cũng như năm nào sau đêm cúng, sáng ra người ta thấy có dấu chân cọp về tha đầu heo đi để lại tờ cử cũ năm trước và lấy tờ cử mới. Ai cũng lấy làm lạ, về tờ cử cũ không biết ông Xă cọp cất giấu ở đâu mà suốt năm tờ cử vẫn c̣n mới nguyên.

Mỗi năm dân cư mỗi đông, ruộng đất được khai khẩn thêm, biến những lau sậy um tùm thành ruộng đất xanh tươi, từ đó ông Xă cọp không c̣n nơi ở, không nhận tờ cử mới và đầu heo. Nhưng trong ngôi miếu trước sân đ́nh, có một ngôi miếu nhỏ dưới gốc cây thị to vẫn c̣n chổ thờ phượng ông Xă cọp cho tới ngày nay.

 

Chú thích:

(1): Cù lao Năng Gù là tên một cù lao nằm trên sông Hậu giang thuộc xă B́nh Thủy tỉnh An Giang.

(2): Ngày xưa các viên chức trong làng mỗi người đều có một tờ cử, như là giấy chứng minh thư ngày nay.

Trở về mục lục cổ tích