Ếch mua vôi

Ngày xưa có một anh khờ không biết làm nghề ǵ ăn, quanh năm cứ ăn bám vào vợ, một hôm vợ bảo:

- Ở đời ai cũng phải kiếm một nghể để sống, vậy ḿnh coi có nghề ǵ th́ làm, trước là phụ giúp thêm cho tôi, sau nũa bạn bè họ không chê cười.

Anh khờ nói với vợ xem có nghề ǵ th́ chỉ cho anh làm chớ anh vốn không biết phải làm nghề ǵ, chị vợ suy nghĩ, sau cùng bảo chồng làm nghề buôn vôi.

Anh khờ hỏi vợ:

- Nghề bán vôi phải làm như thế nào, ḿnh phải chỉ, dạy cho tôi rành rẽ tôi mới đi bán được.

Chị vợ giảng giải cho chồng hiểu:

- Trước tiên tôi sẽ đưa cho anh một số tiền, anh đi qua cánh đồng bên kia sẽ có một ḷ vôi, lấy tiền mua vôi rồi đem về bán lại.

Anh khờ hỏi thêm:

- Nhưng biết ai mua mà bán?

- Th́ người vôi sẽ gọi ḿnh quệt vào b́nh vôi của họ.

- Nhưng có bán thiếu không?

- Cái đó c̣n tùy, nếu người quen th́ ḿnh bán thiếu, hoặc nhớ nhà nhớ chỗ th́ ḿnh bán thiếu. C̣n bằng không th́ thôi.

Mọi việc bàn tính xong xuôi, sáng hôm sau chị vợ đưa tiền. Anh khờ gói tiền cất cẩn thận rồi quay một cái gánh sang làng bên mua vôi.

Sang làng bên, sau khi mua vôi xong trời lại đổ cơn mưa đến chiều tối anh khờ mới ra về được. Cánh đồng bây giờ đă ngập nước. Thỉnh thoảng anh nghe tiếng kêu:

"Quệt ! Quệt !"

Anh nhớ lại lời vợ dặn trước khi ra đi, khi nào người ta bằng ḷng mua vôi người ta sẽ gọi ḿnh "quệt", có như vậy th́ bán. Anh khờ đến chổ phát sinh ra tiếng quệt hỏi:

- Trả tiền mặt hay mua thiếu?

Anh chỉ nghe tiếng trả lời.

"Quệt !"

Thế là anh cứ múc vôi quệt vào các miệng hang cho đến khi về đến nhà th́ gánh vôi đă hết sạch.

Chị vợ thấy chồng về tưởng bán hết vôi nên mừng rỡ, đến chừng hỏi đến tiền anh chồng trả lời:

- Tôi bán thiếu tất cả mai sẽ trở lại lấy tiền.

Chị vợ nghi ngờ hỏi:

- Họ mua ra làm sao mà anh bán thiếu như thế?

- Th́ y theo lời ḿnh dặn, ai kêu quệt th́ tôi bán, hỏi đến tiền bạc họ lại yên lặng như vậy họ mua thiếu.

Chị vợ đâm lo hỏi thêm:

- Anh bán ở những đâu?

- Th́ khi về, đi ngang qua cánh đồng tôi nghe họ kêu "quệt, quệt" nên tôi múc vôi quệt vào chỗ kêu đó.

Chị vợ biết chồng đă quệt vôi vào các hang ếch. Giận chồng đi buôn mất cả vốn nhưng cũng đành cam chịu, v́ lỡ gặp phải một anh chồng khờ.

Chú thích:

(1) Trời mưa ngập hang buổi tối ếch thường hay kêu "quệt, quệt"

Trở về mục lục cổ tích