BA CHNG ĐIẾC

C anh chng điếc giữ một đn vịt ở ngoi ruộng, đến trưa bụng đ đi m khng thấy vợ mang cơm ra, đang c chờ gặp người quen mượn chăn dm đn vịt cho anh ta về nh ăn cơm. May thay ngay lc đ c anh chng giữ tru, la tru đến gần đn vịt cho ăn cỏ. anh điếc giữ vịt liền đến gần anh chăn tru vừa chỉ đn vịt vừa ni:

- Anh lm ơn giữ hộ đn vịt. Ti về nh ăn cơm một chốc.

Anh giữ tru hiểu gật đầu tỏ vẻ bằng lng. Anh giữ vịt sau khi ăn cơm xong trở ra ruộng thấy đn vịt cn đầy đủ, muốn trả ơn liền bắt một con vịt qu mang tới ni với anh giữ tru:

- Cm ơn anh đ giữ dm đn vịt cho ti, ti xin biếu anh con vịt nầy.

Anh chng giữ tru cũng điếc, thấy anh kia đưa ra con vịt qu tưởng bắt đền liền cải lại:

- Sao anh v ơn qu vậy ? Ti giữ vịt dm cho anh khng mất con no, tru ti tự nảy đến giờ đu c đạp qu con vịt no anh m lại bắt ti đền!

Anh điếc giữ vịt tưởng anh giữ tru từ chối, nn cố p phải nhận, anh giữ tru tưởng anh giữ vịt bắt p phải đền nn rng cải l tru mnh khng đạp qu vịt. Hai anh chỉ hiểu lầm v cải với nhau bằng cch ra đấu m thi. Đang lc ấy c một anh điếc cởi ngựa đi qua, hai anh chạy theo nắm ngựa lại nhờ phn xử.Anh điếc cởi ngựa thấy hai người ra dấu về con vịt qu, cũng nghĩ l hai anh nầy cho rằng ngựa đạp qu vịt nn bắt đền. Anh điếc cởi ngựa n tồn phn giải:

- Ti cởi ngựa trn đường, đu c chạy dưới ruộng đạp qu vịt m hai anh bắt ti phải đền con vịt qu nầy !

Hai anh chăn tru v giữ vịt cố giữ anh cởi ngựa lại nhờ phn xử, trước cn dng cữ chỉ nhẹ nhng sau cả ba xm lại mạnh ai nấy ra đấu, cuối cng đưa nhau ln quan. Quan hỏi đầu đui, hiểu r mọi chuyện, ra dấu phn giải lc ấy ba anh điếc vui vẻ ra về .

Trở về mục lục cổ tch