Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

                                  Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam         
             B I   T R Í   D Ũ N G         
Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
    ---------------------------------------------------------
Trụ sở : Tổ đ́nh Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại 1476 S. Reservoir St Pomona, CA 91766 USA

Danh sách Ban Chấp Hành
(Nhiệm kỳ 2006-2008)
*

                       Trưởng Ban: - Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết
  
Phó Trưởng Ban Nội Vụ: - Phúc Tịnh Phạm Minh Tâm
Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ: - Phúc Đạt Trần Minh Phương
                    
Tổng Thư Kư: - Đức Châu Vũ Ngọc Khuê
             
Phó Tổng Thư Kư: - Quảng Diệu Ngọc Cao Minh Châu
                            
Thủ quỹ: - Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm
                
Ủy viên Báo chí: - Chân Đại Lượng Lê Dương Mỹ
              
Ủy viên Tương tế: - Diệu An Dương Khánh Ninh
             
Ủy viên Sinh hoạt: - Đức Châu Nguyễn Văn Định
      
Phó Ủy viên Sinh hoạt: - Phạm Minh Hùng
                
Ủy viên Tu hoc: - Minh Tuấn Lê Văn Mạnh
             
Đặc ủy Liên bang: - Như Không Vơ Văn Phú
 
Khối Kỹ thuật và Yểm trợ: - Quảng Tuệ Quang Thái Quang Minh Chính
                                          
- Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
                                          
- Minh Thọ Ngô Lê Trọng Thuấn

Địa chỉ liên lạc:

- Trưởng Ban: Đặng Đ́nh Khiết 3219 Hallran Rd. Falls Church, VA 22041 Phone: 703-931-9799 Email: kdang22@yahoo.com
- TTK: Vũ Ngọc Khuê 4618 Trask Ave. #22 Westminster, CA 92683 Phone: 714-903-4585 Email: ducchau44@yahoo.com
- Thủ Quỹ: Nguyễn Thị Tâm 119C S. Kellogg Ave. Goleta, CA 93117 Phone: 805-964-9974 Email: quynhtam6@verizon.net

Trở về Mục Lục