Ái Hữu Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

*

 Tưởng niệm :
- Trưởng Tâm Thông Nguyễn Đức Lợi mất ngày 8-11-1977

tại Sàigòn, thọ 70 tuổi
- Trưởng Tâm Huệ Ðoàn Thị Kim Cúc mất ngày 6-7-1998

tại Virginia, Hoa Kỳ, thọ 78 tuổi.

-Trưởng Tâm Thiết Trần Thái Hồ mất ngày 3-3-1999

tại Montréal, Canada, thọ 74 tuổi.
- Trưởng Chính Tiến Nguyễn Đức Long mất ngày 23-1-2010

tại Minnesota, Hoa Kỳ, thọ 83 tuổi

- Trưởng Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu mất ngàyn 5-8-2010

tại Sàigòn, thọ 83 tuổi.

 Phúc Trung

 

 Ái Hữu Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại được hình thành từ ngày 27 tháng 10 năm 1991, do sáng kiến và tích cực hoạt động của chị Diệu Quỳnh Trần Hồng Loan. Chị đã sống và hoạt động Gia Ðình Phật tử trên đất Mỹ từ lâu, chị nhận thấy cần phải quy tụ anh chị em Gia Ðình Phật Tử thuộc miền Vĩnh Nghiêm sống ở hải ngoại thành một nhóm, nhằm mục đích thắt chặt tình Lam trên xứ lạ quê người, giúp đỡ những người mới đến định cư, hổ trợ cho các hoạt động Gia Ðình Phật Tử địa phương và ở quê nhà.

Năm 1990, chị Tâm Huệ Ðoàn Thị Kim Cúc đến định cư tại Virginia, rồi năm sau chúng tôi đến định cư tại Kentucky, đều là những người từng tham gia Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm, cũng từng ở chung trong Ban Quản Trị Trường Ðào Tạo Huynh Trưởng A Dật Ða, nhưng mỗi người ở mỗi nơi xa cách nghìn trùng, đó là động cơ thúc đẩy chị Trần Hồng Loan đề xướng thành lập Nhóm Ái Hữu.

Khởi thuỷ gồm có 9 anh chị em cư ngụ rải rác trong 5 tiểu bang tại Hoa Kỳ ( chị Ðoàn Thị Kim Cúc, anh Ðặng Ðình Khiết ở Virginia; anh Trần Ngọc Lạc, chị Trần Hồng Loan, chị Trần Hồng Ngọc, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai ở Nam California, chị Lê Thị Nhung ở New Jersey, anh Phạm Minh Tâm ở Tennessy và anh Huỳnh Ái Tông ở Kentucky) đã cùng nhau thành lập nhóm, lấy danh xưng là Nhóm Ái Hữu Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại và Ban Chấp Hành Lâm Thời, nhiệm kỳ 1 năm đã được bầu thành phần như sau :

                                   Trưởng Ban  : - Trưởng Tâm Huệ Ðoàn Thị Kim Cúc

     Phó Trưởng Ban kiêm Thủ Quỹ : - Trưởng Diệu Quỳnh Trần Hồng Loan

                                            Thư ký : - Trưởng Phúc Trung Huỳnh Ái Tông

Ngay sau đó, Ban Chấp Hành đã lập quan hệ với Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ, sau nầy với Ban Ðiều Hợp Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Úc Ðại Lợi Và Tân Tây Lan, thường xuyên liên lạc và hổ trợ hoạt động của Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm. Hoạt động chủ yếu vẫn là giúp đỡ bước đầu cho các thành viên Gia Ðình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm và gia đình, từ Việt Nam sang định cư ở nước ngoài, phát triển thành viên và củng cố tổ chức. Lần lược các anh Nguyễn Ðình Thống, Nguyễn Quang Vui, Ngô mạnh Thu, Tuệ Linh, Nguyễn Ðình Nam, chị Lê Thị Tuyết ... sang định cư, thành viên tăng dần cho đến nay có trên 100 thành viên, cư ngụ trong 10 tiểu bang tại Hoa kỳ và các nước Gia Nã Ðại, Úc, Pháp, Ðức. Những người cao niên thuộc thất thập cổ lai hy ngày nay có anh Hoàng Trọng Cang, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Văn Thục, Chị Trần Thị Ngọ, Anh Nguyễn Văn Bình.

Không nhiều thì ít sự hình thành Nhóm Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đã thúc đẩy việc thành Lập Liên Ðoàn Cựu Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt nam Tại Hoa Kỳ, sau cải danh thành Liên Ðoàn Huynh Trưởng Truyền Thống.

Có một số thành viên Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đã tham gia vào các hoạt động Gia Ðình Phật Tử từ địa phương cho đến cấp Trung Ương.

Ban Chấp Hành có chủ trương phát hành một BẢN TIN để làm phương tiện liên lạc thường xuyên, đến nay đã bước sang năm thứ 12, phát hành được 96 số (tháng 11 / 2002).

Năm 1984, Ban Hướng Dẫn GÐPT Miền Vĩnh Nghiêm đã tổ chức ngày Hiệp Kỵ GÐPT Miền Vĩnh Nghiêm tại chùa Vĩnh Nghiêm, lần đầu tiên đó có sự tham dự của các Huynh Trưởng đến dự như chị Hoàng Thị Kim Cúc, anh Hoàng Trọng Cang, anh Cao Chánh Hựu, anh Nguyễn Ngọc Giao, anh Nguyễn Khắc Từ, anh Nguyễn Công Minh, anh Nguyễn Quang Tú, anh Ðoàn Văn Lộc, chị Phạm Thị Xuân Hòa ... Theo đó, Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại cũng tổ chức Hiệp kỵ hàng năm, năm 1996 có tổ chức lễ Truy niệm cố Huynh Trưởng cấp Dũng Thông Phương Ðặng Văn Khuê, một trong những Huynh Trưởng tiên phong của Gia Ðình Phật Tử miền Bắc Việt Nam, các buổi lễ nầy đều có sự tham dự của các Huynh Trưởng thuộc Ban Ðiều Hợp Trung Ương (nay là Ban Hướng Dẫn Lâm Thời Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại), Ban Hướng Dẫn Trung Ương GÐPTVN Tại Hoa Kỳ.

Vào dịp Lễ Tạ Ơn năm 1994, lần đầu tiên có cuộc họp mặt của Nhóm Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại tại Virginia, năm 1995 có một cuộc họp tại Nam California, lần nầy đã bầu tại chỗ Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 3 và thay đổi danh xưng là Ái HỮu Gia ÐÌnh PhẬt TỬ VĨnh NghiÊm HẢi NgoẠi, Năm 1997, Ban Chấp Hành Nhiệm kỳ IV (1997-1999) cũng đã được bầu tại Nam California với thành phần như sau :

                          Cố Vấn Giáo Lý : - Thượng Tọa Thích Minh Thông 

                                                          Viện chủ chùa Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

                                         Cố vấn : - Huynh Trưởng Tâm Huệ Ðoàn Thị Kim Cúc

                                                       - Huynh Trưởng Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang

                                                       - Huynh Trưởng Tâm Thiết Trần Thái Hồ

                                                       - Huynh Trưởng Chân Quang Trần Thanh Hiệp

                                                   Trưởng Ban : - Trưởng Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu

                        Phó T B Ðặc Trách Tương Tế : - Trưởng Tuệ Linh Nguyễn Công Sản

        Phó T B Ðặc Trách Tu Học và Quảng Bá : - Trưởng Minh Ðức Bùi Ngọc Bách

                       Phó T  B  Ðặc Trách Doanh Tế : - Trưởng Diệu Quỳnh Trần Hồng Loan

                                                 Tổng Thư Ký : - Trưởng Phúc Trung Huỳnh Ái Tông

                                          Phó Tổng Thư Ký : - Trưởng Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê

                                                        Thủ Quỹ : - Trưởng Kim Ánh Nguyễn Thị Tuyết Mai

                        Ðặc Trách Miền Ðông Hoa Kỳ : - Trưởng Thiện Thanh Ðặng Ðình Khiết

                                                          Phụ Tá : - Trưởng Ðào Hiếu Thảo

                        Ðặc Trách Miền Bắc California : - Trưởng Dương Khánh Ninh

                                                           Phụ Tá : - Trưởng Nguyễn Hữu Lộc

                       Ðặc Trách Miền Nam California : - Trưởng Tâm Hòa

                                                           Phụ Tá : - Trưởng Tuệ Linh

                 Trụ sở : Chùa Vĩnh Nghiêm 1476 S. Reservoir St. Pomona CA. 91766 USA

      Ðịa chỉ liên lạc : C/o Trưởng Tuệ Linh P.O. Box 1533 Westminster, CA. 92684

              Ðiện thoại : (714) 899-8167 -  (714) 979-2306

                       Fax : Ngô Mạnh Thu (714) 534-9433

                  E-Mail : Ban Chấp Hành : tuelinh@juno.com, Tổng thư ký : tong57@aol.com

             Trang Nhà : http://www.vinhnghiem.org

  Trong nhiệm kỳ nầy Trưởng Tâm Huệ Ðoàn Thị Kim Cúc đã từ trần tại Virginia ngày 6-7-1998 hưởng thọ 78 tuổi, năm sau Trưởng Tâm Thiết Trần Thái Hồ tự Lê Vinh đã từ trần ngày 3-3-1999 tại Montréal, Canada, hưởng thọ 74 tuổi, là hai Trưởng có nhiều công đóng góp cho phong trào Gia Ðình Phật Tử . Ðám tang của chị Tâm Huệ được Ban Chấp Hành Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm cử hành theo nghi thức của Huynh Trưởng Cấp Tấn, và đã được Liên Ðoàn Huynh Trưởng Truyền Thống tôn vinh Huynh Trưởng Cấp Dũng.

Vào dịp lễ Ðộc Lập năm 1999, Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại đã tổ chức Hội ngộ và Ðại hội Lưỡng niên bầu Ban Chấp Hành tại chùa Giác Minh của Hòa Thượng Thích Thanh Cát, ở san Jose, Bắc California, lần nầy có sự tham dự của anh Trần Thanh Hiệp, chị Trần Thị Ngọ, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ, được mời và đã tới dự suốt ngày họp.

 Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1999-2001 như sau :

                           Cố Vấn Giáo Lý : - Thượng Tọa Thích Minh Thông  

                                                          Viện chủ chùa Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

                                         Cố vấn :  - Huynh Trưởng Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang

          - Huynh Trưởng Chân Quang Trần Thanh Hiệp

          - Huynh Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục

          - Huynh Trưởng Diệu Thanh Trần Thị Ngọ

          - Huynh Trưởng Minh Hòa Nguyễn Văn Bình

                                                    Trưởng Ban : - Trưởng Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu

                                             Phó Trưởng Ban : - Trưởng Tuệ Linh Nguyễn Công Sản

                                            Phó Trưởng  Ban : - Trưởng Diệu Quỳnh Trần Hồng Loan

                                                 Tổng Thư Ký : - Trưởng Phúc Trung Huỳnh Ái Tông

                                                        Thủ Quỹ : - Trưởng Kim Ánh Nguyễn Thị Tuyết Mai

                                                          Ủy viên : - Minh Ðức Bùi Ngọc Bách

              - Nguyên Thông Nguyễn Ðình Thống

Năm 2001, Hội ngộ và Ðại Hội Lưỡng Niên Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại được tổ chức ở chùa Pháp Quang tại Dallas, Texas của Thượng Tọa Thích Trí Hiền. Lần Hội ngộ nầy tổ chức suốt tuần trong dịp Lễ Ðộc Lập, được Thượng Tọa Viện chủ ưu ái dành cho nhiều đặc ân, cũng được quý đạo hữu và Gia Ðình Phật Tử Pháp Quang ưu đãi tất cả Anh Chị Em thành viên Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm trong suốt thời gian tham dự.

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2001-2003 như sau :

                           Cố Vấn Giáo Lý : - Thượng Tọa Thích Minh Thông  

                                                          Viện chủ chùa Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

- Thượng Tọa Thích Trí Hiền

  Viện chủ chùa Pháp Quang, Dallas, Texas.

                                         Cố vấn :  - Trưởng Huynh Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang

- Trưởng Huynh Chân Quang Trần Thanh Hiệp

- Trưởng Huynh Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục

- Trưởng Huynh Diệu Thanh Trần Thị Ngọ

- Trưởng Huynh Minh Hòa Nguyễn Văn Bình

                                                   Trưởng Ban : - Trưởng Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu

                                 Phó Trưởng Ban Nội Vụ : - Trưởng Tuệ Linh Nguyễn Công Sản

                              Phó Trưởng  Ban Ngoại vụ : - Trưởng Thiện Thanh Đặng Đình Khiết
                              Phó Trưởng Ban Tương Tế: - Trưởng Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm

                                                 Tổng Thư Ký : - Trưởng Phúc Trung Huỳnh Ái Tông

                                          Phó Tổng Thư Ký : - Trưởng Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê

                                                        Thủ Quỹ : - Trưởng Kim Ánh Nguyễn Thị Tuyết Mai

                                             Ủy viên Nghi Lễ : - Trưởng Minh Tín Đỗ Văn Phố
                                               Ủy viên Tu Học: - Diệu Hương Lê Thị Hằng

                                       Ủy viên Truyền thông: - Trưởng Tâm Diệu Dương Thị Mỹ

                                            Ủy viên Sinh Hoạt: - Phúc Đạt Trần Minh Phương

                                             Ủy viên Hội Viên: - Cát Văn Chung

 

Sau khi Trưởng Ban Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu đột ngột ra đi vì tai biến mạch máu não, AHVN phải mất một thời gian để chấn chỉnh nội bộ, sau đó mới có thể tổ chức bầu Ban Chấp Hành mới vào dịp Hội ngộ cuối năm 2005, đầu năm 2006 do Chi AHVN San José đứng ra tổ chức.

 Ban Chấp Hành Ái Hữu GÐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Nhiệm kỳ 2006-2008 gồm có:.

                       Trưởng Ban: - Thiện Thanh Đặng Đình Khiết
  
  Phó Trưởng Ban Nội Vụ: - Phúc Tịnh Phạm Minh Tâm
  Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ: - Phúc Đạt Trần Minh Phương
                    
Tổng Thư Ký: - Đức Châu Vũ Ngọc Khuê
             
Phó Tổng Thư Ký: - Quảng Diệu Ngọc Cao Minh Châu
                            
Thủ quỹ: - Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm
                
Ủy viên Báo chí: - Chân Đại Lượng Lê Dương Mỹ
              
Ủy viên Tương tế: - Diệu An Dương Khánh Ninh
             
Ủy viên Sinh hoạt: - Đức Châu Nguyễn Văn Định
      
Phó Ủy viên Sinh hoạt: - Phạm Minh Hùng
                
Ủy viên Tu hoc: - Minh Tuấn Lê Văn Mạnh
         
Đặc ủy Chuyên bang: - Như Không Võ Văn Phú
 
Khối Kỹ thuật và Yểm trợ: - Quảng Tuệ Quang Thái Quang Minh Chính
                                          
- Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
                                          
- Minh Thọ Ngô Lê Trọng Thuấn

Hội ngộ năm 2008 tại Hoa Thịnh Đốn, chủ đề Nồng Ấm Sắc Hoa Anh Đào, đã bầu Ban Chấp Hành Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Nhiệm kỳ 2008-2010 như sau:

                                                        Trưởng Ban:  - Thiện Thanh Đặng Đình Khiết
                                                 Phó Trưởng Ban:  - Phúc Đạt Trần Minh Phương
                                                      Tổng Thư Ký:  - Diệu Ngọc Cao Minh Châu
                                                             Thủ Quỹ:  - Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm
                                                 Ủy Viên Báo Chí:  - Tâm Diệu Dương Thị Mỹ
                                               Ủy viên Tương Tế:  - Như Không Võ Văn Phú
                            Ủy Viên Sinh Hoạt Thanh Niên:  - Đức Châu Nguyễn Văn Định Phạm Mạnh Hùng
                                          Trưởng Chi Nam Cali:  - Diệu Thúy Lê Xuân Mai
                                           Trưởng Chi Bắc Cali:  - Diệu Hòa Phạm Thị Lệ
                                         Trưởng Chi Đông HK:  - Diệu Thanh Trần T. Thanh Minh
                                          Trưởng Chi Úc Châu:  - Minh Tánh Nguyễn Bá Lãng

Hội ngộ nằm 2010 tại Trung Tâm Phật Giáo Vạn Hạnh ở New Orleans, Louisana, với chủ đề Xuân & Tuổi Trẻ, đã bầu Ban Chấp Hành Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Nhiệm kỳ 2010-2012 như sau:    

                                         

                        Trưởng Ban: - Tr. Thiện Thanh Đặng Đình Khiết
                 Phó Trưởng Ban: - Tr. Phúc Đạt Trần Minh Phương
                      Tổng Thư Ký: - Tr. Diệu Ngọc Cao Minh Châu
                     T
ổng Thủ quỹ: - Tr. Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm
                    
Ủy viên xã hội: - Tr. Hồng Huy  Đặng Trần Hoa
               Ủy viên Kế Hoạch: - Tr. Như Không Võ Văn Phú
               Ủy viên Sinh Hoạt: - Tr. Đức Châu Nguyễn văn Định
  Ban Kỹ Thuật và phát triển: -  Tr.  Diệu Hiền Đặng Kim Kiểm, Minh Thọ  Ngô Lê Trọng Thuấn, Hải Chân Hạnh Nguyễn Ngọc Quỳnh  Giao, Quảng  Tuệ  Quang Thái Quang Minh Chính
                              Bản Tin:-  do BCH phụ trách

Các Trưởng chi:

                  *Chi Miền Đông:-  Tr. Diệu Thanh Trần Thị Thanh Minh
                     * Chi Bắc Cali:-  Tr. Đức Châu Nguyễn Văn Định
                   * Chi Nam Cali: - Tr. Diệu Thúy Lê Xuân Mai
                    * Chi Úc Châu: - (Vì lý do ít nhân sự, BCH nhờ Trưởng Tuệ Hạo Trần Hữu Định trách nhiệm việc đại diện liên lạc.)

Ái Hữu Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại vẫn giữ truyền thống Gia Ðình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm, luôn luôn giang rộng vòng tay lớn, nốt kết màu Lam trong tinh thần Lục Hòa để sinh hoạt càng ngày càng phong phú, tu học càng tinh tấn, làm cho tốt Ðạo, đẹp Ðời.

 

 21-4-1998

bổ sung  14-3-2012

( * ) Trở lại Mục Lục