BI   XY   CHẦU
HT BỘI

(Trong lễ Kỳ Yn c chầu ht, bi nầy do ng  ĐỖ VĂN RỠ viết, dựa theo 20 bi xy chầu cc nơi v sự hiểu biết ring )

I.- NIỆM HƯƠNG TRƯỚC BN THỜ THẦN :-
( Tay cầm 3 cy nhang, x 3 x rồi :- )
   *Nguyện hương :-
Tạ thin tạ địa
Tạ tối cao lnh đạo (ty theo chế độ m nguyện )
Tạ bổn x Linh Thần.
   *Phục duy :-
Huyền hư hữu tượng
Cảm dĩ tại thng
Cẩn ch thanh hương
Kiền thiền bi khải
   *Nhứt niệm ĐẠO hương :-   Thượng thấu Thin quang
                  Nguyện vĩnh bảo san h x tắc
   *Nh niệm ĐỨC hương :-   Trung đạt  Địa quang
                  Nguyện quốc thới dn an, vật phụ
   *Tam niệm THANH TỊNH  hương :-
                  Hạ triệt Thủy quang
                  Nguyện tứ hải phong ha v thuận
                  Tứ  thời diệu v
                  Lệ đo Kỳ Yn
                  Ca xướng nhứt din
                  Chấp lệnh giả (xướng tn)
                  Nhập đn khởi cổ
                  Nguyện tứ trinh tường
   *Cung  vọng :-         Tn thần vi linh
                  Phủ thy chứng lễ
-Nhứt bi :       Nguyện thin cao n gim       ( 1 lạy )
-Nhị bi   :      Cầu địa hậu minh tường            ( 1 lạy )
-Tam bi :      Vọng Tin Thnh chiu dương  ( 1 lạy )
-Tứ bi    :      Thỉnh Linh Thần hn cảm         ( 1 lạy )

(X , đi ra bn Tổ xy chầu đặt trước sn khấu )


II.- NIỆM HƯƠNG TRƯỚC BN TỔ XY CHẦU :-
   *Phục duy :-         Thnh thần chi đạo
                  Cảm dĩ tại thng
                  Cẩn ch thanh hương
                  Kiền thiền  knh  khải      (x)
            Nhơn tư diệu v
            Lệ đo Kỳ Yn
            Ca xướng nhứt din
            Chấp lệnh giả đệ tử  (tn mnh)
            Nhập đn khởi cổ
            Nguyện tứ thng linh
            Cung vọng Tin sư, Tổ sư
            Minh minh chứng thị  :-      
               *Nhứt bi Thin                (1 lạy )
               *Nhị bi Địa                      (1 lạy )
               *Tam bi Tin sư, Tổ sư   (1 lạy )
III.- TẨY   UẾ :-
(1 chn nước, 3 ci bng, 3 cy nhang. Cầm chn nước c bng, 3 cy nhang quay về hướng Bắc đọc ch :- )
            Thin nhứt sanh thủy
            Địa lục thnh chi
            Nhứt lục k lịnh
            Ngũ hnh nại  ky  (cơ)
            Thần thủy si động
            Uế trục trần phi
(Quay qua hướng Đng hớp sanh kh thổi vo nhang trong chn nước v nguyện :-

Nguyện : CNNGƯƠNHANHLỢITRINH

Lấy bng  quẩy  v nước rồi rải ln di trống, ln sn khấu, ln ci trống )


IV.- LN  SN  KHẤU :-
(Đứng trước ci trống chầu đ đặt theo hướng Đại lợi (ty năm), vừa đi xung quanh vừa đọc ch :-
         Lun hon, động  chuyển, định m dương
         Tứ trụ Thin Thần trấn tứ phương
         Đệ tử nhập đn cầu khởi cổ
         Trng hưng x tắc  thọ min trường
(mở khăn đỏ để trn mặt trống, lau mặt trống v di trống )

V.- KHỞI   CỔ :-
   1.-Ch lau mặt trống :
               Nhứt tẩy cổ diện, tịnh trừ cấu  uế
               Nh tẩy cổ diện, diện sắc quang minh
               Tam tẩy cổ diện, diện xuất li m
   2.- Ch khai  cổ :-  (đọc ch v viết chữ  LI   
)
               Thượng thn nhứt tc
               m tợ     LI       sanh
               Biến cổ  chấn  thanh
               Thng Thin  triệt  Địa
               T ma quỉ mị
Viễn ẩn thm kinh
   
3.- Ch  điểm  dăm :- ( nhắm hướng đại lợi, miệng đọc ch, tay nhịp dăm trống, xy trống đng hướng )
               Nhứt trịch  chư Thin ging phước
               Nh trịch     chư Địa  phi  tai
               Tam trịch   chư  Thần lai chứng (lễ)
   4.- Ch điểm di trống :-
         Nhứt khắc mộc, mộc pht sum lm
         Nh khắc mộc, mộc qui bất sanh
         Tam khắc mộc, mộc danh bất trụ
   5.- Ch điểm mặt trống :- ( 3 điểm tam gic trn mặt trống )
      *Nhứt điểm:-
         -Nguyện:      Tối cao  lnh đạo
                  Vượng b h xương
                  Vạn thọ trinh tường
                  Thin nin đức ha     ( nhịp 3 nhịp )
      *Nh điểm :-
         -Nguyện:      Tứ phương ninh tịnh
                  Hải yến h thanh
                  Văn  v cng khanh
                  Linh  qui  hạt toản    (Ch 1)   ( nhịp 3 nhịp )
(Ch 1:- LINH:(
) lng chim giắt trn mũ đời nh Thanh để thưởng những người c cng (chỉ cho nhiều người lập cng với đất nước)  QUI : ()    gom   về một nơi.
 HẠT : (
)lng chim Hạt K,giống như  chim trĩ , thường giắt trn mũ quan v
TOẢN :  (
) tụ họp đng đủ . Hai cu ni nhiều nhn ti gp cng sức xy dựng đất nước.     

*Tam điểm :-
   -Nguyện:      Quốc ph binh cường
            Văn tu  v tiến
            Việt Nam lạc kiểng
            Điền  uyển phong đăng
            Nhơn khương vật phụ
            Tc thực mn  y
            Sĩ nng vinh vi
            Cng thương hưng pht
            Ngư lm thạnh đạt
            B tnh đắc thường      ( nhịp 3 nhịp )
   
6.- Ch điểm nhựt  nguyệt :-  ( nhịp giữa mặt trống )
      *Phụng  thỉnh :-
                  Dần Thn Tỵ Hợi  lun tứ trụ
                  Tứ thnh, củng Thần cổ linh linh
                  Lai ging bổn đn
                  Minh minh chứng chiếu
( nhịp 3 chập, mỗi chập 2 nhịp )
   7.- Ch khởi cổ :- (đọc ch đnh 3 di mạnh, 3 chập; tay chấp m dương, 2 tay cầm di:-
      -nhứt kch cổ (3 di đều đều )   Thin thời đại thạnh
      -nh   kch cổ  (3 di đều đều )   Địa lợi trường tồn
      -tam kch cổ   (3 di đều đều )   Nhơn  ha vĩnh phc
   

8.- Ch đả lin thinh :- ( đnh 3 hồi trước nhẹ sau mạnh v vuốt, gọi l tiền bần hậu ph )
-Nhứt lin thấu triệt Thin đnh ( 30 di chậm, thc mạnh vuốt, gọi l tam ti )
-Nh lin  thng ton Trung giới  ( 40 di chậm, thc mạnh vuốt, gọi l tứ qu )
-Tam lin      đo tận Long cung  (50 di chậm, thc mạnh vuốt, gọi l ngũ phc )
   
9.- Ch  lại  di :-
-Nhứt thng ( 1 di mạnh )                              Thin hạ thi bnh
-Nh thng    ( 1 di mạnh )   (thnh phố, tỉnh, huyện, x)  đắc an  ninh
-Tam thng   ( 1 di thật mạnh )  bổn ban nhạc cng, đồng (ha) tấu cửu lin, (để) nghinh Thin tiếp gi.
   10.- Nghinh THIN :-
(Hai tay chấp m dương, đnh 3 di đều, 3 chập. Nhạc tế lễ trổi 3 hồi, chn chập Nghinh Thần. Đại diện cho vua tại lng x đứng tề chỉnh Nghinh Thin Tiếp Gi. Khi ấy, chấp sự  đứng ngay thẳng, 2 bn tay cầm 2 di trống để ngang ngực, ng ngay bn Thần, mặc niệm giống như cho quốc kỳ )

VI.-  XƯỚNG   CHC :-

(Xong, chấp sự xướng :-
Dạ, dạ      Tiền khởi mn, hậu khởi sung
         Knh chc ha hiệp thủy chung
         Đồng hưng vượng,  hỉ lạc
         Đon  nghệ thuật ht bộ thạnh đạt
         Diễn vin nam nữ (trong buồng nghệ sĩ đồng Dạ)
         Thanh sắc lưỡng ton
         Khởi cổ khai trng
Để cống hiến cho Linh Thần v để qu khch quan cng nhau khn thưởng

VII.- KHAI   TRNG :-
(Đnh 9 tiếng 2 chập đều v lơi. Chập thứ ba : 2 nhặt 1 khoan.
Trống chiến ht bộ bắt mỗi chập v để trống khai trng )
   *Xướng :-      Đui trống chầu l đầu trống chiến
            Thng ! Thng ! Thng !       Rụp
            Thng ! Thng ! Thng !       Rụprụp
            Thng ! Thng ! Thng !       Rụprụprụp
(Nhạc  khai  trng )
   *Hạ  gi :- Khing trống xuống để pha bn mặt, ng ln sn khấu.
(Ở miền Ty v Vũng Tu, trống chầu để pha bn mặt )
( Dứt xy chầu , qua Đại Bội )HỒI    CHẦU

( Sau khi nghệ sĩ hạ vn (ht xong ) , chấp sự đứng ng ngay ln bn thờ Thần, cầm di trống bợ 2 đầu để ngang ln ngực,  )

*Xướng :-
Đắc thnh, ch nguyện
Thượng thấu  Hong Thin
Ca xướng nhứt din
Hồi chầu vin mn.


( Đứng quay lại, đnh 12 tiếng đều : 3 x 4 = 12 v thc vuốt, khng lại di, quăng di  trống ln sn khấu. C người lượm trao lại, bồi dưỡng cht t theo lệ )


ĐỖ   VĂN   RỠ
Trưởng Ban Qu Tế
Di tch Lịch sửVăn ha
Lăng Tả Qun  L  VĂN  DUYỆT
(Lăng ng b Chiểu)