Lợi của Ḥa Thượng Thích Trí Hiền
Phó Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế Giới
Viện Chủ Chùa Pháp Quang
Dallas, Texas