Viếng Tang Bác Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu
*
 

Chư Tăng Tổ đ́nh Vĩnh Nghiêm

Huynh Trưởng GĐPT Vĩnh Nghiêm

Các Trưởng Nguyễn Sĩ Khảng, Lê Xuân Kiều, Nguyễn Thị Oanh, Trần Đ́nh Hùng

Trưởng Trần Đ́nh Hùng

Tang quyến

Ṿng hoa của Áí Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Bức Trướng "Hoa Khai Kiến Phật"

Ban Hướng Dẫn Phật TửPhủ Kỳ hiệu Gia Đ́nh Phật Tử

Thượng Tọa Thích Đạt Đạo và Huynh Trưởng Cấp Dũng Cao Niên Tống Hồ Cầm

Lễ Thọ Tang của Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam

Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu chủ tŕ Lễ Thọ Tang của GĐPTVN

Trưởng Tâm Duệ

Các anh cài băng tang

Các chị cài băng tang

Trưởng Minh Châu Phạm Tuấn Ngọc

Các Đoàn sinh lễ Bác

Các em cựu Đoàn sinh lễ Bác

Đoàn A Dật Đa Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm viếng tang

Đoàn Trưởng Thiện Linh Đặng Văn Nữu  và các thành viên Đoàn A Dật Đa  Niệm hương

Trưởng Đỗ Kim Oanh

Trưởng Nguyễn Hữu Hy và Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn

Ṿng hoa của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Ṿng hoa của gia đ́nh Cố Huynh Trưởng Nhật Minh Nguyễn Hữu Huỳnh

Và những ṿng hoa khác

Các em tổ chức giữ xe khách viếng tang