Sao Tôi Theo Đạo Phật

 

Tôi theo đạo Phật không do tôi thức tĩnh, không do tôi nhận thức được giáo lư đạo Phật có giá trị thực tiển, cũng không do tôi chọn lựa, qua một vài tôn giáo tôi đă t́m hiểu, vậy th́ tôi theo đạo Phật do truyền thống của gia đ́nh? Tôi tin là như vậy.

Muốn biết cho rơ, tôi đă t́m hiểu, ông nội của cha tôi người Hoa, có anh em họ hàng ở làng Mỹ Hội Đông tỉnh LongXuyên, bà nội cha tôi có người anh là đệ tủ của đức Phật Thầy Tây An, ông ngoại của cha tôi là con nuôi của quan Phủ hồi hưu, nhà ông có lầu, trên ấy thờ Phật, ông ấy thường tŕ niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm và mười hai đại nguyện của Ngài.

Cha tôi không biết có quy y tam bảo hay không, nhưng có theo sư Huệ Minh, vị chân tu ở núi Cấm, trên vồ Bồ Hông cha tôi có khắc hai đại tự (Huệ Minh), khoảng sau năm1930, cha tôi có ăn chay trường được mười năm, bị bệnh lao nên bác sĩ cấm ăn chay, ngày Tết hay Rằm lớn cha tôi cũng đi chùa làng lễ Phật. C̣n mẹ tôi khi c̣n nhỏ đă quy y ở chùa làng Bờ Ao, khi bệnh biết ḿnh khó qua, mẹ tôi đă về nằm tại chùa ấy để trút hơi thở cuối cùng.

Khi c̣n nhỏ, thỉnh thoảng tôi theo mấy người chị họ đi chùa làng tụng kinh sám hối, để được ăn chè, xôi hay kiểm. Ở nhà, tôi có người cô ở góa, cô theo Phật Giáo Ḥa Hảo thuần thành, hàng đêm tôi theo cô lạy bàn thờ ông bà, đọc kinh cúng cửu huyền: “Cúi đầu lạy Phật, tổ tông, Báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn …”, sau đó ra bàn Thông Thiên lạy bốn phương. Đó là lúc tôi chỉ theo người lớn đi chùa, tụng kinh, cúng lạy.

Khi học tiểu học ở Châu Đốc, tôi ở nhà người chú, chú tôi là Thầy giáo, Hội viên Hội Thông Thiên Học Việt Nam, là thành viên sáng lập Tỉnh Hội Phật Học Châu Đốc, thành viên Ban hưng công xây dựng chùa Viên Quang tại thị xă Châu đốc. Được chú khuyến khích, tôi gia nhập Gia Đ́nh Phật Tử Giác Minh vào khoảng cuối năm 1957, năm 1958 tôi quy y Tam Bảo, thọ ngũ giới do Ḥa Thượng Thích Thanh Thạnh, Thượng Thủ Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam, truyền trao giới pháp.

Từ đó, tôi học giáo lư với Đại Đức Thích Chính Tiến, Thích B́nh Minh, Thích Thiện Châu, nhờ vậy tôi mới thâm tín đạo Phật. Nhưng phải đến năm 1980 tôi mới ăn chay trường, sau năm 1986, tôi mới hàng tháng hai lần Thọ Bát Quan Trai, tại Quan Âm Tu Viện, thuộc Phường Bửu Ḥa, thành phố Biên Ḥa, do Ni sư Thích Nữ Huệ Giác làm Viện chủ, cũng nhờ duyên lớn, sau khi định cư ở Hoa kỳ năm 1991, đến năm 1995 tôi bắt dầu viết những bài học Phật, đăng trong tờ Phật Học do tôi chủ trương và ấn tống một số kinh sách do chư Tăng và thiện tri thức dịch hay biên soạn.

Năm 2002, tại Tu viện Vạn Phật Đảnh ở Indiana, do Đại Đức Thích Hằng Đạt làm Viện chủ, đă tổ chưc một giới đàn truyền Bồ Tát giới tại gia, giới đàn này có “Tam sư, thất chứng”, tôi đă thọ giới Bồ Tát do Ḥa Thượng Đầu Đàn, Thích Hằng Thật truyền trao giới pháp.

Lại do truyền thống gia đ́nh, cha tôi, chú tôi, anh tôi đều có gia nhập Hội Thông Thiên Học Pháp quốc, trước 1975, tôi có biết, có đọc sách của Hội Thông Thiên Học Việt Nam, sau 1975 Hội Thông Thiên Học Việt Nam bị giải thể, trụ sở Hội ở đường Vơ Di Nguy Tân Định bị tịch thu, không c̣n hoạt động nữa.

Năm 1984, anh tôi ở Pháp xin cho tôi gia nhập Hội Thông Thiên Học ở Pháp, cô Lưu Thị Dậu, nguyên Tổng Giám Thị Trường Sư Phạm Sàig̣n, nguyên Hội Trưởng Thông Thiên Học Việt Nam là một trong hai người giới thiệu tôi vào Hội Thông Thiên Học Pháp Quốc. Năm 1991, tôi sang Mỹ định cư, tự xin gia nhập Hội Thông Thiên Học Mỹ Quốc, v́ là cựu Hội viên TTH Pháp nên được miễn hai người giới thiệu, tôi trở thành Hội viên chính thức từ năm 1992, thuộc chi bộ Miền Đông Nam Hoa Kỳ.

Tưởng cũng nên nói qua vài nét chính của Hội Thông Thiên Học, đây là hội khởi thủy do bà H.P. Blavatsky, ông Henry Steel Olcott, ông W. Q. Judge là những người đă thành lập Hội Thông Thiên Học Mỹ Quốc tại New York ngày 17-11-1875, nay trở thành Hội Thông Thiên Học Quốc Tế, có trên 60 nước hội viên và trụ sở  đặt tại Adgar, Ấn Độ. Hội có 3 mục đích chính yếu, ai tán thành 3 mục đích này có thể xin gia nhập Hội do 2 Hội viên giới thiệu.

1_ Tạo t́nh huynh đệ đại đồng trong nhân loại không phân biệt ṇi giống, giai cấp, tôn giáo, tín ngưỡng và nam nữ.

2_ Khuyến khích nghiên cứu, đối chiếu khoa học, triết học, và tôn giáo.

3_ Nghiên cứu những luật tự nhiên chưa giải thích được và những quyền năng c̣n ẩn tàng nơi con người.

 

Nói tóm lại là theo Hội Thông Thiên Học, người Hội viên theo tôn giáo nào giữ tôn giáo ấy. Hội cũng có giáo lư riêng, quyển Dưới Chơn Thầy do Alsyone (Krishnamurti) viết, trở thành cẩm nang cho người theo Thông Thiên Học.

 

 

Từ truyền thống gia đ́nh, tôi theo đạo Phật, rồi từ đó học hỏi, t́m hiểu dần dần có đức tin, thâm tín đạo Phật.

 

Do vậy, phụ huynh nên hướng dẫn để cho con em ḿnh đến chùa, xem phim ảnh, đọc sách báo Phật giáo, đi sinh hoạt Gia Đ́nh Phật Tử, để từ đó có đức tin trở thành một Phật tử thuần thành. Đó là bổn phận của phụ huynh cũng là của mỗi người Phật tử.

15-10-2011