TIẾT BA: TRUYỆN TIẾU LÂM

 

Truyện tiếu lâm là một vui cười cũng có thể xếp chung trong truyện cổ tích, nhưng v́ truyện tiếu lâm có một sắc thái riêng biệt, có truyện kể thanh mà ẩn ư tục lại có khi kể tục mà ư vẫn thanh, có khi dùng một câu chuyện cốt để châm biếm một hạng người nào đó, chính v́ thế mà truyện tiếu lâm chỉ dành cho người lớn, v́ đứng về phương diện giáo dục th́ truyện tiếu lâm thiếu sắc thái giáo dục thông thường.

Danh từ tiếu lâm có thể hiểu nôm na là rừng cười hay là chuyện dễ cười, mà cũng có thể nói là chuyện chọc cho thiên hạ cười nhiều. Có truyện kể nguồn gốc truyện tiếu lâm như sau: Vào đời nhà Lê, ở đất Bắc có một ông Đồ nọ họ Tiếu tên Lâm, thi măi không đỗ lại bị sự đời tráo trở, nên bày ra nhiều chuyện để châm chọc thiên hạ bất kể là thanh hay tục, miễn cười được th́ thôi, rồi ông ta góp nhặt lại thành một tác phẩm, sau khi hoàn tất tác phẩm, để đánh dấu ông Đồ ấy liền làm một bữa tiệc thịt chó để ăn mừng, trong bữa tiệc hai cha con vừa nhấm rượu vừa b́nh phẩm, rồi truyện làm cho cả hai bị tức cười, cười cho đến nỗi ôm bụng lăn ra mà chết, từ đó những chuyện cùng loại ấy được gọi là truyện tiếu lâm.

LÀM PHƯỚC MẮC NẠN

Có một anh nài cưởi voi đi ngoài đường, khi đi ngang qua một cây dừa, thấy dừa thèm uống nước quá, nên anh ta vói nắm buồng dừa định bẻ một trái, chẳng may con voi đi tuốt nên anh ta hụt chân, ôm buồng dừa mà chịu trận.

Lúc ấy có bốn ông sư đi ngang qua, thấy vậy sợ anh nài té chết, liền lấy áo cà sa trải ra, rồi bốn ông cầm bốn gốc kêu anh nài buông tay để rớt xuống áo. Chẳng may sức sức nặng của anh nài khi rớt xuống, kéo bốn sư dụm lại bể đầu chết tại chỗ.

Anh nài sợ quá, bèn cơng bốn cái xác đem về nhà, định t́m cách chờ đêm tối sẽ chôn, nhưng v́ làm việc mệt nhọc nên anh ta ngũ quên, đêm ấy lại có một tên trộm lẻn vào nhà anh nài, chẳng may cho tên trộm làm động bàn ghế, nên anh nài thức giấc bắt được tên trộm, tên trộm năn nỉ xin tha. Anh nài suy nghĩ một chập, rồi đưa ra điều kiện :

- Chẳng may tôi có một ông anh vừa mới chết, anh tôi có phép, nếu tôi chôn th́ anh tôi cũng ḷ ḍ về đây, vậy anh chôn dùm ông anh tôi, chẳng những tôi tha cho vụ ăn trộm mà c̣n cho thêm một nén bạc, nhưng phải làm tử tế, chôn xong về đây tôi trả tiền.

Sau khi anh ăn trộm bằng ḷng, anh nài vào trong buồng cơng ra một cái thây rồi nói với anh trộm :

- Đây là xác ông anh tôi, anh xem cho kỹ, kẻo một chút nữa chôn xong ảnh lại về đây, chúng ta mất công nữa.

Sau khi tên trộm rờ rẫm ḿnh mẩy và cái đầu trọc của ông sư rồi hai người bó chiếu lại, anh ăn trộm mới vác ra đồng, đào một cái huyệt khá sâu để chôn. Chôn xong tên trộm trở về để lănh tiền, nhưng vừa vào nhà anh nài, đă thấy ngay một cái xác và tên nài chận lại nói ngay :

- Đấy tôi đă bảo mà, anh tôi mặc dù chết nhưng có phép trở về nhà, v́ anh ấy lúc sống không muốn rời tôi. Thôi th́ chúng ta làm lại, lần này chôn kỹ dùm.

Sau khi cả hai bó chiếu cẩn thận, tên trộm lại vác ra đồng chôn một lần nữa. Chôn xong tên trộm cũng lại về nhà tên nài để lănh tiền. Nhưng mới bước vào cửa đă thấy một cái thây ma nằm y chỗ cũ, tên trộm tức giận lắm lại c̣n thêm tên nài nói xỏ xiên :

- Đấy lời nói của tôi có sai đâu, cứ như thế này măi th́ làm ăn ǵ được :

Tên trộm cố nén giận lại h́ hục bó chiếu cái thây ma rồi vác ra đồng chôn nữa. Chôn xong lại trở về để lănh nén bạc, nhưng vừa bước vào lại thấy ngay cái thây ma nằm đó nữa, tức giận quá anh ta nói :

- Đồ khỉ cứ về hoài, nhất quá tam thôi chớ, tao đă chịu khó ba lần rồi, thôi được tao đă có cách.

Nói xong, anh ta chẳng thèm bó chiếu, vác cái thây ma ra khỏi nhà nhưng thay v́ đi chôn, anh ta lại vác ra ngoài mé sông, có ư định liệng xác chết xuống sông cho sấu nó ăn. Ra tới nơi, anh ta lựa một khúc sông thật vắng vẻ, để mọi người không trông thấy, rồi cố gắng hết sức để ném thây ma ra xa, cái thây ma rớt xuống nước nghe một tiếng ùm vang dội trong đêm khuya.

Cùng lúc ấy, có một tên cùi đi tiêu ban đêm ở bờ sông, khi nghe tiếng động dưới song, anh ta lại tưởng sấu đập đuôi nên sợ quá cố gắng lết về nhà, c̣n tên trộm sau khi liệng cái thây ma xong, cũng đi theo mé sông để về nhà tên nài, dọc đường anh ta gặp một người ḅ la ḅ lết có ư như sợ lắm, anh ta chạy lại gần rờ đụng cái đầu trọc, anh ta nghĩ đúng là cái thây ma đang trở về nhà tên nài, giận quá anh ta ôm đại rồi nhanh tay liệng xuống sông với mấy lời nguyền rủa :

- Tổ mẹ mầy! Cứ về hoài! Liệng xuống sông mà cũng c̣n về, hơi sức đâu mà chôn hoài vậy, bữa nay xui quá! Thôi tao về luôn chẳng chèm lấy nén bạc nữa, cho mầy mặc sức mà về.

Té ra cái người mà tên trộm liệng xuống sông sau cùng, chính là tên cùi đáng thương.