Lễ Tưởng Niệm Ḥa Thượng Thích Thanh Đạm

Cố Vấn Giáo Hạnh AHGĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Viên tịch ngày 4-12-2011
Tại Chùa Giác Hoàng
Washington, ĐC

Tổ chức ngày 18-12-2011
Tại Tu Viện Sùng Nghiêm
California

Thiết lễ Bàn Vong tại Chánh Điện

Trưởng Trần Minh Phương Phó Trưởng Ban Chấp Hành AHVN tác bạch

Trưởng Chi Nam Cali Trưởng Lê Xuân Mai có đôi lời, cạnh là Trưởng Đặng Kim Trang

Các Trưởng tham dự

Các Trưởng Minh Tâm, Hoàng, Minh Châu, Mỹ đă thọ Trai xong