T́m
Hiểu Tổ chức Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam hiện đại
*

Phúc Trung

Khai từ

Khi tôi học Thế giới sử trong những năm Đệ nhị cấp, giáo sư Nguyễn Khánh Nhuần (hiện nay định cư ở Seattle, Washington State) nói một câu chuyện liên quan tới Sử: “Có một sử gia Pháp, một hôm vào buổi sang, sau khi ăn điểm tâm, ông dùng cà phê th́ hết thuốc hút, ông sai một người bồi (người giúp việc trong nhà) đi mua thuốc lá, trong khi chờ đợi, ông bước ra ban-công nh́n xuống sân nhà, có người làm vườn đang tỉa nhánh, cắt lá cây cảnh.

Bỗng nhiên ông nghe âm thanh vang dội của hai chiếc xe đụng nhau, ông theo dơi từ khi tai nạn xăy ra, xe cứu thương tới cho đến khi xe cứu thương chạy đi, người hiếu kỳ tan hàng.

Anh bồi mua thuốc về, nại lư do về trễ v́ có hai xe đụng nhau tại ngă tư, cạnh nhà, xe cứu thương đến chở một chết một bị thương.

Sử gia không tin anh bồi nên gọi người làm vườn hỏi, anh làm vườn cho biết chính mắt anh ta thấy xe cứu thương tới chở hai người tài xế bị thương đi bệnh viện.

C̣n ông, ông nh́n thấy cả hai anh tài xế bị thương, một anh bị thương nhẹ được băng bó tại chỗ, c̣n anh kia bị thương nặng, được đặt nằm trên băng-ca đưa lên xe cứu thương với một người đi theo.

Sử gia kia kết luận rằng: “Những ǵ chính mắt ḿnh thấy khác với những ǵ người khác kể lại, vậy viết những ǵ mà ḿnh không thấy làm sao bảo đảm đó là sự thật?"

Từ đó Sử gia người Pháp kia bỏ không viết sử nữa. Ông Nguyễn Khánh Nhuần kết luận: “Muốn viết sử cho đúng, phải đợi qua khỏi 50 năm sau, lúc ấy những người trong cuộc, những kẻ liên quan không c̣n nữa, sự thật mới có thể viết được.”

Cho nên một cái chết của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Ông Ngô Đ́nh Nhu, mỗi người viết khác nhau, tại sao bị trói, bị đâm rồi c̣n bị bắn ? Tại sao có người viết đoàn xe chạy thẳng, có kẻ viết chiếc xe tank tách đoàn, ghé vào Tổng Nha Cảnh Sát, 20 phút sau mới quay ra nhập vào đoàn ?

Ngày xưa ở Trung Quốc, viết sử là một Sử quan viết sự thật ghi lại thịnh suy, hưng vong của một nước. Thời đại ấy có những Sử quan dám đem đời ḿnh để viết cho đúng sự thật, Chẳng hạn như khi Thôi Trữ giết vua Tề, thai sử nước Tề viết: “Thôi Trữ viết vua của ḿnh là Trang Công”. Quan thái sử ấy bị giết, người em lên thay vẫn giữ nguyên câu văn, lại bị giết. Người em kế xin lên thay chức sử quan, cũng viết như vậy không thêm bớt một chữ. Thôi Trữ sợ không dám giết Sử quan nữa.

Lă Bất Vi, được Trang Tương Vương phong là Văn Tín Hầu ăn thuế mười vạn hộ, khi Thủy Hoàng Đế lên ngôi phong làm Tướng quốc, gọi là Trọng phụ. Thời đó ở các nước như Ngụy có Tín Lang Quân, Triệu có B́nh Nguyên Quân, Sở có Thân Xuân Quân, Tề có Mạnh Thường Quân, họ đều đua nhau quư trọng kẻ sĩ. Lă Bất Vi có tiền của, muốn như các người kia, nên đón mời các kẻ sĩ trong thiên hạ có đến ba ngàn khách trong nhà, ông nhờ những khách ấy soạn ra những điều ḿnh biết thành tám Lăm, sáu Luận, mười Kỹ gồm trên mười vạn chữ, cho là ghi đủ hết các sự vật trong trời đất, thiên hạ, đặt tên sách là Lă Thị Xuân Thu bày ở chợ Hàm Dương đặt thưởng ngh́n lạng vàng cho ai có thể thêm bớt một chữ.

Đó là ng̣i bút của Tư Mă Thiên viết trong Sử Kư để ghi đậm nét, quyền thế, giàu sang và tính con buôn của Lă Bất Vi, v́ ông đă được lăi khi buôn được vua Tần Thủy Hoàng. Nhưng cuối cùng, năm thứ mười đời Tần Thủy Hoàng ông phải uống thuốc tự tử.

Đức Phật của chúng ta, Ngài khuyên những người thuộc Bộ tộc Kalama ở Kesaputta như sau :

“Này các Kalama, chớ có tin v́ nghe lời thuật lại, chớ có tin v́ theo truyền thống, chớ có tin v́ nghe những lời đồn. Đừng để bị dẫn dắt bởi uy quyền của kinh điển, bởi luận lư siêu h́nh, hay bởi sự xét đoán bề ngoài. Đừng để bị lôi cuốn bởi những ǵ có vẻ đáng tin, bởi thích thú trong những quan niệm vơ đoán, hay bởi ư nghĩ "Đây là thầy ta"... Nhưng này các Kalama, khi nào các người tự ḿnh biết rằng các pháp ấy là thiện, là tốt, được người có trí tán thán, các pháp này nếu được chấp nhận và thực hiện th́ sẽ đem lại hạnh phúc và an lạc.“ (Tăng Chi Bộ Tập I, Kinh Các vị ở Kesaputta)

Cho nên

Không phải v́ có một quá tŕnh vàng son, với những thành quả sáng chói, nên cần phải viết lại từng chặng đường đă qua của Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam. Lại càng không phải viết để tô son điểm phấn làm cho Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam được danh tiếng hơn.

Viết, chẳng qua là để ghi lại những thời kỳ đă qua, để cho những người muốn t́m hiểu về Gia Đ́nh Phật Tử, có thể có những dữ kiện khách quan, nhờ đó người ta mới đánh giá được thực chất của đoàn thể nầy, cũng như những người đi sau, biết được rơ ràng nguồn gốc, quá tŕnh hoạt động của nó, để từ đó rút ra được những bài học cho tổ chức và bản thân.

I.- Những nhân tố h́nh thành Gia Đ́nh Phật Tử Việt nam :

Chúng ta biết rằng giáo lư của đức Phật đă thu hút những người trí thức trong các đoàn quân xâm lược Á Châu vào thế kỷ thứ XIX. Từ đó Phật giáo đă gây tiếng vang và lan tràn sang Phương Tây.

Tại Trung Hoa, Hư Vân Ḥa Thượng đă vân du sang Hồng Kông, Nam Dương để truyền bá Phật giáo, đồng thời cùng những vị khác thành lập các hội Phật giáo trong nước, nhằm canh tân và chấn hưng Phật giáo Trung Quốc, sự kiện nầy đă ảnh hưởng trực tiếp đến việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam, do đó các hội Phật Giáo ở Nam, Trung, Bắc Việt Nam được thành lập vào đầu thập niên 30.

Cũng vào đầu thập niên 30, một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên quốc tế, đă được thành lập tại các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội, Huế, Sàig̣n đó là Hội Hướng Đạo Việt Nam. Sinh hoạt của Hướng Đạo rất thích hợp với tuổi trẻ.

Đó là những nhân tố quyết định cho việc h́nh thành phong trào Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam, cùng với hoàn cảnh của đất nước và Phật giáo Việt Nam, Gia Đ́nh Phật Tử phải trải qua nhiều thời kỳ mới kiện toàn tổ chức như ngày nay.

II.- Những thời kỳ tiến triển :

Căn cứ vào những h́nh thái tổ chức, chúng ta có thể chia thành 7 thời kỳ như sau :

1.- Thời kỳ sơ khởi : Vào năm 1932, An Nam Phật Học Hội do Ḥa Thượng Giác Tiên (1880-1936) và đệ tử là Bác sĩ Tâm Minh Lê Đ́nh Thám (1897-1969) đứng đầu thành lập ở Trung Kỳ. Nhân lễ Phật Đản, mồng Tám tháng Tư năm Ất Hợi (10-5-1935) Hội An Nam Phật Học đă tổ chức một đại lễ Phật Đản tại chùa Diệu Đế, có Hoàng đế Bảo Đại, Hội Trưởng danh dự của hội dự lễ. Buổi tối có tổ chức diễn hành rước tượng Phật Đản sinh từ chùa Diệu Đế đến chùa Từ Đàm, để biểu dương và cổ vũ phong trào phục hưng Phật giáo ở đất thần kinh. Trong đó có Đồng Ấu Phật Tử do ông Bửu Bác huấn luyện, họ mặc đồng phục cổ truyền áo dài the xanh, đeo dăi băng vàng có chữ nâu Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vừa đi diễn hành vừa hát những bài tán thán đức Phật theo điệu Đăng Đàn Cung, Kim Tiền, Phú Lục, Long Ngâm . . . trong đó có cả bài Trầm Hương Đốt. Về sau, nhạc sĩ Bửu Bác vẫn tiếp tục tập Đồng Ấu Phật Tử ca hát ở chùa Từ Đàm. Những người tham gia Đồng Ấu Phật Tử tuổi từ 12 đến 18, phần lớn là con em của Phật tử thuộc gia đ́nh danh gia, vọng tộc như con cháu của Bác sĩ Lê Đ́nh Thám, Lê Lừng, Tôn Thất Liệu, Nguyễn Hữu Huỳnh (ḍng dơi công thần Nguyễn Hữu Cảnh). . .

2.- Thời kỳ phôi thai : Vào khoảng năm 1940, những người sinh hoạt ở Đồng Ấu Phật Tử trong phạm vi gia đ́nh Bác sĩ Lê Đ́nh Thám có người con thứ là Lê Đ́nh Luân, thư kư riêng là Lê Lừng đều là Hướng Đạo sinh đă khởi xướng ra thành lập tổ chức sinh hoạt như Hướng Đạo và giáo dục theo đạo Phật, lấy tên là Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ và dùng Pháp danh của người gia trưởng làm tên riêng của đơn vị, do đó đơn vị đầu tiên nầy có tên là Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Tâm Minh, lấy mục đích là phổ biến Phật giáo đến đại chúng, lấy châm ngôn là Hoà Thuận, Tin yêu, Vui Vẻ, lấy Hoa sen trắng có 8 cánh làm huy hiệu, khi chia tay hát bài Dây Thân Ái. . .

Sự h́nh thành từng bước nầy, bắt đầu từ những người Đồng Ấu Phật Tử trong gia đ́nh của Bác sĩ Tâm Minh Lê Đ́nh Thám lan rộng ra. Cho đến năm 1943, lần lượt các Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ khác được thành lập tại Huế như Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Tâm Lạc, do Bác Phạm Quang Thiện làm Phổ Trưởng; Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Thanh Tịnh, do bác Tôn Thất Tùng làm Phổ trưởng; Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Sum Đoàn, do bác Nguyễn Hữu Tuân làm Phổ trưởng.

Do phong trào đă phát triển, Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ có Điều lệ và Ban Điều Hành đầu tiên đă được thành lập vào ngày 14-3-1943 như sau :

                          Phụ trách tổng quát : Phạm Hữu B́nh
      Phụ trách hoạt động thanh niên : Tráng Thông
            Phụ trách thông tin đối ngoại : Đinh Văn Vinh
                                        Phụ trách giáo lư cấp sơ đẳng : Đinh Văn Nam (HT  Minh Châu)
              Phụ trách ca vũ nhạc : Lê Bối
Phụ trách tổ chức đội h́nh, cắm trại, đại lễ : Nguyễn Hữu Quán

Cho đến năm 1945, có nhiều đơn vị đă được thành lập tại cố đô Huế và lân cận, nhưng đều phải ngưng hoạt động, v́ công cuộc chiến tranh của dân tộc để dành độc lập cho Tổ quốc.

Đến năm 1947, dân chúng đă hồi cư tạm ổn. Hội Phật Giáo Việt Nam Trung Phần hoạt động lại, các Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ theo đó được thành lập, như Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Gia Thiện sinh hoạt tại chùa Ông do Bác Nguyễn Phiên làm Phổ trưởng, Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Hướng Thiện sinh hoạt tại tư gia bác Phan Cảnh Tú, Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ An Lạc sinh hoạt tại khuôn Tịnh độ An Lạc, Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Chân Tri sinh hoạt tại khuôn Tịnh độ Phú Lâu. Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Dương Biều sinh hoạt tại khuôn Tịnh độ Dương Biều.

Để củng cố tổ chức và đẩy mạnh hoạt động, Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ đă tổ chức một đại hội thảo luận đặt nền móng cho tổ chức, sinh hoạt và tu học. Đại hội nầy tổ chức tại trường Thăng Long, đường Huỳnh Thúc Kháng ở Huế từ ngày 26 đến 28-5-1947, ngày chót đă bầu Ban Hướng Dẫn Lâm Thời Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ thuộc Hội Phật Giáo Việt Nam Trung Phần như sau :

                                                                    Ban Cố Vấn Giáo lư : Thích Minh Châu, Thiên Ân, Đức Tâm, Chân Trí.
                    Trưởng Ban Hướng Dẫn : Anh Vơ Đ́nh Cường
 Phó Ban phụ trách Thanh, Thiếu Niên : Anh Phan Cảnh Tuân
       Phó Ban phụ trách Thanh, Thiếu Nữ : Chị Hoàng Thị Kim Cúc
                                                        Trưởng Ban Văn Mỹ Nghệ : Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba và Anh Tống Hồ Cầm
                           Trưởng Ban chuyên môn : Anh Tráng Thông, Lê Bối

Về sau v́ nhu cầu, Ban Hướng Dẫn nầy tăng cường thêm Anh Lê Cảnh Đạm, họa sĩ Phạm Đăng Trí, bác sĩ Lê Khắc Quyến.

Ban Hướng Dẫn nầy đă phát triển Gia Đ́nh Phật Hóa phổ ra các tỉnh miền Trung, soạn sách dạy Phật Pháp, soạn các tài liệu tổ chức, điều hành, sinh hoạt . . . Ban Hướng Dẫn nầy đă hoạt động hữu hiệu, đặt nền móng vững chắc cho tổ chức sau nầy.

3.- Thời kỳ phát triển :

Ngoài Bắc, tại chùa Quán Sứ Hà Nội, vào năm 1947-48 Thượng Tọa Tố Liên Phó Hội Trưởng kiêm Trưởng Ban Cứu Tế Xă Hội của Hội Việt nam Phật Giáo đă lập tại chùa Quán sứ một Cô Nhi Viện để nuôi dạy 200 trẻ mồ côi, do đạo hữu Nguyễn Văn Xếnh và anh Đặng Văn Khuê phụ trách vừa dạy chữ, vừa dạy nghề cho các em, để tiện điều hành, các em được chia thành Toán và Đoàn, hàng ngày các em có giờ tụng kinh vào buổi sáng và tối. Cũng tại chùa Quán sứ, có trường tiểu học Khuôn Việt do giáo sư Nguyễn Ngọc Quỳnh làm hiệu trưởng. Hàng tuần vào thứ năm, các em cô nhi và học sinh trường Khuôn Việt có giờ học Giáo lư. Được sự quan tâm của Thượng tọa Tố Liên, học sinh trường Khuôn Việt được đoàn ngủ hóa thành Đoàn, mỗi sáng chủ nhật học sinh đến chùa lễ Phật và được hướng dẫn các bài hát, hoạt động thanh niên, dần dần tiến đến việc h́nh thành Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Minh Tâm vào năm 1949-50 nhưng đến lễ Thành Đạo năm 1952 Gia Đ́nh Phật Tử Minh Tâm mới được chính thức thừa nhận.

Đến năm 1950, Cô Nhi Viện phát triển mạnh nên phải dời đến Trại Tế Sinh, vào tháng 11 năm 1950 anh Đặng Văn Khuê đă thành lập Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Thiện Tuệ. Sau đó các Gia Đ́nh Liên Hoa, Phả Quang, Minh Đạo và Từ Quang được thành lập.

Trong Nam, sớm nhất là vào năm 1950, Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Chân Tri Sàig̣n do anh Nguyễn Văn Thục thành lập tại chùa Sùng Đức ở Chợ Lớn, sau dời về chùa Phật Quang đổi danh hiệu là Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Giác (1).

4.- Thời kỳ h́nh thành Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam :

a) Đại hội Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử toàn quốc lần thứ nhất : Do Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ đă lan rộng ra các tỉnh miền Trung, để được thống nhất về tổ chức, tu học, sinh hoạt nên Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ thuộc Hội Phật Giáo Trung Việt được triệu tập tại chùa Từ Đàm vào các ngày 24, 25, 26-4-1951 với sự tham dự của các Huynh Trưởng 9 tỉnh miền Trung là Quảng B́nh, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Đà Nẳng, B́nh Thuận, Di Linh, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng và một Phái đoàn dự thính của các Huynh Trưởng miền Bắc. Đại Hội nầy đă thay đổi danh xưng Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ ra Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam, về sau Đại hội nầy được gọi là Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử toàn quốc lần thứ nhất.

Vào dịp Hè năm 1951 - sau đại hội Phật Giáo thành lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam vào các ngày 6, 7, 8-5-1951 - một trại huấn luyện Huynh Trưởng Kim Cang do Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ tổ chức tại Huế, đây là trại huấn luyện Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam đầu tiên, trại sinh tham dự gồm có Huynh Trưởng các tỉnh miền Trung, ở Bắc có các anh Lê Vinh, Trần Thanh Hiệp, Đặng Văn Khuê và ở Nam có anh Nguyễn Hữu Huỳnh. Những người tham dự chính là hạt nhân để phát triển Gia Đ́nh Phật Tử toàn quốc sau nầy.

Từ trại huấn luyện Huynh Trưởng Kim Cang ở Huế về, anh Nguyễn Hữu Huỳnh đă vận động với bác Chánh Tâm Nguyễn Văn Thọ, Phó hội trưởng hội Phật học Nam Việt, Trưởng Ty Vệ Sinh Sàig̣n-Chợ Lớn, đă thành lập tại Công xá của chánh phủ cấp cho Bác ở số 31 đường Nguyễn Thông Quận Ba Saig̣n, đó là Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Tâm.

Năm 1952, Hội Phật Học Nam Việt dời trụ sở từ chùa Khánh Hưng về chùa Phước Hoà, Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Tâm dời về đây sinh hoạt, bác Chánh Trí Mai Thọ Truyền làm gia trưởng, thay v́ cải danh Gia đ́nh này là GĐPT Chánh Trí theo đúng Pháp danh của Bác, Bác đổi danh hiệu là Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Tín (2).

b) Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử toàn quốc lần thứ 2 : Sau 2 năm, một đại hội khác cũng được tổ chức tại chùa Từ Đàm vào các ngày 1, 2, 3-1-1953. Lần nầy có đông đủ đại biểu Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử 3 miền Bắc, Trung và Nam.

Vào đầu năm 1953, anh Tống Hồ Cầm từ Đàlạt về định cư ở Sàig̣n, được Giáo Hội Tăng Già Nam Việt và Hội Phật Học Nam Việt yêu cầu đứng ra hợp nhất 2 gia đ́nh Chánh Giác và Chánh Tín thành Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Đạo, đây là Gia Đ́nh nồng cốt của Gia Đ́nh Phật Tử Nam Việt.

c) Đại hội Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử toàn quốc lần thứ 3 : Do đất nước bị phân chia năm 1954, đại hội toàn quốc lần thứ 3, tổ chức tại chùa Linh Sơn ĐàLạt vào các ngày 31-7 đến 3-8-1955, chỉ có Phái đoàn của các tỉnh miền Trung và Miền Nam tham dự mà thôi.

5.- Các Gia Đ́nh Phật Tử Bắc Việt hoạt động tại Miền Nam :

Lịch sử cận đại đă để lại cho dân tộc Việt Nam nhiều nỗi đau thương qua cuộc chiến tranh kéo dài. Trong đó có nỗi đau thương của một triệu đồng bào từ Bắc phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún để vào Nam sống trong miền đất tự do. Gia Đ́nh Phật Tử cũng cùng chung thân phận này.

Do có nhiều anh chị em đă sinh hoạt GĐPT ở miền Bắc yêu cầu. Vào lúc 17 giờ ngày 10-7-1955 Đại Đức Thích Thanh Cát (nay là Ḥa Thượng Thích Thanh Cát) trong Ban Đại Diện Tăng Già Bắc Việt, đă chủ tọa một phiên họp với các anh chị em này tại chùa Giác Minh (số 578 Phan Thanh Giản, Quận 3 Sàig̣n). Trong phiên họp, Đại Đức Thanh Cát tuyên bố "V́ trước đây có một số em yêu cầu chúng tôi thành lập Gia Đ́nh Phật Tử cho các em có nơi tu học. Bởi thế nên tôi thay mặt Ban Đại Diện Tăng Già, thành lập một Gia Đ́nh Phật Tử, mục đích: để các em phật tử Nam và Bắc có cơ kết chặt dây thân thiện trong bầu không khí đạo vị và hơn nữa để cho các em được huấn luyện về Đức, Trí, Giáo dục theo tinh thần Phật Giáo". Từ phiên họp này, một GĐPT thuộc ban Đại diện Tăng Già Bắc Việt (sau đổi thành Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại Miền Nam) đă chính thức thành lập.

Phải đợi đến lễ Thành Đạo năm Bính Thân (20-1-1956) Gia Đ́nh Phật Tử Giác Minh thuộc Ban Đại Diện Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam, được khai sinh mở đầu sự hoạt động của các Gia Đ́nh Phật Tử Bắc Việt tại miền Nam. Sau nầy, những GĐPT thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam đều lấy học GIÁC như Giác Dũng, Giác Tâm, Giác Long, Giác Hoa, Giác Hạnh…

Năm sau 1957, Gia Đ́nh Phật Tử Minh Tâm tái hoạt động thuộc Hội Việt Nam Phật Giáo tại chùa Phước Ḥa, Sàig̣n. Các GĐPT thuộc Hội Việt nam Phật Giáo đều lấy họ MINH như Minh Tiến, Minh Trí, Minh Đức ….

6.- Thời kỳ thống nhất Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam :

Đến năm 1961, dưới sự chỉ đạo của Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Ủy viên Thanh Niên Phật Tử thuộc Tổng Hội Phật Giáo Việt nam, đại hội Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử toàn quốc lần thứ 4, đă được triệu tập tại chùa Xá Lợi - Trụ sở Tổng Hội Phật Giáo Việt nam - vào các ngày 26, 27, 28-12-1961 với khoảng 200 Đại biểu tham dự, đă biểu quyết một Bản Nội Quy Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam, hợp nhất Gia Đ́nh Phật Tử thuộc Ban Hướng Dẫn 4 tập đoàn Phật Giáo (Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Trung Việt, Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Nam Việt, Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Hội Việt Nam Phật Giáo, Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam), đặt dưới sự điều khiển của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam và đă bầu Ban thường Vụ gồm có :

                            Trưởng Ban : Thượng Tọa Thích Thiện Hoa
Phó Ban ngành Nam : Anh Tống Hồ Cầm
          Phó Ban ngành Nữ : Chị Hoàng Thị Kim Cúc
                 Tổng Thư Kư : Anh Trần Quang Thuận
       Phó Tổng Thư Kư : Anh Cao Chánh Hựu
                      Thủ quỹ : Bác Nguyễn Đức Lợi
và các Ủy viên khác.

Thật sự ra, Ban Hướng Dẫn nầy chưa làm được điều ǵ cả th́ Pháp nạn 1963 xảy ra, cuối năm 1963, tại chùa Xá Lợi 11 tập đoàn Phật giáo đă thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, chia miền Nam thành 7 miền Phật Giáo, trong đó có miền Vĩnh Nghiêm, nên có Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm.

Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử lần thứ 5, do Tổng Vụ Thanh Niên tổ chức tại trường Nữ Trung Học Gia Long Sàig̣n từ ngày 26 đến ngày 28-4-1964, tham dự có 200 đại biểu của 42 tỉnh miền Nam Việt Nam và Phái đoàn Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Bắc Việt tại Miền Nam.

Đại hội đă chia ra thành nhiều tiểu ban, họp bàn các vấn đề quan trọng, nhất là thông qua Bản Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng, đặt nền móng vững chắc cho sự thống nhất tổ chức Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam từ đó.

Đại hội đă bầu ra một Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam gồm có:

                                    Trưởng Ban : Htr. Nguyên Hùng Vơ Đ́nh Cường
Phó Trư
ởng Ban Ngành Nam : Htr. Tâm Bửu Tống Hồ Cầm
              Phó Trưởng Ban Ngành Nữ : Htr. Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc
                           Tổng Thư Kư : Htr. Tâm Huệ Cao Chánh Hựu
và những Ủy Viên khác, tổng cộng 26 Nam Nữ Huynh Trư
ởng.

Đă mở những trại Huấn luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang, Vạn Hạnh. Ấn hành những tài liệu lập quy về hành chánh, những sách về tổ chức như Sứ Mệnh Người Áo Lam của Lữ Hồ, Gia Trưởng của Nguyễn Khắc Từ . . .Với những Huynh Trưởng tuổi trung b́nh ở Tam Thập Nhi Lập, Ban Hướng Dẫn nầy đă thực hiện từng bước vững chắc, quy củ cho tổ chức. Đă mở ra một thời kỳ rực rở trong lịch sử Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam.

7.- Thời kỳ khó khăn trong nước và phát triển ở nước ngoài :

a) Ở trong nước : Tháng 4 năm 1975, Cộng sản chiếm miền Nam, không có tổ chức ngoại vi nào của Đảng được phép hoạt động. Phật giáo bị kềm chế, Gia Đ́nh Phật Tử không được chính thức hoạt động, nhiều Huynh Trưởng bị tù đày, trong những năm đầu Gia Đ́nh Phật Tử sinh hoạt không được 5% so với trước 1975, tuy nhiên nhiều Gia Đ́nh Phật Tử vẫn kiên tŕ sinh hoạt, Ban Hướng Dẫn Trung Ương ngưng hoạt động, một Hội Đồng Huynh Trưởng Cao Niên được h́nh thành để lănh đạo tổ chức.

Năm 1990, vào dịp vía Đức Quán Thế Âm ngày 19-6 Âm Lịch, Hội Đồng Huynh Trưởng Cao Niên (BHDTƯ) dự định mở một kỳ Họp mặt toàn quốc tại chùa Linh Sơn Đàlạt, nhiều đại biểu đă về dự nhưng vào phút chót không thể họp được, chỉ cử hành lễ Hiệp kỵ mà thôi.

Năm 1992, sau khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được thành lập, nhiều đơn vị GĐPT được thành lập mới hoặc tái hoạt động trong điều kiện khó khăn v́ nằm ngoài tổ chức Thanh Thiếu Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

Năm 1995, mới có một kỳ họp khác tại Trại Trường GĐPT Việt Nam ở Hồ Than Thở ĐàLạt, đă bầu lại Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam do Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu làm Trưởng ban. Sau này, Ban Hướng Dẫn Họp Đại Hội Huynh Trưởng tại Sàig̣n, Ban Hướng Dẫn được bầu cử kiện toàn tổ chức, tuyên xưng Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Năm 1997, dưới sự triệu tập và chủ tŕ của TT. Minh Châu tại Thiền viện Vạn Hạnh Sàig̣n, các Huynh Trưởng Cấp Dũng Vơ Đ́nh Cường, Tống Hồ Cầm, Nguyễn Xuân Quyền, Nguyễn Châu kư Biên Bản đưa tổ chức GĐPT vào sinh hoạt trong tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Cùng năm này, Đai Hội GHPGVN chính thức thừa nhận GĐPT sinh hoại trong GHPGVN dưới danh nghĩa Phân Ban Nam Nữ Phật Tử,

Năm 1998, GHPGVN cho thành lập Ban Hướng Dẫn từ Trung Ương cho đến các tỉnh. Năm 2001 tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập GĐPT tại chùa Từ Đàm. Mở trại huấn luyện Huynh Trưởng cấp ba Vạn Hạnh II.

Năm 2003, theo đề nghị của hai Huynh Trưởng cấp Dũng, GHPGVN đă phong cho 5 Huynh Trưởng cấp Dũng là: Nguyễn Thắng Nhu, Nguyễn Đức Châu, Lê Bá Chí, Trần Hạp và Nguyễn Văn Quưnh.

b) Ở nước ngoài : Năm 1975, Cộng sản Việt Nam  được sự hổ trợ của Cộng sản Quốc tế, bội ước Hiệp định Paris, cưởng chiếm miền Nam, Huynh Trưởng các Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam theo làn sóng người Việt di tản ra nước ngoài, lần lược thành lập Gia Đ́nh Phật Tử, từ các trại tị nạn cho đến những nước đă định cư như Mỹ, Gia Nă Đại, Úc, Pháp, Đức . .

Năm 1976, tại Mỹ. có lẽ Gia Đ́nh Phật Tử đầu tiên được thành lập là GĐPT Cựu Kim Sơn do Huynh Trưởng Thuyền Vị Nguyễn Thị Ngà thành lập tại ChùaTừ Quang San Francisco vào mùa Hè năm 1976, kế đó là GĐPT Long Hoa được Huynh Trưởng Tâm Khởi Hoàng Phấn và Hằng Nga thành lập tại chùa Việt Nam ở Los Angeles, lễ ra mắt ngày 12-12-1976, tiếp theo là  GĐPT Hoa Thịnh Đốn tại Washington DC, kết hợp và quy tụ từ năm 1976, nhưng lễ ra mắt chính thức ngày 21-8-1977, GĐPT Vạn Hạnh tại San Diego

Năm 1978, do sự vận động của các Huynh Trưởng Đặng Đ́nh Khiết (nguyên TTK BHD Miền Vĩnh Nghiêm), Quảng Khoái Trần Ngọc Lạc (cựu Ủy viên BHD Miền Vĩnh Nghiêm), Nguyên Sơn Văn Hưng (Đoàn Trưởng Ngành Thiếu) và Minh Lượng Trần Văn Thọ (Cựu LĐT GĐPT Cổ Thành, Quảng Trị) đă mở Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc Uyển và Cấp I A Dục được tổ chức tại Oklahoma vào dịp Lễ Độc Lập 4-7-1978.

 Ban Tổ chức:

          Cố vấn: TT. Thích Măn Giác nguyên TVT Tổng Vụ VHGD/GHPGVNTN
          Cố vấn: TT. Thích Giác Đức nguyên Quyền TVT Tổng vụ TN/GHPGVNTN
            Trưởng Ban : Htr. Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết
         Phó Nội vụ : Htr. Minh Lương Trần Văn Thọ
Phó Ngoại vụ : Htr. Nguyên Sơn Văn Hưng
           Thư Kư : Ht. Nguyên Kim Nguyễn Đóa
        Thủ Quỹ : Htr. Nguyễn Thị Bích Quyên

Ban Quản Trại:

        Trại Trưởng : Htr. Quảng Khoái Trần Ngọc Lạc
Trại Phó Nam : Htr. Nguyên Kim Nguyễn Đóa
                   Trại Phó Nữ : Htr. Diệu Quỳnh Nguyễn Thị Hồng Loan
   Đời Sống Trại : Htr. Phúc Thiện Ngũ Duy Thành

Ban Giảng Huấn:

TT. Thích Măn Giác
TT. Thích Giác Đức
Gs Vũ Khắc Khoan
Nhà văn Mai Thảo
Cụ Nguyễn Đ́nh Thư

Đặc biệt trong đêm lửa trại liên hoan bế mạc đă h́nh thành một tổ chức "Ủy Ban Liên Lạc Trung Ương" có nhiệm vụ:

1.- Tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng lần thứ nhất để bầu Ban Hướng Dẫn Trung Ương cho tổ chức GĐPTVN tại Hoa Kỳ.
2.- Đệ nạp, Dự thảo Quy chế Huynh Trưởng và Chương tŕnh tu học các cấp.

Thành phần Ủy Ban Liên Lạc Trung Ương:

                                  Trưởng Ban: Htr. Quảng Khoái Trần Ngọc Lạc
              Phó Trưởng Ban Miền Tây: Htr.Quảng Thành Đoàn Thanh Nam
     Phó Trưởng Ban Miền Đông: Htr. Nguyên Kim Nguyễn Đóa
 Phó Trưởng ban Miền Trung: Htr. Phúc Ḥa Lư Văn Hiếu
                                Tổng Thư Kư: Htr. Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết
                Phó Tổng Thư Kư: Htr. Nguyên Sơn Văn Hưng
                                    Thủ Quỹ: Htr. Phúc Thiện Ngũ Duy Thành
Ủy viên Liên Lạc Cựu Huynh Trưởng: Htr. Nguyên Măn Nguyễn Đức Côn

Năm 1982, Đại Hội Huynh Trưởng Miền Trung nước Mỹ tổ chức tại chùa Phật Quang, Houston, Texas, từ 3 đến 5-9-1982, dưới sự chứng minh của TT. Trí Hiền, TT Giác Tâm và ĐĐ Thích Từ Lực Đặc Ủy Thanh Niên THPGVN tại HK, Ủy Ban Liên Lạc Trung Ương Chủ Tọa, Đại Hội đă thành công viên măn với một Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Trung Mỹ gồm có:

                                 Trưởng Ban : Htr. Như Thông Phan Duy Thanh
   Phó Trưởng ban Ngành Nam : Htr. Phúc Thiện Ngũ Duy Thành
Phó Trưởng Ban Ngành Nữ : Htr. Diệu Xuân Trần Thị Yến
                              Tổng Thư Kư : Htr. Cát Tường Nguyễn Văn Thụy
                                   Thủ Quỹ : Htr. Viên Giác Quách Văn Hạnh

Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Bắc Califonia được h́nh thanh trong một buổi họp ngày 24-10-1982 tại chùa Từ Quang, San Francisco, gồm các Gia Đ́nh Phật Tử Cựu Kim Sơn, Kim Quang, Lam Sơn, Đức Viên, Vạn Hạnh, Giác Minh.

Trưởng Ban : Htr. Thuyền Vị Nguyễn Thị Ngà ( ? )

Năm 1983, Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Nam California được h́nh thanh trong Đại Hội Huynh Trưởng các GĐPT miền Nam Cali vào các ngày 1, 2-1-1983.

Trưởng Ban: Huynh Trưởng Tâm Chánh Trần Kim Đạt

Sau khi đă có các Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Trung Mỹ (nay là Miền Tịnh Khiết), Miền Bắc Cali (nay là Miền Thiện Minh), Miền Nam Cali (nay là Miền Quảng Đức), trong phiên họp của ba Miền này vào ngày 16-4-1983, tại chùa Kim Quang Sacramento dưới sự chủ tŕ của TT. Thích Thiện Tŕ và Từ Lực, đă quyết nghị tổ chức một Trại Họp Bạn Ngành Thiếu trên toàn nước Mỹ vào các ngày 5,6,7-8-1903 tại Regional O’Neil Park, Nam Cali và khóa Hội Thảo Huynh Trưởng toàn quốc Hoa  kỳ.

Dự định khóa Hội thảo trên đây về sau thành Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc Hoa kỳ lần đầu tiên, tổ chức vào các ngày 3, 4, 5-9-1983 tại Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt, Grand Prairie, Texas. Đại Hội này đă h́nh thanh Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoà Kỳ.

Thành phần gồm có:

                                   Trưởng Ban : Htr. Lệ Từ Nguyễn Thị Thu Nhi
       Phó Trưởng Ban Ngành Nam : Htr.Tâm Chánh Trần Kim Đạt
             Phó Trưởng ban Ngành Nữ : Htr. Thuyền Vị Nguyễn Thị Ngà
                                    Tổng Thư Kư : Htr. Như Thông Phan Duy Thanh
                                          Thủ quỹ : Htr. Phúc Thiện Ngũ Duy Thành
           Ủy viên Nội Vụ Điều Hành : Htr. Nguyên Tịnh Trần Tư Tín
Ủy viên Ngoại Vụ : Htr. Diệu Thọ
                             Ủy viên Doanh Tế : Htr. Minh Ḥa Nguyễn Văn B́nh
                      Ủy viên Nghyiên Huấn : Htr.Minh Dũng Phú Toàn Cương
                                 Ủy viên Tu Thư : Htr. Tâm Quang Phan Huy Thanh
             Ủy viên Tổ Chức Kiểm Soát : Htr. Nguyên Hạnh Cao Văn Hậu
             Ủy viên Thanh Thiếu Nam : Htr. Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy
                           Ủy viên Oanh Vũ Nam : Htr. Nguyên Tú Nguyễn Quốc Hưng
và một số Ủy viên khác cũng đă được đề nghị bổ sung

Năm 1986, Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT toàn quốc Hoa Kỳ kỳ II tổ chức vào các ngày 4, 5, 6, 7-7-1986 tại chùa Linh Sơn, Houston, Texas của ĐĐ Thích Trí Huệ. Quy tụ 25 phái đoàn, 120 Đại Biểu. Đă chính thức công cử Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ đầu tiên, để đánh dấu cho sự liên tục nên gọi là nhiệm kỳ II (1986-1989)

Thành phần Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ II (1986-1989):

                                            Trưởng Ban : Htr. Lệ Từ Nguyễn Thị Thu Nhi
                   Phó Trưởng Ban Ngành Nam : Htr. Minh Ḥa Nguyễn Văn B́nh
                    Phó Trưởng Ban Ngành Nữ : Htr. Thuyền Vị Nguyễn Thị Ngà
                                                Tổng Thư Kư : Htr. Tâm Nguyên Nguyễn Văn Ngại
                                     Phó Tổng Thư kư : Htr. Nguyên Hạnh Cao Văn Hậu
                                                           Thủ quỹ : Htr. Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân
                   Ủy viên Nội Vụ Điều Hành : Htr. Nguyên Tịnh Trần Tư Tín
                  Ủy viên Tổ Chức Kiểm Soát : Htr. Nguyên Siêu Trương Phán
                                 Ủy viên Nghiên Huấn : Htr. Minh Dũng Phú Toàn Cương
                  Phụ tá Ủy viên Nghiên Huấn : Htr. Giác Tánh Lê Quang Định
Ủy viên Hoạt Động Thanh Niên Xă Hội : Ht. Nguyên Kim Nguyễn Đóa
                                            Ủy viên Doanh Tế : Htr. Nguyên Thuận Trương Văn Vinh
                       Phụ tá Ủy viên Doanh Tế : Htr. Minh Trực Mă Việt Hùng
                                          Ủy viên Tu Thư : Htr. Tâm Quang Phan Huy Thanh
          Ủy viên Giáo Dục và Văn Mỹ Nghệ : Htr. Viên Giác Quách Văn Hạnh
Phụ tá Ủy viên Giáo Dục và Văn Mỹ Nghệ : Htr. Tâm Luợng Trần Tử Lương
                                 Ủy viên Nam Phật Tử : Htr. Như Thông Phan Duy Thanh
                                        Ủy viên Nữ Phật Tử : Htr. Diệu Lan Đặng Thị Xuân Hương
                                  Ủy viên Thiếu Nam : Htr. Phúc Thiện Ngũ Duy Thành
                                     Ủy viên Thiếu Nữ : Htr. Tâm Phùng Đoàn Thị Bướm
                          Ủy viên Oanh Vũ Nam : Htr. Trí Quang Đỗ Vương Tân
                              Ủy viên Oanh Vũ Nữ : Htr. Nguyên Nhơn Ngô Thị Thu

Năm 1993, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVNTHK tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam (tổ chức tại San Jose, California, Hoa Kỳ ngày 27,28,29 và 30/8/1993). Nhằm đáp ứng nguyện vọng của các thành viên GĐPTVN tại Hải ngoại, thống nhất Cơ cấu Tố chức Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam ở các châu lục và quốc gia, cung ứng hiệu năng yểm trợ và phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà, Ban Điều Hợp Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hải ngoại đă chính thức được thành lập.

Trưởng Ban: Htr. Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

Năm 1994, vào tháng 10 năm 1994 Ban Điều Hợp GĐPT Miền Đông được h́nh thành, nhân sự gồm có

              Cố vấn : Htr. Tâm Huệ Đoàn Thị Kim Cúc
   Trưởng Ban : Htr. Đồng Thân Huỳnh Văn An
Tổng Thư Kư : Htr. Chúc Mỹ Lâm Tú Phương

Năm 1997. nhằm kiểm điểm quá tŕnh hoạt động trong nhiệm kỳ qua và hoạch định đường hướng cho nhiệm kỳ tới Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPTVN tại Hải Ngoại đă tổ chức Hội nghị GĐPTVN Hải Ngoại kỳ I, được tổ chức tại Chùa Vạn hạnh, Thành phố San Diego, Tiều Bang California, Hoa Kỳ trong những ngày 3-4-5 tháng 7 năm 1997.

Tổng cọng có : 30 Đại biểu Chính thức  02 Dự khuyết  và  02 Dự thính

 Hội nghị đă cải danh BAN ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG GĐPT VN HẢI NGOẠI

thành BAN HƯỚNG DẪN LÂM THỜI  GIA Đ̀NH PHẬT TỬ VIỆT NAM HẢI NGOẠI.

Thành phẩn nhân sự BHD Lâm Thời GĐPTVN Hải Ngoại

                                                  Trưởng Ban : Htr TÂM HUỆ Cao Chánh Hựu
                                          Phó Trưởng Ban : Htr LỆ TỪ Nguyễn Thị Thu Nhi
                                              Tổng Thư Kư : Htr TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai
                                              Phó Tổng Thư Kư : Htr TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp
                                                                  Thủ Quỹ : Htr TÂM CHÁNH Phạm T. Hoài Chân
                                        Ủy Viên Giáo Dục : Htr HUỆ KHA Khu Thêm Đóng
                                   Ủy Viên Xă Hội : Htr TÂM TRÍ Tư Đồ Minh
                   Ủy Viên Nghiên Cứu - Kế Hoạch : Htr NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm
            Đại Diện BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ : Htr NGUYÊN TỊNH Trần Tư Tín
 Đại Diện BHD GĐPTVN tại Âu Châu : Htr THỊ LỘC Vơ Văn Mai
         Đại Diện BHD GĐPTVN tại Úc Đại Lợi : Htr NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm
   Đại Diện BHD GĐPTVN tại Canada : Htr TÂM TRÍ Tư Đồ Minh
                                    Phụ Tá Trưởng Ban : Htr ĐỒNG TRÚC Thái Văn Bá
                      Trưởng Nhóm Cài Tiến Tu Học : Htr HỐNG LIÊN Phan Cảnh Tuân
                                                                   Htr TÂM VINH Đoàn văn Lộc
                           Trưởng Nhóm Tương Trợ : Htr TÂM DUY Phan Duy Chiêm
                                                                           Htr TÂM NHUẦN Trần Văn Nhuận

Năm 1998, trong Đại Hội Huynh Trưởng Miền Thiện Minh vào các ngày 3, 4-4-1998 tại chùa  Cổ Lâm, Seattle, Washington State dưới sự chứng minh và chủ tọa của chư Tăng giáo phẩm GHPGVNTNTHK là:

Ḥa Thượng Thích Giác Lượng
TT. Thích Huyền Việt, Thích Chơn Thành và Thích Nguyên An

Đại Hội để bầu Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh nhiệm kỳ VIII đă biến thành Đại Hội bầu Ban Hướng Dẫn Liên Miền Liễu Quán – Khuôn Việt trực thuộc GHPGVNTNTHK. Đó là chủ trương của Giáo Hội, Nhưng BHDTW/GĐPTVNTHK không thể tuân hành v́ BHD điều hành nhiều GĐPT thuộc các Giáo Hội khác nhau. Do vậy, GĐPTVN Tại Hoa Kỳ bước vào thời kỳ phân hóa.

Năm 1999, Ban Điều Hợp GĐPT Miền Đông đă có từ năm 1994 nhưng phải đến 24-8-1999 mới tổ chức được Đại Hội Huynh Trưởng vào các ngày 26 đ ến 28-11-1999 tại chùa Từ Hiếu, Buffalo, New York. Dưới sự chứng minh của Sư Ông Thích Trí Hiền và có sự hiện diện của Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Trần Tư Tín. Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Đông được h́nh thành và cải danh thành Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Thiện Hoa, đă bầu cho nhiệm kỳ I (1999-2003):

Trưởng Ban : Htr. Tâm Tựu Sử Thành

Năm 2003, Ban Hướng Dẫn TW/GĐPTVN và Ban Hướng Dẫn GĐPT Hải Ngoại đă h́nh thành  Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử VIỆT NAM Lâm Thời Trên Thế Giới.

Trưởng Ban: Htr. Nguyên Tín Nguyễn Châu

Thấy được sự phân hóa GĐPTVNTHK bắt nguồn từ năm 1998 tại Đại Hội Huynh Trưởng Miền Thiện Minh, Ḥa Thượng Thích Hộ Giác Phó Viện Trưởng GHPGVNTN đă tổ chức một Bửa cơm thân mật vào chiều ngày 24-9-2003 tại chùa Diệu Pháp, Nam cali.

Trong Bửa cơm thân mật này, HT Thích Hộ Giác đă phát biểu “Giáo Hội không đặt vấn đề trực thuộc, chỉ mong cầu anh em một khối cố kết, để cùng nhau đóng góp hữu hiệu cho đại Phật sự Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn tại quê nhà.”

Năm 2004. Khởi nguồn từ Bửa cơm thân mật trên, Ban Tổ chức đă tiến hành Đại Hội Hợp Nhất GĐPTVN Tại HK tổ chức vào hai ngày 10 và 11-4-2004 tại chùa Diệu Pháp, 311 East Mission Dr. San Gabriel, CA 91776.

Nhưng thay v́ bàn việc Hợp Nhất, th́ một số Huynh Trưởng đề nghị, được chư Tăng hổ trợ đặt thành vấn đề tiên quyết là BHD Hợp Nhất phải trực thuộc GHPGVNTN Tại HK, cho nên Ban Hướng Dẫn TW GĐPTVNTHK tuyên bố không tham gia, không phát biểu, đă rời khỏi Hội Trường trước khi bỏ phiếu.

Sau đó, Đại Hội tiến hành bỏ phiếu cho 4 giải pháp, giải pháp được tán đồng 101/167 là: Thành lập Ban Hướng Dẫn chung cho các Đơn vị đă sẵn sàng trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và ai chưa muốn th́ đợi sau.

Do đó Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVNTHK thuộc GHPGVNTNTHK ra đời ngay trong Đại Hội này, các Đại biểu đă bầu cho nhiệm kỳ 2004-2008 gồm có:

Ban Thường Vụ :

                      - Trưởng Ban Hướng dẫn : HTr Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai
- Phó T. Ban Quản Trị Điều Hành : HTr Tâm Tựu Sử Thành
        - Phó T. Ban Truyền Thống Xă Hội : HTr Nguyên Siêu Trương Phán
       - Phó T. Ban Nghiên Cứu Huấn Luyện : HTr Tâm Minh Vương Thúy Nga
                                           - Tổng Thư Kư : HTr Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp
                                         - Phó Tổng Thư Kư : HTr Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng
                                      - Tổng Thủ Qủy : HTr Diệu Liên Nguyễn Thị Huế
                                 - Phó Tổng Thủ Qủy : HTr Diệu Ngọc Cao Ngọc Điệp
       - Ủy Viên Quản Trị Huynh Trưởng : HTr Tâm Ḥa Lê Quang Dật
                                         - Ủy Viên Tổ Kiểm : HTr Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà

Các Ủy Viên :

                         - Ủy Viên Lịch Sử : HTr Minh Quang Lê Văn Thẩm
                         - Ủy Viên Tương Tế : HTr Nguyên Lợi Nguyễn Thị Huế
        - Ủy Viên Nghi Lễ & Giao Tế : HTr Tâm Thông Trần Chí Trung
    - Ủy Viên Cựu Đoàn Viên : HTr Tâm Quang Vơ Cân
               - Ủy Viên Xă Hội & Ái Hửu : HTr Nguyên Chánh Vơ Văn Bằng
     - Ủy Viên Hoạt Động Thanh Niên : HTr Giác Chơn Đỗ Quang Hưng
             - Ủy Viên Văn Mỹ Nghệ : HTr Tâm Nghĩa Lê Viết Đắc
                          - Ủy Viên Doanh Tế : HTr Nguyên Thuyết Lê Minh Thi
                  - Ủy Viên Ngành Nam : HTr Tâm Nghĩa Lê Hửu Đàng
                   - Ủy Viên Ngành Nữ : HTr Trí Hải Ngô Quỳnh Lâm
- Ủy Viên Nghiên Cứu & Kế Hoạch : HTr Tâm Duy Phan Duy Chiêm
                                    - Ủy Viên Giáo Dục : HTr Quảng Nghiêm Nguyễn Kim Ngân
               - Ủy Viên Huấn Luyện : HTr Trí Minh Lê Văn Chiếu
                               - Ủy Viên Tu Thư : HTr Quảng Pháp Trần Minh Triết
                         - Ủy Viên Chuyên Năng : HTr Nhật Liên Dũng Lê Minh Dũng

Các Phụ Tá :

      - Phụ Tá UV Quản Trị Huynh Trưởng : Htr Quảng Hoàng Lê Hữu Minh Huy
                   - Phụ Tá UV Huấn Luyện : HTr Quảng Dũng Hồ Chí Cường
            - Phụ Tá UV Chuyên năng 1 : HTr Huệ Cảnh Hồ Đăng Dũng
             - Phụ Tá UV Chuyên năng 2 : HTr Nguyên Túc Nguyễn Sung
                           - Phụ Tá UV Tu Thư : HTr Diệu Tánh Trần Kim Khánh
                 - Phụ Tá Ủy Viên Doanh Tế : HTr Quảng Hải Phan Trung Kiên

Do đó, kể từ ngày 11-4-2004 GĐPTVNTHK có hai Ban Hướng Dẫn Trung Ương, một do Trần Tư Tín làm Trưởng Ban, điều hành các GĐPT của nhiều Giáo Hội Phật Giáo và một trực thuộc GHPGVNTNTHK thuộc VPII/VHĐ do Bạch Hoa Mai làm Trưởng Ban.

* Lễ Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại Trung Tâm Viên Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, vào các ngày 7, 8, 9 -11-2004 dưới sự chứng minh của:

TT. Thích Viên Lư Phó Tổng Thư Kư VHĐ kiêm TTK/HĐĐH/GHPGVNHNTHK VP II VHĐ
TT. Thích Như Điển TTK/GHPGVNTNAU
TT. Thích Nguyên Siêu Tổng Vụ Trưởng TVVH/GHPGVNTNTHK

Các Phái đoàn tham dự gồm có:

• Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại
• Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
• Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu
• Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi
• Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Canada
• Phái đoàn cựu Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại
• Phái đoàn Ban Bảo Trợ Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại.

Trong Lễ Hội cơ chế Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN Trên Thế Giới được Đại Hội thông qua và một Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Trên Thế Giới được công cử.

 Trưởng Ban: Htr. Nguyên Tín Nguyễn Châu

* Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, do Ḥa Thượng Thượng Thủ  Thích Tâm Châu kư ban hành Giáo chỉ số 241/VP/TT ngày 28-11-2004 thành lập Hội Đồng Điều Hành Lâm Thời Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới. Thành phần gồm có:

Cố Vấn Giáo Hạnh : Ḥa Thượng Thích Trí Hiền
       Cố Vấn Giáo Hạnh : Thượng Tọa Thích Quảng Thanh
                                    Chủ Tịch : Huynh Trưởng Nguyên Kim Nguyễn Đóa
                                Phó Chủ Tịch : Huynh Trưởng Minh Ḥa Nguyễn Văn B́nh
                               Tổng Thư Kư : Huynh Trưởng Tuệ Linh Nguyễn Công Sản
                           Tổng Thủ Quỹ : Huynh Trưởng Nguyên Kim Nguyễn Đóa

Năm 2008, Hoà Thượng Thích Hộ  Giác Chủ  Tịch Hội  Đồng Điều Hành GHPGVNTNTHK kư  Quyết định Số: 2008002/VPTT/HĐĐH/QĐ/CT ngày 10-2-2008 giải nhiệm toàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương do Htr. Bạch Hoa Mai làm Trưởng Ban và sau đó kư Quyết định ngày 6-10-2008 bổ nhiệm thành phần Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVNTHK

Quyền Trưởng ban Hướng Dẫn Trung ương :  Ḥa Thượng Thích Huyền Việt
                                     Phó Trưởng Ban Quản Trị Điều Hành :  Huynh trưởng (HTr) Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm
            Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xă Hội :  HTr Nguyên Ḥa Trần Đ́nh Minh
                 Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu Huấn Luyện :  HTr Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm (kiêm)
                                                       Tổng Thư kư :  HTr Nhật Liên Dũng Lê Minh Dũng
                                                   Phó Tổng Thư kư :  HTr Tâm Phước Nguyễn Xuân Phước
                                               Tổng Thủ quỹ :  HTr Nguyên Thọ Hoàng Phước
                                                  Ủy viên Tổ kiểm :  HTr Thiện Thanh Châu Ngọc Thạch
                     Ủy viên Tu thư, Huấn luyện :  HTr Nguyên Hậu Tôn Tiên
                                                      Ủy viên Truyền thông :  HTr Thiện Thanh Châu Ngọc Thạch (kiêm)
                                 Ủy viên Nghiên cứu, Kế hoạch :  HTr Nguyên Thọ Hoàng Phước (kiêm)
Ủy viên Liên lạc các miền Tây Nam Hoa-kỳ :  HTr Tâm Tri Hoàng văn Nuôi
                  Ủy viên Liên lạc các miền Đông Hoa-kỳ :  HTr Nguyên Viễn Nguyễn Ngọc Mục

III.- Hiệu quả : Mục đích của Gia Đ́nh Phật Tử là đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên trở thành Phật Tử chân chính và góp phần xây dựng xă hội theo tinh thần Phật Giáo.

Qua những lần Pháp nạn, thành viên của Gia Đ́nh Phật Tử từ Đoàn sinh cho đến Huynh Trưởng, Gia Trưởng đă đem thân mạng của ḿnh ra để góp phần tranh đấu về Tự do, Độc lập, Ḥa B́nh cho Đạo pháp và Dân Tộc. Họ đă để lại tên tuổi như Nguyễn Thị Ngọc Lan, Huỳnh Tôn Nữ Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Phúc, Lê Thị Kim Khanh, Trần Thị Phước, Nguyễn Thị yến, Nguyễn Văn Đạt, Đặng Văn Công, Quách Thị Trang, Đào Thị yến Phi, Phan Duy Trinh, Nguyễn Đại Thức, Phạm Gia B́nh.

Đă có những Huynh Trưởng và Đoàn Sinh xuất gia, trở thành những bậc chân tu đáng kính như  Ḥa Thượng Tâm Thanh, Sư Bà Hải Triều Âm.

IV.- Kết luận : Gia Đ́nh Phật Tử đă, đang và sẽ luôn luôn cố gắng làm tṛn sứ mệnh của ḿnh. Mặc dù hiện nay tổ chức đang gặp nhiều khó khăn, do đảng Cộng Sản Việt Nam chia để trị, dùng Phật Giáo như một phương tiện và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng, có hai Giáo Hội Phật Giáo tại Việt Nam, có tổ chức Hội Đồng Tăng Già do Ḥa Thượng Thích Đức Chơn làm Thượng Thủ, có Tăng đoàn do Trưỡng lăo Ḥa Thượng Thích Thiện Hạnh lănh đạo. Phong trào GĐPT tại Việt Nam có 4 Ban Hướng Dẫn Trung Ương. Một sinh hoạt trong khuôn khổ của nhà nước csvn và 3 độc lập, cho nên khó hoạt động hữu hiệu.

Ở nước ngoài, Phật Giáo Việt Nam vốn có nhiều tông phái, nên đă lập thành nhiều Giáo Hội Phật Giáo khác nhau, Huynh Trưởng do đó cũng bị phân chia theo Thầy, Tổ của ḿnh. GĐPTVN Tại Hoa Kỳ đang có 3 Ban Hướng Dẫn Trung Ương. Có đến 2 tổ chức với danh xưng GĐPTVN Trên Thế Giới ( 3 ).

Gia Đ́nh Phật Tử là một đoàn thể có tổ chức, có mục đích đào tạo, có chương tŕnh huấn luyện tu học. Hiện tại cũng như tương lai, Phật Giáo Việt Nam sẽ được chính những thành viên này hộ tŕ, để việc truyền bá đạo Phật ngày càng tốt đẹp hơn.

Huynh Trưởng chúng ta không có ai là kẻ thù, chúng ta là Phật tử hăy dang rộng hai tay với tấm ḷng thương yêu d́u dắt nhau, kẻ trí chỉ dẫn bao dung cho người mê để cùng tinh tấn trong màu Lam.

Những khó khăn, dị biệt hiện nay chỉ là những trở duyên khoảnh khắc của sự nhiễu nhương phải có của thời mạt Pháp. Đó cũng là lư vô thường Phật đă dạy, đừng bi quan chúng ta hăy cố gắng góp một bàn tay xây dựng, trong tâm ta b́nh th́ thế giới b́nh, để cho tương lai Gia Đ́nh Phật Tử sẽ xán lạn trong một ngày gần đây

Labor Day 1998
26-8-2010

 Các Hội Đồng hay Ban Hướng Dẫn hiện hành:

Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương
Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
( 3 )
*

  Cố Vấn Giáo Hạnh : Ḥa Thượng THÍCH TRÍ HIỀN
             Cố Vấn Giáo Hạnh : Thượng Tọa THÍCH QUẢNG THANH
Cố Vấn Giáo Hạnh : Đại Đức THÍCH CHÂN TÔN

               
   Chủ Tịch : Htr. NGUYÊN KIM Nguyễn Đóa
               Phó Chủ Tịch : Htr. MINH H̉A Nguyễn Văn B́nh
              Tổng Thư Kư : Htr. TUỆ LINH Nguyễn Công Sản
               Tổng Thủ Quỹ : Htr. PHÚC THIỆN Ngũ Duy Thành
                   Ủy Viên : Htr : HTr NHƯ THÔNG Phan Duy Thanh

 
BAN HƯỚNG DẪN GIA Đ̀NH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI ( 4 )

NHIỆM KỲ: 2012 – 2016

                                 Trưởng Ban: HTr. Cấp Dũng NGUYÊN TÍN Nguyễn Châu
             Phó TB Đặc Trách Quốc Nội: HTr. Cấp Dũng NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh
         Phó TB Đặc Trách Hải Ngoại: HTr. Cấp Dũng TÂM MINH Vương Thúy Nga
                                             Tổng Thư Kư: HTr. Cấp Dũng TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai (Hải Ngoại)
                                           Phó Tổng Thư Kư 1: HTr. Cấp Tấn THỊ NGUYÊN Nguyễn Đ́nh Khôi (Quốc Nội)
                                            Phó Tổng Thư Kư 2: HTr. Cấp Tấn NGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng (Hải Ngoại)
                                                           Thủ Quỹ: HTr. Cấp Tấn NGUYÊN THUYẾT Lê Minh Thi (Hải Ngoại)
                                                Phụ Tá Thủ Quỹ: HTr. Cấp Tấn DIỆU QUANG Cao Thị Liên Minh (Quốc Nội)
         Ủy Viên Nghiên Cứu Kế Hoạch: HTr. Cấp Tấn TÂM TỰU Sử Thành (Hải Ngoại)
               Phụ Tá UV Nghiên Cứu Kế Hoạch: HTr. Cấp Tấn TÂM HUY Phan Đ́nh Thăng (Quốc Nội)
                                                Ủy Viên Giáo Dục: HTr. Cấp Dũng TÂM MINH Vương Thúy Nga (K) (Hải Ngoại)
                                       Phụ Tá Ủy Viên Giáo Dục: HTr. Cấp Dũng NGUYÊN TỪ Nguyễn Đức Thương (Quốc Nội)
                                    Ủy Viên Xă Hội: HTr. Cấp Dũng TÂM TRÍ Tư Đồ Minh (Hải Ngoại)
                                     Phụ Tá Ủy Viên Xă Hội: HTr. Cấp Tấn NGUYÊN TOẠI Trần Nguyên Vũ (Quốc Nội)
                            Phụ Tá Ủy Viên Xă Hội: HTr. Cấp Tín THỊ HIỆN Nguyễn Hữu Lộc (Hải Ngoại)

Website http://www.gdptthegioi.org

Thành Phần NHÂN SỰ
BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại
( 5 )

Nhiệm Kỳ 2012-2016

***

                                  Trưởng Ban :  HTr. Cấp Tấn TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp
                         Phó Trưởng Ban :  HTr. Cấp Tấn TÂM BẠCH Trần Huyền Đan
                               Tổng Thư Kư :  HTr. Cấp Tấn QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa
                 Phó Tổng Thư Kư :  HTr. Cấp Tín PHÚC TÂM Ngô Đ́nh Trí
                                          Thủ Quỹ :  HTr. Cấp Tấn NGUYÊN THUYẾT Lê Minh Thi
   Ủy Viên Nghiên Cứu - Kế Hoạch :  HTr. Cấp Tấn QUẢNG DŨNG Hồ Chí Cường
                             Ủy Viên Giáo Dục :  HTr. Cấp Tín NGUYÊN ĐỄ Phan Thị Kim Oanh
                                  Ủy Viên Xă Hội :  HTr. Cấp Tấn NGUYÊN THANH Nguyễn Văn Hà
  Đại Diện BHDHN Tại Hoa Kỳ :  HTr. Cấp Tấn TÂM DUY Phan Huy Chiêm
         Đại Diện BHDHN Tại Âu Châu :  HTr. Cấp Dũng CHÍ PHÁP Nguyễn Thanh Quang
Đại Diện BHDHN Tại Canada :  HTr. Cấp Dũng TÂM TRÍ Tư Đồ Minh     
   Đại Diện BHDHN Tại Úc Châu :  HTr. Cấp Tấn NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm  

Ban viên Phụ tá:

Phụ Tá Ủy Viên Nghiên Cứu - Kế Hoạch :  HTr. Cấp Tấn QUẢNG MINH Nguyễn Hoàng          
 Phụ Tá Ủy viên Nghiên Cứu Kế Hoạch :  HTr. Cấp Tín CHIẾU LỰC Ngô Quốc Dũng           
               Phụ Tá Ủy Viên Giáo Dục :  HTr. Cấp Tín DIỆU TÁNH Trần Kim Khánh     
                                 Phụ Tá Ủy Viên Xă Hội :  HTr.
Cấp Tấn TÂM NHÂN Nguyễn Thị Cúc                    
                             Phụ Tá Thủ Quỹ :  HTr. Cấp Tập THIỆN HOA Hoàng Trúc Quỳnh

Website http://gdpthaingoai.org/

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam ( 6 )

                 Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên: Ḥa Thượng Thích Thanh Quang
   Vụ Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Vụ: HTr. Nguyên Chánh Lê Công Cầu

                   - Trưởng ban : Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Chánh LÊ CÔNG CẦU
                      
- Tổng Thơ kư : Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Hoành ĐOÀN THANH THÔNG
     - Ủy viên Nội vụ Điều hành : Huynh trưởng Cấp Tấn Nguyên Quang NGUYỄN TẤT TRỰC
 - Thủ Quỹ : Huynh trưởng Cấp Tấn Nhuận Tín HỒ ĐỦ

Đại diện Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam tại các Miền :

         1. Vạn Hạnh : Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Thiện LÊ VĂN HUỆ
                  2. Liễu Quán : Huynh trưởng Cấp Tấn Nguyên Giải TRẦN BÁ TUYÊN
                       3. Khuông Việt : Huynh trưởng Cấp Tấn Nguyên Lăng NGUYỄN THỊNH         
               4. Khánh Ḥa : Huynh trưởng Cấp Tấn Nguyên Định ĐỖ NGỌC NAM
               5. Quảng Đức : Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Thiền TRẦN VĂN TRÁC

Ban Hướng Dẫn TW GĐPT VN ( 7 )

Nhiệm Kỳ 2012 – 2016


  1- Ban Thường Vụ :

                - Trưởng Ban : HTr Cấp Dũng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU
             - Phó Ban Điều hành : HTr Cấp Dũng Như Thật NGUYỄN CÔNG MINH
- Phó Ban Ngành Nam : HTr Cấp Tấn Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN
            - Phó Ban Ngành Nữ : HTr Cấp Tấn Diệu Lăng NGUYỄN THỊ NGUYỆT
                     - Tổng Thư kư : HTr Cấp Tấn Thị Nguyên NGUYỄN Đ̀NH KHÔI
               - Phó Tổng Thư Kư I : HTr Cấp Tấn Đạt Thịnh TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG
            - Phó Tổng Thư Kư II : HTr Cấp Tấn Diệu Thuận PHẠM THỊ XUÂN H̉A
             - Ủy viên Nội Vụ : HTr Cấp Tấn Tâm Huy PHAN Đ̀NH THĂNG
             - Ủy viên Tổ Kiểm : HTr Cấp Tấn Nguyên Thanh NGÔ VĂN CHƠN
   - Ủy viên Nghiên Huấn : HTr Cấp Tấn Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC
                   - Ủy viên Thủ Quỷ : HTr Cấp Tấn Nguyên Hạnh PHẠM PHƯỚC HÙNG

2- Ủy viên :

                        - Ủy viên Tu Thư : HTr Cấp Tấn Quảng Thành CHÂU MẠNH CƯỜNG
                        - Ủy viên Văn Nghệ : HTr Cấp Tấn Đức Quảng NGUYỄN HOÀNG PHỤNG
        - Ủy viên Doanh Tế : HTr Cấp Tấn Nguyên Phương VŨ THỊ LAN
                                 - Ủy viên HĐXH : HTr Cấp Tấn Đức Trang NGUYỄN THỊ B̀NH NGUYÊN
- Ủy viên Nam Phật Tử : HTr Cấp Tấn Tâm Phước BÙI VĂN THỌ
                 - Ủy viên Nữ Phật Tử : HTr Cấp Tấn Nguyên Hoa NGUYỄN THỊ KHÁNH
- Ủy viên Thiếu Nam : HTr Cấp Tấn Tuệ Trúc ĐỖ VĂN MAI
               - Ủy viên Thiếu Nữ : HTr Cấp Tấn Tâm Tăng TRẦN THỊ KIM CÚC
         - Q. Ủy viên Nam Oanh Vũ : HTr Cấp Tín Nguyên Tường HOÀNG VĂN XUÂN
             - Ủy viên Nữ Oanh Vũ : HTr Cấp Tấn Diệu Quang CAO THỊ LIÊN MINH

3- Đại Diện Miền :

              - Đại Diện Miền Vạn Hạnh : HTr Cấp Tấn Tâm Hương NGUYỄN XUÂN TÍN
                     - Đại Diện Miền Liễu Quán : HTr Cấp Tấn Nguyên Quả NGUYỄN KHẮC THÀNH
  - Đại Diện Miền Khuông Việt : HTr Cấp Tấn Quảng Tín NGUYỄN CHÍNH
    - Đại Diện Miền Khánh Ḥa : HTr Cấp Tấn Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN
- Đại Diện Miền Quảng Đức : HTr Cấp Tấn Thiên Tịnh LÊ VĂN NGHỆ

4- Các Phụ tá :

- Phụ tá UV Nội Vụ : HTr Cấp Tấn Như Ḥa VƠ TẤN SÁU
                                   : HTr Cấp Tấn Tâm Chế VƠ HỮU KHIÊN
     - Phụ tá UV Tổ Kiểm : HTr Cấp Tấn Tâm Hải NGUYỄN VĂN HÀ
                                               : HTr Cấp Tấn Tâm Dưỡng NGUYỄN VĂN NUÔI
  - Phụ tá UV Nghiên Huấn : HTr Cấp Tín Nguyên Dung TRƯƠNG VIÊN
                     - Phụ tá UV Tu Thư : HTr Cấp Tín Huệ Quảng NGUYỄN PHÚC QUANG
                 - Phụ tá UV Văn Nghệ : HTr Cấp Tấn Diệu Tri HOÀNG THỊ KHÁNH LINH
                         - Phụ tá UV Doanh Tế : HTr Cấp Tín Nguyên Đào TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG
      - Phụ tá UV HĐXH : HTr Cấp Tín Huệ Ngọc LÊ THANH MAI
                                          : HTr Cấp Tín Thiện Hữu TRẦN VĂN GIẢNG
                                      : HTr Cấp Tín Diệu Huyền TRẦN THỊ CÚC
   - Phụ tá UV Nam Phật Tử : HTr Cấp Tín Đồng Trí NGUYỄN NGỌC HẢI
 - Phụ tá UV Nữ Phật Tử : HTr Cấp Tấn Nhuận Hạnh TRẦN THỊ CÁC
                           : HTr Cấp Tấn Tâm Mậu LÊ THỊ CHI
      - Phụ tá UV Thiếu Nam : HTr Cấp Tấn Thiện Thọ NGUYỄN VĂN LỘC
                                                    : HTr Cấp Tín Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM
               - Phụ tá UV Thiếu Nữ : HTr Cấp Tấn Quảng Hoa PHAN THỊ HỒNG LIÊN
                                          : HTr Cấp Tấn Nhật Quế LÊ THỊ THANH VÂN
    - Phụ tá UV Nam Oanh Vũ : HTr Cấp Tấn Nguyên Toại TRẦN NGUYÊN VŨ
  - Phụ tá UV Nữ Oanh Vũ : HTr Cấp Tấn Diệu Quỳnh DƯƠNG THỊ MAI
                                                  : HTr Cấp Tín Nguyên Hằng TRẦN THỊ TÂM HIẾU

Website http://www.gdptvietnam.com/

Phân Ban GĐPT Trung ương nhiệm kỳ VII ( 8 )
(2012-2017)

Ngày 24/7/2013, Ḥa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đă kư quyết định số 151/QĐ-BHDPT chuẩn y thành phần nhân sự - See more at: http://giadinhphattu.vn/news/Tin-tuc/Danh-sach-Ban-Huong-dan-Phan-Ban-Gia-dinh-Phat-tu-Trung-uong-1533/#sthash.IYeqDDw4.dpuf
Ngày 24/7/2013, Ḥa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đă kư quyết định số 151/QĐ-BHDPT chuẩn y thành phần nhân sự - See more at: http://giadinhphattu.vn/news/Tin-tuc/Danh-sach-Ban-Huong-dan-Phan-Ban-Gia-dinh-Phat-tu-Trung-uong-1533/#sthash.IYeqDDw4.dpuf

(Do Ḥa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đă kư quyết định số 151/QĐ-BHDPT ng ày 24-7-2013, chuẩn y thành phần nhân sự)

Ngày 24/7/2013, Ḥa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đă kư quyết định số 151/QĐ-BHDPT chuẩn y thành phần nhân sự - See more at: http://giadinhphattu.vn/news/Tin-tuc/Danh-sach-Ban-Huong-dan-Phan-Ban-Gia-dinh-Phat-tu-Trung-uong-1533/#sthash.IYeqDDw4.dpuf
Ngày 24/7/2013, Ḥa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đă kư quyết định số 151/QĐ-BHDPT chuẩn y thành phần nhân sự - See more at: http://giadinhphattu.vn/news/Tin-tuc/Danh-sach-Ban-Huong-dan-Phan-Ban-Gia-dinh-Phat-tu-Trung-uong-1533/#sthash.IYeqDDw4.dpuf
Ngày 24/7/2013, Ḥa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đă kư quyết định số 151/QĐ-BHDPT chuẩn y thành phần nhân sự - See more at: http://giadinhphattu.vn/news/Tin-tuc/Danh-sach-Ban-Huong-dan-Phan-Ban-Gia-dinh-Phat-tu-Trung-uong-1533/#sthash.IYeqDDw4.dpuf
Ngày 24/7/2013, Ḥa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đă kư quyết định số 151/QĐ-BHDPT chuẩn y thành phần nhân sự - See more at: http://giadinhphattu.vn/news/Tin-tuc/Danh-sach-Ban-Huong-dan-Phan-Ban-Gia-dinh-Phat-tu-Trung-uong-1533/#sthash.IYeqDDw4.dpuf
Ngày 24/7/2013, Ḥa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đă kư quyết định số 151/QĐ-BHDPT chuẩn y thành phần nhân sự - See more at: http://giadinhphattu.vn/news/Tin-tuc/Danh-sach-Ban-Huong-dan-Phan-Ban-Gia-dinh-Phat-tu-Trung-uong-1533/#sthash.IYeqDDw4.dpuf

A. THƯỜNG TRỰC:
 
Trưởng Phân ban  :  HTr. cấp Dũng Thiện Điều   NGUYỄN THẮNG NHU  (TT-Huế)
 Phó Phân ban TT :  HTr. cấp Dũng Tâm Duệ      NGUYỄN ĐỨC CHÂU  (Tp. HCM)
      Phó Phân ban  :  HTr. cấp Dũng Nguyên Trừng NGUYỄN VĂN QUƯNH (Đaklak)
Phó Phân ban  :  HTr. cấp Dũng Nguyên Tú   TRẦN HẠP  (Tp. Đà Nẵng)          
Phó Phân ban  :  HTr. cấp Dũng Tâm Hướng  LÊ BÁ CHÍ   (Quảng Trị)              
Phó Phân ban  :  HTr. cấp Tấn Diệu Thiện      TRẦN THẾ MỸ  (Kiên Giang)      
       Phó Phân ban  :  HTr. cấp Tấn Tâm Giới         PHAN NGỌC THẢO  (Quảng Ngăi)   
 Phó Phân ban :  HTr. cấp Tấn Thiện Chánh   NGUYỄN NGỌC  (Bà Rịa-VTàu)
    Phó Phân ban  :  HTr. cấp Tấn Tịnh Uyển       NGUYỄN THỊ OANH  (Tp. HCM)
         Phó Phân ban :  HTr. cấp Tấn Thị Sơn           HUỲNH NGỌC LÂM  (Tp. Đà Nẵng)
 Chánh Thư kư  :  HTr. cấp Tấn Nguyên Chương PHÙNG HỮU HUY (TT-Huế)    
Phó Thư kư CVP :  HTr. cấp Tấn Thị Bá             HUỲNH VĂN TÙNG  (TP. HCM)  
Phó Thư kư :  HTr. cấp Tấn Tâm Lập          LÊ HÀ THỌ  (Tp. Đà Nẵng)   
                  Thủ quỹ :  HTr. cấp Tấn Tâm Ngọc NGUYỄN T MINH NGUYỆT  (TT- Huế)
Phó Thủ quỹ :  HTr. cấp Tấn Tịnh Phúc        LÊ THỊ TỊNH  (TP. HCM)        
 
   B. ỦY VIÊN CHUYÊN MÔN:

  Ủy viên Nội vụ  :  HTr. cấp Tấn Như Kim          TRẦN VĂN TUYẾN  (Quảng Nam)
    Ủy viên Nội vụ :  HTr. cấp Tấn Thị Cư           NGUYỄN THANH MINH (Tp. HCM)
Ủy viên Tổ Kiểm :  HTr. cấp Tấn Thị Sự             ĐẶNG VĂN VIỆN (Kon Tum)           
Ủy viên Tổ Kiểm :  HTr. cấp Tấn Nguyên Hiệp   NGUYỄN VĂN ĐỆ (B́nh Định)          
UV. Nghiên Huấn :  HTr. cấp Tấn Tâm Tựu         NGUYỄN LAI  (Quảng Ngăi)              
UV. Nghiên Huấn :  HTr. cấp Tấn Tâm Quỳ         TRẦN THÚC PHÚC (TT-Huế)           
Ủy viên Tu Thư :  HTr. cấp Tấn Nguyên Nghĩa TRẦN VĂN LỄ  (Tp. HCM)            
  Ủy viên Tu Thư :  HTr. cấp Tấn Tâm Ninh         HOÀNG CÔNG HIỀN  (Quảng Trị)
      Ủy viên Tu Thư :  HTr. cấp Tấn Minh Kim         QUÁCH VĂN THÀNH   (Kiên Giang)
Ủy viên Văn nghệ :  HTr. cấp Tấn Nguyên Măn    PHAN VĂN HỘI   (Đaklak)               
Ủy viên Văn nghệ :  HTr. cấp Tín Tâm Phát          LÊ VĂN QUY   (Tp. Đà Nẵng)           
UV Hoạt động TN :  HTr. cấp Tấn Lệ Duy             PHẠM DỰ  (B́nh Thuận)                      
UV Hoạt động TN :  HTr. cấp Tấn Thị Vân            LÊ VĂN TUYỂN   (DakNong)              
UV Từ thiện XH :  HTr. cấp Tấn Tâm Thông      NGUYỄN HỮU VIỆT  (Tp. HCM)     
UV Doanh Tế :  HTr. cấp Tấn Thục Thời        ĐỖ NHỮ  (B́nh Thuận)                    
UV Truyền Thông :  HTr. cấp Tấn Tâm Lập          LÊ HÀ THỌ (Kiêm) (Tp. Đà Nẵng)       
 
C. ỦY VIÊN CHUYÊN NGÀNH:
 
UV Nam Phật tử : HTr. cấp Tấn Tâm Ấn           HOÀNG THÚC QUYỀN  (Quảng Trị)
UV Nam Phật tử : HTr. cấp Tấn Tâm Bằng       NGUYỄN XUÂN HỮU  (Lâm Đồng)    
UV Thiếu Nam : HTr. cấp Tấn Nguyên Thừa  VƠ KHẮC ĐIỀN  (Gia Lai)                
UV Thiếu Nam : HTr. cấp Tấn Tâm Hỷ           LÊ VĂN TÍN  (B́nh Dương)               
UV Oanh Vũ Nam : HTr. cấp Tấn Tâm Tráng      NGUYỄN VĂN GIƠI (Đồng Nai)            
UV Oanh Vũ Nam : HTr. cấp Tín Tâm Cường     NGUYỄN HỮU ANH (B́nh Phước)         
UV Nữ Phật tử : HTr. cấp Tấn Tâm Lượng     LÊ THỊ DIỆU THA  (Quảng Trị)          
UV Thiếu Nữ : HTr. cấp Tấn Tịnh Phúc        LÊ THỊ TỊNH (Kiêm)  (Tp. HCM)    
UV Oanh Vũ Nữ : HTr. cấp Tấn  Đồng Lâm       LÊ THỊ BÍCH NGỌC  (Tp. Đà Nẵng)   
Ủy viên Đặc trách phía Bắc : Ni sư Thích Đàm Mơ (Hưng Yên)                                                                      
Ủy viên Đặc trách phía Bắc : Cư sĩ Diệu Nhân NGUYỄN THỊ XUÂN LOAN (Tp. Hà Nội)                           
                                               
Tổng cộng 40 Ch
ức danh, 38 Thành viên.

Website http://giadinhphattu.vn/

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA Đ̀NH PHẬT TỬ VIỆT NAM

TRỰC THUỘC TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN (9)

(Do Quyết định Số: 02/QĐ/TUVTN/HĐĐH Ngày ngày 28 tháng 6 năm 2014, của Tổng Ủy Viên Thanh Niên Tăng Đoàn GHPGVNTN)

a – Ban Hướng Dẫn Trung ương:

                                                                                            - Quyền Trưởng Ban : Ḥa thượng THÍCH TÂM TRÍ
                                                                                                - Phó Trưởng Ban : HTr Cấp Dũng – Nhuận Tín HỒ ĐỦ
                                                                                                      - Tổng Thư kư : HTr Cấp Dũng – Đồng Minh LÊ VĂN MỚI
                                                                                               - Phó Tổng Thư kư : HTr Cấp Tấn – Trí Thắng NGUYỄN NGỌC SANH
                                                                                                            - Thủ Quỹ : Sư Cô THÍCH NỮ ĐỒNG TÂM
                                                                                                   - Ủy viên Nội vụ : HTr Cấp Tấn – Thị Cảnh PHẠM BÁ VIÊN
                                                                                                 - Ủy viên Tổ kiểm : HTr Cấp Tấn – Quảng Pháp PHAN TRỌNG KHẢI
                                                                                           - Ủy viên Nghiên huấn : HTr Cấp Tấn – Như Dũng NGUYỄN TẤN HÙNG
                                                                                                    - Ủy viên Tu thư : HTr Cấp Tín – Nguyên Tường THÁI VĂN VÂN
                                                                                          - Ủy viên HĐTN – XH : HTr Cấp Tấn – Như Đoàn CHÂU GẶP
                                                                                                - Ủy viên Văn nghệ : HTr Cấp Tấn – Nguyên Lượng LÊ LAI
                                                                                             - Ủy viên Thiếu Nam : HTr Cấp Tấn – Tâm Minh TRẦN CHƯỠNG
                                                                                                 - Ủy viên Thiếu nữ : HTr Cấp Tấn – Quảng Đạt PHẠM THỊ MINH THƯƠNG
                                                                                         - Ủy viên Oanh vũ Nam : HTr Cấp Tấn – Nguyên Chí TRẦN SÁCH
                                                                                           - Ủy viên Oanh vũ Nữ : HTr Cấp Tấn – Đồng Nguyệt ĐẶNG THỊ KIM LONG

b – Đại diện BHD.TƯ tại Miền:

                                                                                               - Miền Quảng Đức :  HTr Cấp Tấn – Quảng Pháp PHAN TRỌNG KHẢI
                                                                                               - Miền Khánh Ḥa :  HTr Cấp Tấn – Như Dũng NGUYỄN TẤN HÙNG
                                                                                                - Miền Liễu Quán  :  HTr Cấp Dũng – Đồng Minh LÊ VĂN MỚI
                                                                                               - Miền Vạn Hạnh   :  HTr Cấp Dũng – Nhuận Tín HỒ ĐỦ

Ban Hướng Dẫn Trung ương ( 10 )
Gia Đ́nh Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ (VP2)

Ngày 31/10/2008, Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế ra thông cáo báo chí về Tân Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đ́nh Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ  gồm có:

  Quyền Trưởng ban Hướng Dẫn Trung ương :  Ḥa Thượng Thích Huyền Việt
                                      Phó Trưởng Ban Quản Trị Điều Hành :  Huynh trưởng (HTr) Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm
             Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xă Hội :  HTr Nguyên Ḥa Trần Đ́nh Minh
                  Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu Huấn Luyện :  HTr Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm (kiêm)
                                                     Tổng Thư kư :  HTr Nhật Liên Dũng Lê Minh Dũng
                                                  Phó Tổng Thư kư :  HTr Tâm Phước Nguyễn Xuân Phước
                                              Tổng Thủ quỹ :  HTr Nguyên Thọ Hoàng Phước
                                                 Ủy viên Tổ kiểm :  HTr Thiện Thanh Châu Ngọc Thạch
                   Ủy viên Tu thư, Huấn luyện :  HTr Nguyên Hậu Tôn Tiên
                                                    Ủy viên Truyền thông :  HTr Thiện Thanh Châu Ngọc Thạch (kiêm)
                                Ủy viên Nghiên cứu, Kế hoạch :  HTr Nguyên Thọ Hoàng Phước (kiêm)
Ủy viên Liên lạc các miền Tây Nam Hoa-kỳ :  HTr Tâm Tri Hoàng văn Nuôi
                Ủy viên Liên lạc các miền Đông Hoa-kỳ :  HTr Nguyên Viễn Nguyễn Ngọc Mục

Ban Hướng Dẫn Trung Ương ( 11 )
Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Nhiệm kỳ IX - 2012-2016

 HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO & GIÁM SÁT

      Chủ Tịch : Htr. Cấp Dũng MINH H̉A Nguyễn Văn B́nh     
Thành viên : Sư cô Thích Nữ TỊNH NGỌC                         
Thành viên : HTr. Cấp Dũng NGUYÊN TỊNH Trần Tư Tín
Thành Viên : Htr. Cấp Dũng TUỆ LINH Nguyễn Công Sản    

      Thành Viên : Htr. Cấp Dũng THIỆN HIỀN Dương Xuân Nhơn    
Thành Viên : HTr. Cấp Tấn TÂM PHÙNG Đoàn Thị Bướm  
     Thành Viên : HTr. Cấp Tấn NGUYÊN CẦN Tôn Nữ Dung Kiều

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG

Trưởng Ban : Htr. PHÚC THIỆN Ngũ Duy Thành
    Phó Trưởng Ban Quản Trị - Điều Hành : Htr. ĐỒNG DUY Lê Ngọc Luôn                                                  
 Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu - Huấn Luyện : Htr. THIỆN HẢI Đoàn Măn                                                            
 Phó Trưởng Ban Truyền Thống - Xă Hội : Htr. TÂM NGHĨA Lê Viết Đắc                                                    

                                                   Tổng Thư Kư : Htr. QUẢNG TỊNH Nguyễn Chí Thanh.                                                 
                                    Phó Tổng Thư Kư 1 : Htr. QUẢNG QUƯ Huỳnh Kim Lân.                                                 
                             Phó Tổng Thư Kư 2 : Htr. THIỆN HÀ Vơ Thanh Hải                                                  
                                                   Tổng Thủ Quỹ : HTr. DIỆU THỦY Chiêm Thị Hồng Thu                                                  
                            Phụ Tá Tổng Thư Kư 1 : HTr. QUẢNG HÀO Lê Quân Bảo                                                  
                             Phụ Tá Tổng Thư Kư 2 : MỸ NGUYÊN Lê Song Minh Tâm                                                  
                                   

KHỐi QUẢN TRỊ & ĐIỀU HÀNH

                                          Ủy viên Nội Vụ : Htr, NHƯ THÔNG Phan Duy Thanh
                                                                Ủy viên Tổ Kiểm : Htr. TÂM GIÁC Đặng Văn Thành                              
                                                            Ủy viên Giáo Dục : Htr. TÂM PHÙNG Đoàn Thị Bướm (kiêm)             
                    Ủy viên Hoạt Động Thanh Niên : Htr. DIỆU MỸ Phạm Trịnh Thụy Nga

                                  Ủy viên Văn Mỹ Nghệ : Htr. TÂM THỂ Nguyễn Đăng Diệp      
                                               Ủy viên Thanh Thiếu Nữ : Htr. DIỆU LAN Đặng Xuân Hương                       
                                    Ủy viên Nữ Oanh Vũ : Htr. CHÚC MỸ Lâm Tú Phương         
                             Ủy viên Thanh Thiếu Nam : Htr. QUẢNG TỪ Lê Văn Sơn               
                                           Ủy viên Nam Oanh Vũ : Htr. NGUYÊN TÂM Vơ Trung Thành           
                            Phụ Tá Ủy viên Văn Mỹ Nghệ : Htr. NHẬT XUÂN H̉A Phan Văn Cường

KHỐi THUYỀN THÔNG & XĂ HỘI

                        Ủy viên Lịch sử và Nghi Lễ : Htr. THIỆN LỰC Nguyễn Văn Thành
                         Ủy viên Tương Tế và Xă Hội : Htr. NGUYÊN CUNG Đỗ Đức Thiện     
                                                    Ủy viên Doanh Tế : Htr. NGUYÊN QUANG Nguyễn Lương Giang    
Ủy viên Cựu Huynh Trưởng & Đoàn sinh : Htr. NHƯ MINH Ngô Tấn Cúc       
                        Ủy viên Ngoại Vụ & Truyền Thông : Htr. NGUYÊN NGỌC Phạm Hồng Ngân         

KHỐI NGHIÊN CỨU & HUẤN LUYỆN

                
                  Ủy viên Nghiên Cứu Kế Hoạch : Htr. ĐỒNG THÁI Phạm Văn Thông  
                                                     Ủy viên Tu Thư : Htr. DIỆU HƯƠNG Nguyễn Đoàn Thanh Vân

                                     Ủy viên Huấn Luyện : Htr. ĐỨC TUỆ Bùi Lê Tuấn                 
                                                  Ủy viên Tu Học : Htr. KHÔNG DIỆP Hoàng Lệ Chi               
                        Ủy viên Chuyên Năng : Htr. TẮC DŨNG Lê Văn Nghĩa  

     Website http://www.gdptvn-hoaky.com/               

Ban Hướng dẫn Trung ương
Gia Đ́nh Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
( 12 )

Nhiệm Kỳ 2012 - 2016    

                     Ban Thường vụ                        

                                 Trưởng Ban : HTr. TÂM DUY Phan Huy Chiêm
Phó Trưởng Ban Quản Trị Điều Hành : HTr. NGUYÊN HẢO Trần Công Lai.
Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu Huấn Luyện : HTr. TRÍ MINH Lê Văn Chiếu                   
     Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xă Hội : HTr. QUẢNG LONG Nguyễn Thế Phước.
                                          Tổng Thư Kư: HTr. NGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng.
                       Phó Tổng Thư Kư : HTr. HUỆ CẢNH Hồ Đăng Dũng.

Website http://www.gdptvn-usa.org/

Ghi chú: Do sưu tầm tài liệu có khi bị nhầm lẫn, thiếu sót, những khuyết điểm này quư anh chị nào biết xin cho biết để bổ túc. Cám ơn.

( 1 ) Theo như anh Nguyễn Văn Thục cho biết, anh vào Nam tháng 10 năm 1949, sau đó anh sống bằng nghề dạy kèm, có tiền anh mới mở trường tư thục Gia Đ́nh Bổ Túc Học Vụ Chân Tri , từ trường nầy, một số học sinh của trường trở thành Đoàn sinh của Gia Đ́nh Phật Hóa Phổ Chân Tri Sàig̣n, sinh hoạt tại chùa Sùng Đức ở Chợ Lớn, Sau dời về chùa Phật Quang của thầy Huyền Dung, thầy đổi tên là Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Giác.

( 2 ) Anh Nguyễn Hữu Huỳnh nguyên là Phó Tổng Thư kư Hội Phật Học Nam Việt, anh cho biết khi Gia Đ́nh Chánh Tâm dời từ nhà Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ về chùa Phước Ḥa sinh hoạt, anh định lấy pháp danh của gia trưởng mới, để đặt lại tên của gia đ́nh nầy là Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Trí, nhưng bác ấy không muốn vậy, nên bác đổi ra là Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Tín

( 3 ) Thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Trên Thế Giới do HT Thích Tâm Châu lănh đạo
( 4 ) Không thuộc Giáo Hội nào
( 5 ) Không thuộc Giáo Hội nào
( 6 ) Thuộc GHPGVN Thống Nhất do HT Thích Quảng Độ lănh đạo
( 7 ) Tuyên bố thuộc GHPGVNTN nhưng không được VHĐ/GHPGVNTN thừa nhận
( 8 ) Thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
( 9 ) Mục đích Tăng Đoàn GHPGVNTN do HT. Thích Thiện Hạnh công bố tại Tổ đ́nh Thập Tháp, B́nh Định ngày 21 tháng Giêng Giáp Ngọ (22-02-2014)
( 10 ) Thuộc VP II GHPGVNTN do HT. Thích Hộ Giác lănh đạo
( 11 ) Thuộc các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ.
( 12 ) Thuộc GHPGVNTN-HK