Sign nhn từ Satellite

Phi Trường Tn Sơn Nhất
(Nh ga cũ)

Chợ Bng Binh Sign
(Cng trường Quch Thị Trang)

Dinh Độc Lập

Cha Vĩnh Nghim
(Cầu Cng L)

Việt Nam Quốc Tự
(Nh Ht Ha Bnh mi mu xanh nước biển)