RÈN LUYỆN  
THÂN THỂ.
TINH THẦN.
TRÍ ÓC.

   

                1. Rèn luyện thân thể
                     Đại cương
      
Đi bộ
      
Đi xe đạp
      
Xoa bóp
      
Taichi/Yoga/Khí công
       
Bơi lội
         Vấn đề an toàn khi tắm biển: Ḍng chảy xa bờ
 
             2. Tập luyện tinh thần/trí ó
                     Thiền
 
  Rèn luyện trí óc
 3. Tâm linh