( * ) Nhạc Tm Tr Quang Vui


 - 50 năm đ đy Ca sĩ Đon Chnh
 - Cha Mẹ Ơi ! Lời Quảng Qu Long, Ca sĩ Thy Dương
 - Em Tự Em Độ Lượng Thơ Trần Hải Nhuận Ca sĩ Đức Ph, Thy Dương
 - Hương My Ca nhạc sĩ Trần Ti
 - Ph Quốc Tnh Ti Thơ Hải u Ca sĩ Đức Ph, Thy Dương
 - Tm Kinh Nguyện
 - Tm Nhau Ca sĩ Đon Chnh
 
- Xun Lam Ca sĩ Đức Ph, Thy Dương
 

Nhạc Tm Tr Quang Vui