on behalf of; dinhhung [dinhhung531@yahoo.com.vn]
Wed 2/24/2010 11:03 AM

Anh Tng mến,
Anh c thể no lục lại số Bản Tin AHVN , bộ cũ (lc anh chăm sc- liệu cn khng-, tm gip em ci bi "Chiếc my ảnh"..chụp lại cho mọi người cng xem !..
tdh

Thi cũng đnh lục ra từ số 1 cho đến số 87 vậy. Cho Hng dzui đ nh!

Từ tri sang phải:
Đặng Quang Sước, Nguyễn Đnh Nam, Lm Tuấn Đạm, Bi Thế San, Nguyễn Kim Lin, Nguyễn Địch Thi, Nguyễn Văn Nhung
(Ảnh ny khc với kỳ trại ghi trn)