Đoàn Chim Mỏi Cánh

*

Năm nào đó, không xa xôi lắm, Trần Đ́nh Hùng và tôi đến thăm bác Tôn Thất Liệu, cùng nhau đi ăn sáng, trong bữa ăn bác và chúng tôi kể cho nhau nghe nhiều chuyện, trong đó bác có nói: “Tôi không tuyên bố, để cho GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm tự nhiên được lảng quên”.

H́nh như bác chỉ nói cho tôi nghe, không rơ Trần Đ́nh Hùng có để ư không. Ngày tôi về Mỹ cũng là ngày khai mạc một đại hội Huynh Trưởng toàn quốc, sau đó tôi thấy ảnh anh Vơ Đ́nh Cường, anh Tống Hồ Cầm, bác Tôn Thất Liệu và ba vị khác, tôi không rơ là ai nhưng chắc không phải huynh trưởng, họ ngồi trên bàn chứng minh, nh́n tấm ảnh tôi mới hiểu hết ư nghĩa câu của bác Liệu nói với tôi.

X, Vơ Đ́nh Cường, Tống Hồ Cầm, Tôn Thất Liệu, Y, Z

Lần này về, sau khi dự lễ Hiệp kỵ GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm ngày 23 tháng 9 Quư Tỵ, Thiện Linh nói với tôi : “- Ḥa Thượng muốn lập lại Ban Hướng Dẫn GĐPT Vĩnh Nghiêm, nhưng em thấy khó quá! Ban Hướng Dẫn do Ḥa Thuợng Thích Thanh Kiểm kư ngày trước có 8 người, có chị Tịnh Uyển nay là Phó Trưởng Ban ngành Nữ, Tịnh Phúc là Ủy viên Thiếu Nữ, em và cả Trần Đ́nh Hùng …, người th́ c̣n đó, nhưng không ai làm việc!”. Nếu tôi nhớ không lầm, c̣n có Thiện Mỹ (Phở Ḥa), Tuệ Trí và Chân Thật. Trong số đó chỉ có Thiện Linh và Thiện Mỹ không nằm trong Ban Hướng Dẫn Trung Ương hay Thành hội.

X, Y, Hải, Thiện Linh, Phúc Thiện

Thiện Linh cho rằng những người kia đă có chức vụ như Tịnh Uyển, Tịnh Phúc, Tuệ Trí, Chân Thật, họ phải hoạt động cho đơn vị của họ, nên không c̣n ai hoạt động và có thể c̣n có những khó khăn khác, Thiện Linh chưa có th́ giờ tâm t́nh trọn vẹn với tôi.

Mọi việc làm, nói th́ dễ nhưng bắt tay vào làm mới biết khó khăn, trở ngại như thế nào, những việc ấy tôi thông cảm cho Thiện Linh, hơn nữa Thiện Linh cũng “thất thập cổ lai hy”, trong ngày lễ Hiệp kỵ, một Huynh Trưởng đang giới thiệu chương tŕnh đă cầu cứu “Bác Năm Nữu ơi! Giúp cháu giải quyết việc này !”

Với suy nghĩ của tôi, với những chi tôi đă cộng tác cùng bác Nguyễn Đức Lợi, bác Tôn Thất Liệu, chị Đoàn Thị Kim Cúc trong trách vụ Tổng Thư kư của Ban Hương Dẫn GĐPT/GHTGBV Tại Miền Nam, Miền Vĩnh Nghiêm, Ái hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, trong đó tôi từng chủ động việc phục hoạt Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm năm 1973, sau khi ngưng hoạt động từ năm 1967, tái hoạt động từ năm 1980, sau khi ngưng hoạt động từ năm 1975 và thành lập AH/GĐPT/VN/HN năm 1991, tôi không chủ quan nghĩ rằng nó không có quá nhiều khó khăn, cái khó ấy như Nguyễn Bá Học đă nói: “Đường đi không khó v́ ngăn sông cách núi, mà khó v́ ḷng người ngại núi e sông”.

Tôi luôn luôn chủ trương làm “từ không thành có, từ nhỏ ra to”, hơn hai mươi năm trước, AHVN khi mới thành lập chỉ có 8 thành viên mà thôi.

Các GĐPT thuộc hệ phái Vĩnh Nghiêm chưa có hạt nhân kết nối, 60 thành viên của Đoàn A Dật Đa chưa có thành viên vượt trội.

Nói chung sinh hoạt GĐPT trong các chùa thuộc hệ phái Vĩnh Nghiêm như bầy chim mỏi cánh, đang chờ một ngọn gió thổi qua. Mọi thứ đều do thuận hay nghịch duyên mà có.

Sg 7-11-2013