Sự Diệt Chủng Ra Biển, Ni Ln Ci G Đ Đ Hm Nng Địa Cầu ?

Sea Turtle extinction: WHAT global warming ?

Aha, maybe we have just discovered why the sea turtle is going extinct & it is not global warming. !!!!!!!.... 
World shame coast  in  COSTA RICA 

Ra biển ln bải ct đẻ trứng

Đn ng, đn b, trẻ con bươi mc lấy hết cc trứng ở ổ Ra