Vĩnh Nghim Cứu Trợ Bo Lụt Miền Trung thng 11/2010

Ảnh Trần Đnh Hng