Chung Thất Tâm Thanh Nguyễn Hữu Lộc

*

Nguyễn Hữu Lộc măn phần ngày 09 tháng 11 năm 2013 tại San Jose, thọ 67 tuổi. Ngày 28-12-2013, gia đ́nh làm lễ Chung thất cho Tâm Thanh Nguyễn Hữu Lộc tại chùa Vạn Hạnh, San Diego Nam Cali.

Ngày nào một Nam Oanh Vũ GĐPT Giác Minh, rồi bầy chim bỏ xứ, tha hương nơi đất lạ, quây quần bên nhau dưới mái ấm Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Bắc Cali. Anh đă bị tai biến rồi tai nạn. Cát bụi trở về cát bụi. Nguyện cho anh được an lạc nơi Tịnh độ.


Anh, chị em từ các nơi về dự lễ Chung Thất


Hoài, Anh Lạc, chị X, anh Tuệ Linh, anh Y, anh Hải


Chư Tăng, Ni hành lễ


Các Trưởng AHVN và thân nhân


Trưởng Hồng Loan


Trưởng Trần Ngọc Lạc và vị Tăng ở chùa Vạn Hạnh


Các anh Hoài, Thi, Tuệ Linh, X, Hải


Thọ Trai