Kính chúc năm mới

Năm Quư Tỵ

 -  Chư tôn đức giáo phẩm

- Chư Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni

Năm mới Pháp thể an khang, Chúng sinh dị độ, Đạo quả viên thành.

- Chư Độc giả

- Quư thành viên, thân hữu và gia đ́nh Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Tu học tinh tấn, Phật sự viên thành, Ngũ phúc trùng tăng.

Trang nhà Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại