Mục Lục Tủ Sách Văn Học Talawas

 

Tủ sách talawas
bản để in         Gửi bài này cho bạn bè
Loạt bài: Sách xuất bản tại miền Nam trước 1975
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94  95 

1. Saint-Exupéry Hoàng tử bé Bùi Giáng dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=2141&rb=08
2. Lệ Thần Trần Trọng Kim Một cơn gió bụi Hồi kí
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=2404&rb=08
3. Kenzaburo Oe Nuôi thù 3 ḱ Diễm Châu dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5024&rb=08
 4. Nguyễn Bắc Sơn Chiến tranh Việt Nam và Tôi
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6057&rb=08
5. Nhă Ca Giải khăn sô cho Huế Hồi kư (1969) 14 ḱ
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6221&rb=08
6. Bùi Giáng  Đi vào cơi thơ (Tuệ Sỹ, Trương Cam Vũ, René Crayssac, Huy Cận)
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7125&rb=08
7. Bùi Giáng Thi ca tư tưởng (Phạm Hầu, Hồ Dzếnh, Nguyễn Du, Ngân Giang)
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7165&rb=08
8. Gérard de Nerval Mùi hương xuân sắc Bùi Giáng dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7237&rb=08
9. Friedrich Nietzsche Buổi hoàng hôn của những thần tượng hay Làm cách nào triết lí với cây búa Nguyễn Hữu Hiệu dịch và giới thiệu
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7677&rb=08
10. Con đường sáng tạo (Tư tưởng và quan niệm về sáng tác của Nietzsche, Rimbaud, Henry Miller, Schopenhauer, William Faulkner, André Gide, Georges Simenon, Rainer Maria Rilke, Emerson, Thomas Wolfe) Nguyễn Hữu Hiệu dịch và giới thiệu
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7753&rb=08
11. Thanh Tâm Tuyền Tôi không c̣n cô độc
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7833&rb=08
12. Thanh Tâm Tuyền Liên Đêm Mặt trời t́m thấy
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7843&rb=08
13. Đặng Tiến Vũ trụ thơ
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7979&rb=08
14. Phạm Công Thiện Ư thức mới trong văn nghệ và triết học
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8401&rb=08
15. Martin Heidegger Triết lư là ǵ? Phạm Công Thiện dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8410&rb=08
16.Thanh Tâm Tuyền Bếp lửa
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8451&rb=08
17.Phạm Công Thiện Mặt trời không bao giờ có thực
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8726&rb=08
18.Martin Heidegger Về thể tính của chân lư (Vom Wesen der Wahrheit) Phạm Công Thiện dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8748&rb=08

19. Đỗ Long Vân Vô Kỵ giữa chúng ta hay là Hiện tượng Kim Dung

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8806&rb=08

20. Nguyên Sa Một bông hồng cho văn nghệ

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8832&rb=08

21. Đỗ Long Vân Nguồn nước ẩn của Hồ Xuân Hương

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8869&rb=08

22. Nhất Linh Gịng sông Thanh Thuỷ

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8898&rb=08

23. Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo

(Cung Trầm Tưởng, Doăn Quốc Sỹ, Duy Thanh, Huỳnh Văn Phẩm, Lê Huy Oanh, Mai Thảo, Ngọc Dũng, Nguyễn Sỹ Tế, Thanh Tâm Tuyền, Thái Tuấn, Tô Thuỳ Yên, Trần Thanh Hiệp)

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9058&rb=08

24. Nhật Tiến Thềm hoang

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9232&rb=08

25. Nhất Linh Viết và đọc tiểu thuyết

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9297&rb=08

26. Henry Miller Thời của những kẻ giết người - Nghiên cứu về Rimbaud Nguyễn Hữu Hiệu dịch

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9323&rb=08

27. Hoàng Văn Chí Trăm hoa đua nở trên đất Bắc

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9495&rb=08

28. Hoàng Văn Chí Từ thực dân đến cộng sản - Một kinh nghiệm lịch sử của Việt Nam Mạc Định dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9703&rb=08

29. B́nh Nguyên Lộc Lột trần Việt ngữ

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9859&rb=08

30. Kahlil Gibran Trầm tưởng Đăng Quang dịch

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9965&rb=08

31. Phạm Công Thiện Hố thẳm của tư tưởng

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10033&rb=08

32. Nhất Linh Xóm Cầu Mới (Bèo giạt)

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10061&rb=08

33. Vũ Đ́nh Lưu Phân tâm học áp dụng vào việc nghiên cứu các ngành học vấn

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10231&rb=08

34. Y Uyên Chiếc xương lá mục (tập truyện ngắn)

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10348&rb=08

35. Y Uyên Có loài chim lạ
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10399&rb=08

36. Thế Uyên Đoạn đường chiến binh (Đoản văn)

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10422&rb=08

37. Nhă Ca Đêm nghe tiếng đại bác

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10458&rb=08

38. Nhă Ca T́nh ca cho Huế đổ nát

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10484&rb=08

39. Mai Thảo Mưa núi (Tập truyện)

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10521&rb=08

40. Mai Thảo Chuyến tàu trên sông Hồng (tập truyện ngắn)

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10552&rb=08

41. Thanh Tâm Tuyền Mù khơi (Tiểu thuyết)

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10577&rb=08

42. Triều Đẩu Những thiên đường lỡ: Giữa đô thành Sài G̣n–Chợ Lớn (Phóng sự)

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10674&rb=08

43. Phạm Công Thiện Im lặng hố thẳm

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10703&rb=08

44. Phan Nhật Nam Dựa lưng nỗi chết

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10818&rb=08

45. Martin Heidegger Về yếu tính của chân lư Trần Công Tiến dịch

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10893&rb=08

46. B́nh Nguyên Lộc Nguồn gốc Mă Lai của dân tộc Việt Nam

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10965&rb=08

47. Ngô Thế Vinh Mây băo Tiểu thuyết

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11290&rb=08

48. Vũ Hoàng Chương Ta đă làm chi đời ta Bút kư

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11487&rb=08

49. Ngô Thế Vinh Ṿng đai xanh

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11561&rb=08

50. Thế Uyên Những ư nghĩ của bọt biển (Thái độ II)

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11622&rb=08

51. Nhă Ca Thơ Nhă Ca

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11646&rb=08

52. Nguyễn Đ́nh Toàn Ngày tháng (truyện dài)

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11795&rb=08

53. Thái Lăng Nhật kư của người chứng

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11830&rb=08

54. Viên Linh Thị trấn miền đông (tân truyện)

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11912&rb=08

55. Thế Uyên Tiền đồn

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11993&rb=08

56. Viên Linh T́nh nước mặn

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12095&rb=08

57. Nguyễn Thị Hoàng Cuộc t́nh trong ngục thất (Truyện dài)

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12158&rb=08
Aleksander I. Solzhenitsyn Ngôi nhà của Matriona Nguyễn Văn Son dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12200&rb=08
59. Nguyễn Đức Sơn Xóm chuồng ngựa (tập truyện ngắn)
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12259&rb=08
60. Vũ Khắc Khoan Thần Tháp Rùa Tập truyện
 http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12283&rb=08
 61. Samuel Beckett Trong khi chờ Godot Mai Vi Phúc dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12335&rb=08
62. Tạ Tỵ Mười khuôn mặt văn nghệ (Lăng Nhân – Nguyễn Tuân - Vũ Bằng – Vũ Hoàng Chương – Nguyễn Bính – Đinh Hùng – Văn Cao – Sơn Nam – Mai Thảo – Nguyên Sa. Xếp theo thứ tự năm sinh)
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12402&rb=08
63. Thanh Tâm Tuyền Tiếng động
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12500&rb=08
64. Thanh Tâm Tuyền Khuôn mặt
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12521&rb=08
65. Friedrich Nietzsche   Tôi là ai? Đây là người mà chúng ta mong đợi! Phạm Công Thiện dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12608&rb=08
66. Emily Bronte Đỉnh Gió Hú Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12640&rb=08
67. Tạ Tỵ Mười khuôn mặt văn nghệ hôm nay (Xếp theo thứ tự năm sinh từ nhỏ đến lớn: Trịnh Công Sơn, Tuư Hồng, Nguyễn Thị Thuỵ Vũ, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Đ́nh Toàn, Nhật Tiến, Thế Uyên, Thế Phong, Bùi Giáng, Vơ Hồng)
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12779&rb=08
68. Krishnamurti Ư nghĩa về sự chết, đau khổ và thời gian Nguyễn Minh Tâm, Đào Hữu Nghĩa dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12903&rb=08
69. Lê Huy Oanh Hồi chuông báo tử Tập truyện
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12947&rb=08
70. Hồ Hữu Tường Nợ tinh thần
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12972&rb=08
71. Lê Tôn Nghiêm Socrate - Tiêu biểu cho triết học hiện sinh hay triết học theo chân lư vương giả?
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13006&rb=08
72. Tạp chí Văn Số đặc biệt tưởng niệm Nguyễn Du
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13131&rb=08
73. Tuệ Sỹ Triết học về tánh Không (Sùnyavàda)
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13167&rb=08
74. Y Uyên Băo khô (Tập truyện)
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13198&rb=08
75. Sigmund Freud Nghiên cứu phân tâm học Vũ Đ́nh Lưu dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13230&rb=08
76. Chân dung Nhất Linh (Tập hồi kư)
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13311&rb=08
77. Tạp chí Văn Hoài niệm Nhất Linh
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13353&rb=08
78. Vũ Khắc Khoan Mơ Hương Cảng Tuư bút
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13450&rb=08
79. Dương Nghiễm Mậu Tuổi nước độc (Truyện dài)
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13515&rb=08
80. Aleksandr I. Solzhenitsyn Bất ngờ tại nhà ga Krechetovka Lê Vũ dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13575&rb=08
81. Trần Tử Alexandre Soljenitsyne: Tác phẩm – Con người và Cuộc đời
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13617&rb=08
82. Hồ Hữu Tường Kể chuyện
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13658&rb=08
83. Hồ Hữu Tường Trầm tư của một tên tội tử h́nh
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13692&rb=08
84. Tạ Kư Sầu ở lại
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13717&rb=08
85. Tam Ích Ư văn 1
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13736&rb=08
86. Aleksandr I. Solzhenitsyn Quần đảo ngục tù Ngọc Thứ Lang, Ngọc Tú dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13932&rb=08
87. Aleksandr I. Solzhenitsyn Tầng đầu địa ngục Hải Triều dịch
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14109&rb=08
88. Chân dung Nguyễn Du (Khảo luận của Vũ Hoàng Chương – Nguyễn Sỹ Tế – Nguyễn Văn Trung – Trần Bích Lan – Đinh Hùng – Doăn Quốc Sỹ – Việt Tử – Trần Thanh Hiệp – Phạm Thếng – Thanh Tâm Tuyền – Vũ Khắc Khoan – Nguyễn Thị Sâm)
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14238&rb=08
89. Duy Lam Cái lưới Truyện dài
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14304&rb=08
90. Nguyễn Thị Hoàng Cho những mùa xuân phai (Tập truyện)
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14374&rb=08
91. Nguyễn Thị Hoàng Bóng lá hồn hoa
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14421&rb=08
92. Trùng Dương Lập đông Tập truyện
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14461&rb=08
93. Mai Thảo Gần mười bảy tuổi
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14493&rb=08
94. Nhă Ca Đêm dậy th́ Truyện
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14590&rb=08
95. Nguyễn Mộng Giác Băo rớt
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14630&rb=08