Khi ti chết

*

Khi ti chết
thương ti xin đừng khc
Cht tnh ring
xin gửi gi trăng
Qun đi
qun hết mọi niềm
Nhớ thương rồi cũng
Chẳng cn g nhớ thương!

Với vợ con
Cũng đừng thương tiếc
Để cho ti rời bỏ xc thn
Nhẹ nhng thanh tịnh la trần
Bao nhiu thương nhớ dần dần sẽ phai.

Với bạn hữu
Xin qun đừng nhớ
Ti nợ người xin hy bỏ qua
Người nợ ti xem đ l qu
Kẻ dư cho người thiếu mới l đạo nhn.

Ti đ lỡ
Những cuộc tnh khng trọn
Để trong ti những nổi nhớ thương
Xui tay nhắm mắt đi đường
Ti bung bỏ hết
Người vấn vương lm g ?

Xin cho ti
để lại một lời
Sống sao cho phải đạo lm người
Người thn, kẻ lạ tốt đều như nhau.

My vẫn bay
Trời trong
Trăng sng
Ti chết rồi cy cỏ vẫn xanh tươi
Buồn lm chi nhỉ ?
Hy để buồn theo gi
Như chiếc l la cnh
Rơi rụng
Theo gi cuốn bay đi.

26-III-2015