Em chỉ ước


Em chỉ ước ngày kia em chết,
Chuyện chúng ḿnh gửi hết cho em.
Mang theo xuống chốn tuyền đài,
Để người ở lại khỏi ngày nhớ thương.


                      *

Em chỉ ước ngày em nhắm mắt,
Chính tay anh đem đặt ở áo quan.
Để em sẽ đọc từng trang,
Những ngày tháng cũ vô vàn yêu thương.


                      *

Nhật kư đó anh ghi khi c̣n trẻ,
Tháng năm dài ta đă thương yêu.
Nay th́ năm tháng về chiều,
Duyên kia đă lỡ, t́nh nhiều chẳng quên.


                      *

Quên là nhớ, nhớ càng da diết,
Nhớ tới ngày tóc bạc răng long.
Nay em c̣n một tấm ḷng,
Giữ sao cho vẹn trắng trong với người.

1-82014