Tóm lược các tác phẩm cổ đại của Trung Hoa

Theo Tiền Hán Chí ghi những tác phẩm có vào thế kỷ thứ 1 trước Tây lịch, chia làm 6 phần:

1.     Chư kinh

2.     Chư tử    --------à chia thành 9 trường phái

3.     Thi ca

4.     Binh thư

5.     Sở thuật

6.     Phương kỷ

1.  Nho gia: - Khổng tử san định Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc, Kinh Dịch, viết Xuân Thu.

2.     Đạo gia: - Lăo tử ) Đạo Đức Kinh

-Lư Nhĩ )

- Trang Chu: Sách Trang tử: Nam Hoa Kinh

- Liệt Ngự Khấu: Liệt tử

3. Âm Dương gia: Bói toán có Châu Diễn

4. Bách gia: - Quản Trọng: Quản tử

- Tử Sản: H́nh thư

- Công Tôn Ưởng: Thương quân thư

- Doăn Tử Văn

- Hàn Phi tử

5. Danh gia: Biện luận Công Tôn Long-> Bạch mă, Kiên bạch, Đồng dị.

6. Mặc gia: - Mặc Địch>Mặc tử thuyết “Kiêm Ái”

7. Tung Hoành gia: Tung là kết hợp Nam, Bắc; Hoành kết hợp Đông Tây.

Sách: Quỷ Cốc Tử, Chiến Quốc sách

Các nhà du thuyết: - Tô Tần (Tung)

-Trương Nghi (H.)

8. Tạp gia: Lă Bất Vi: Lă Thị Xuân Thu

9. Nông gia: Các quan coi về nghề Nông ghi chép các kinh nghiệm nông nghiệp

Huỳnh Ái Tông
1973